Samfundetleder:

Bare ja er ja

Norge står ved et veiskille om lovgivningen rundt voldtekt. Regjeringen har sagt at de skal presentere et nytt forslag, og vi må sørge for at det er basert på riktig grunnlag.

Publisert

På kvinnedagen 8. mars mottok justisministeren en hardtslående rapport fra voldtektsutvalget. Norge gjør for lite. Regjeringen har lovet å komme med et forslag til ny lov etter anbefalinger fra straffelovrådet, men det vi så langt har fått presentert, er ikke godt nok.

«Nei-er-nei»-modellen som har blitt lagt til grunn i forslaget som ble sendt på høring for ett år siden, er ikke godt nok. Å definere voldtekt som sex hvor en av partene tydelig verbalt eller fysisk sier «nei», blir for snevert. Vi vet at én av de vanligste reaksjonene under en voldtekt er å fryse til og ikke klare å vise motstand. Vi kan ikke ha en lov som i altfor stor grad legger ansvaret på  offeret for å tydelig si ifra om manglende samtykke. Det er på tide å bevege oss bort fra denne utdaterte tilnærmingen og mot en modell som beskytter offerets rettigheter i større grad.

«Bare-ja-er-ja»-modellen, som det er meningen at skal beskytte overgrepsofre i større grad enn ved «nei-er-nei»- modellen, er et nødvendig skritt i riktig retning. Ved å tydeliggjøre at samtykke må være aktivt og klart, fjerner vi tvetydigheten og gir alle parter større juridisk sikkerhet. Dette vil ikke bare gjøre det enklere for ofre å anmelde voldtekt, men det vil også sende et klart signal om at samtykke er noe man må få og gi, ikke ta for gitt. Vi er ikke alle åpne for å ha sex idet vi våkner om morgenen, og logikken om at det å ha sex med noen er greit helt frem til de tydelig sier nei, må snus.

LES OGSÅSamfundet for samtykkelov

En samtykkelov basert på «bare-jaer-ja»-modellen vil ikke bare styrke rettssikkerheten til ofrene, men den  vil også ha en forebyggende effekt. Tanken om at voldtekt er sex uten samtykke, er allerede godt ettablert i samfunnet, og ved å tydeliggjøre hva samtykke innebærer og gi oss en juridisk definisjon, vil loven kunne bidra til å endre holdninger.

Motstandere av denne modellen hevder kanskje at den vil føre til en kultur der alle handlinger må formaliseres med et eksplisitt samtykke, men dette er en feiloppfatning. En samtykkelov handler ikke om å regulere hverdagslige interaksjoner, men om å sørge for at flere av voldtektene som skjer, blir dekket av loven. Det er en forskjell mellom å fremme sunne seksuelle relasjoner basert på gjensidig respekt og å forvente at alle handlinger må avklares på forhånd.

Det er på tide at Norge tar et tydelig standpunkt og innfører en samtykkelov basert på «bare-ja-er-ja»-modellen. Sex uten samtykke er voldtekt, og det bør også reflekteres i Norges lover.

LES OGSÅStorsalen vil ha krav om «ja»

Powered by Labrador CMS