VOTERING: Det var enstemming i Storsalen om å støtte resolusjonsforslaget om at bare «ja» er «ja» når det er snakk om samtykke.

Storsalen vil ha krav om «ja»

Under lørdagens samfundsmøte ble det vedtatt at Storsalen mener at «kun ja er ja» når det kommer til sex.

Publisert

Lørdag 9.mars holdt Studentersamfundet samfundsmøtet «Du sa ikke nei», som handlet om omfanget av voldtekt i Norge, og hvordan dette behandles juridisk. Til sofapraten inviterte Samfundet bistandsadvokat Lina Therese Remlo, og jusstudent og saksbehandler i juridisk rådgivning for kvinner JURK, Thea Myhrer. Praten omhandlet blant annet hvordan man går frem som offer etter et overgrep, hvordan overgrepssaker blir behandlet, og hvor mange saker som går til rettssalen. 

SOFAPRAT: Lina Therese Remlo og Thea Myhrer snakket om den juridiske gangen av en voldtektssak under lørdagens sofaprat.

Det rapporteres at 1 av 5 kvinner i Norge har blitt utsatt for voldtekt en gang i løpet av livet, og per i dag omfavner ikke straffeloven alle omstendigheter som kan forekomme når et samtykke ikke finner sted. Remlo uttrykker at politiet tar sakene på alvor, og at utfordringene i disse sakene ligger nærmere det høye beviskravet for at hendelsen oppstår, frykten for å ikke bli trodd, og hvor sikkert det må være at noe straffbart har skjedd. 

Studentersamfundet har i en årrekke trukket frem viktigheten av en samtykkelov i Norge, og det har blitt stilt flere resolusjonsforslag gjennom årene rundt tematikken. I 2018 ble det vedtatt at Samfundet ser på sex uten samtykke er voldtekt, og i 2022 ble det fremmet et forslag om å støtte Samtykkealliansen med 10 000 kr fra Samfundets kampfond til arbeidet for en samtykkelov i Norge. Under voteringen ga 78 medlemmer sin stemme for, og to stemte blankt, men kravet om 100 stemmer gjorde at forslaget ikke gikk igjennom. 

Remlo understreket under møtet hvor viktig det er at man uttaler seg om tematikken særlig nå, ettersom forslaget om samtykkelov nå ligger på bordet på Stortinget. Forslaget om å utforme en samtykkelov i Norge ble presentert i april i 2023, og det er fortsatt diskusjon om den skal vedtas, og hvordan den eventuelt kan se ut. 

For å bidra i arbeidet om hvordan loven kan se ut, ble det under lørdagens samfundsmøte fremmet et resolusjonsforslag om at Studentersamfundet mener at Norge skal innføre en samtykkelov basert på «bare-ja-er-ja»-modellen, som er ment å skulle beskytte overgrepsofre i større grad enn ved «nei-er-nei»-modellen. Bakgrunnen for dette er at det skal hindre forvirring eller diskusjon rundt om offeret faktisk sa nei, og at det skal være lettere for ofre å anmelde voldtekt. 

Det var 103 stemmer for. Ingen stemte mot eller blankt. Forslaget gikk dermed gjennom. 

Noen av studentene som fremmet resolusjonsforslaget er aktive medlemmer i Studentmediene i Trondheim.

 LES OGSÅ: Samfundet for samtykkelov.

Powered by Labrador CMS