Samfundet for samtykkelov

8. mars er dagen for å markere og kjempe videre for kvinnekampen. I år går studentene for en ny samtykkelov. 

Publisert Sist oppdatert

I tradisjon tro, skal kvinnedagen også i år markeres med tog gjennom Trondheims gater. Begivenheten går av stabelen kl. 17, hvor alle samles på Trondheim Torg, klare til kamp og appellantenes taler. Og om du er student, er det plass bak fanen til Samfundet, hvor årets budskap er: «Den som tier samtykker ikke, ja til reell samtykkelov!» 

Ønske om en samtykkelov er fremdeles stort

Som student i en ny by er det ikke til å legge skjul på at en stor del av hverdagen for mange preges av fest, alkohol og moro. Likevel er det ikke alltid denne alkoholkulturen er like lystbetont.  

– Det er nok derfor temaet samtykkelov oppleves ekstra viktig for oss studenter, sier leder av Studentersamfundet i Trondheim, Astri Elgethun. 

Temaet samtykkelov, er noe Studentersamfundet har vært opptatt av siden de i 2018 vedtok en resolusjon om at voldtekt burde defineres som sex uten samtykke i norsk lov. Også i fjor prydet budskapet «Samtykkelov NÅ!» studentenes parole, så det er tydelig at ønsket om en endring fremdeles er stort. 

Å sikre retten til seksuell selvbestemmelse 

Norge er det siste landet i Skandinavia til å innføre en samtykkelov. Hvorfor tar det så lang tid når ønsket er så stort? 

Astri Elgethun, lederen av Studentersamfundet, tror det kan forklares på bakgrunn av at det «er en komplisert tematikk, hvor man ønsker å finne løsninger som kan gi gode resultater, noe som igjen fører til at prosessen blir langsom.» 

I 2022 ble straffelovens kapittel om seksuallovbrudd utredet av straffelovrådet, men det er foreløpig ikke blitt gjort noen endringer. Slik voldtekt defineres av loven i dag, er handlingen definert som straffbar dersom den seksuelle omgangen skjedde ved vold eller truende atferd. Loven presiserer også at det er voldtekt dersom offeret er bevistløs. 

Hvordan en slik samtykkelov kan implementeres i norsk lov, vil tas opp på morgendagens Samfundsmøte «Du sa ikke nei». I en forlengelse av kvinnedagens tog, er samfundsmøtet i morgen en gyllen mulighet til å få enda mer kunnskap om et viktig tema i dagens debattklima. 

Da gjenstår det bare å si gratulerer med dagen! 

LES OGSÅ: Ronnie Spector: En ode til et musikalsk ikon og et råskinn av ei dame

Powered by Labrador CMS