Samfundetleder:

En samfundetleders årsmelding

I snart ett år har jeg fått være så heldig å få være leder av Studentersamfundet i Trondhjem. Men hva har jeg og Styret gjort det siste året?

Publisert

Hvem er Styret? La oss begynne med det grunnleggende. I lovene til Samfundet står det at Studentersamfundet skal velge en leder og at lederen selv velger sitt Styre, som må bestå av minst seks personer. Disse må deretter godkjennes av Samfundet på et samfundsmøte for å sørge for at det ikke består av uegnede personer (jeg kan røpe at alle jeg valgte ble ansett som egnede). 

Hva gjør Styret? Sammen har vi i Styret arrangert Samfundsmøter (noe vi og er lovpålagt) hver lørdag i tillegg til at vi har hatt en fantastisk debattkomité som har arrangert debatter hver onsdag. Samfundsmøtene er organisasjonens øverste organ og i praksis en generalforsamling hvor alt fra personvalg, politiske resolusjoner og diskusjon står på planen. Vi i Styret setter et tema på dagsorden for hvert møte. Temaene har vært mange, men jeg er spesielt stolt over fokuset vi har hatt og har på krigen i Gaza. Her kastet vi  oss raskt rundt for å endre tematikk på det siste møtet før jul. Vi arrangerte en støttekonsert med blant annet Daniel Kvammen til inntekt for arbeidet Leger uten grenser gjør på Gaza og vi fikk nylig besøk av Mads Gilbert som i mange år har jobbet med nødhjelp i Palestina. 

Styret er i tillegg ansvarlige for Samfundets politiske profil. Gjennom temadelen på Samfundsmøtene, debattene, leserinnlegg, resolusjonsforslag og deltagelse på demonstrasjoner prøver vi å sette temaer på dagsorden og oppfordrer til deltagelse. Styret representerer også Samfundet utad, og i møte med universitetet, kommunen og alle andre snakker vi vår vedtatte politikk og Studentersamfundets sak. Alt fra penger til nybygg, økt studiestøtte og forbedringer i leiemarkedet til fadderuke, fest og fanteri.  

Å representere Studentersamfundet i møte med omverdenen er en stor glede. Og det er når vi kommer ut av Trondheim vi virkelig skjønner hvor heldige vi er: Ikke bare er vi en stor organisasjon som får til noe av de kuleste arrangementene i Norge, men det studentfrivilligheten får til i Trondheim er også det som setter studiebyen på kartet. Dette er noe som legges merke til, og jeg har med stor stolthet snakket til alle som har ønsket det (og sikkert noen som ikke ønsket det) om Studentersamfundet i Trondheim hver gang sjansen har bydd seg. 

Nå nærmer det seg slutten av mitt år som leder, og jeg ser tilbake på et år med mye latter, tårer og hardt arbeid. Jobben Styret har gjort det siste året med arrangementer, samarbeid med eksterne og interne, politikkutvikling og forbedring av organisasjonen, imponerer meg hver dag. Å få jobbe med gjengen i Styret 23/24 er en ære. 

Veien videre skal påtroppende leder Rami Chumber og hans flotte Styre forme sammen med resten av organisasjonen. Jeg og mitt Styre, som straks er historie, gleder oss til å se hvordan veien blir, være med som en del av medlemsmassen og oppfordrer også deg til å ta del i Studentersamfundets fremtid. 

Takk for meg.

LES OGSÅMens vi venter på Helgasetr

Powered by Labrador CMS