Leder

Mens vi venter på Helgasetr

Et nytt bygg kan ikke gjøre opp for nedprioriteringen av helse- og sosialutdanningene.

Publisert

Som en del av campussammenslåingen skal snart studier innen helse- og sosialfag flytte fra Tunga til splitter nye Helgasetr rett ved campus Øya. At disse studiene endelig får bli en del av studentmetropolen i Trondheim, vil mange si er etterlengtet, men er det riktig prioritering?

På sine nettsider lover NTNU studier som ergoterapi, fysioterapi og audiologi et bygg som skal legge til rette for sterk faglig læring og forskning, samt tverrfaglig samarbeid. Slike løfter føles ikke annet enn riktige etter at regjeringen i forkant av fremleggelsen av årets statsbudsjett skrev at de forventet at universitetene prioriterer utdanninger som skal gå i bresjen i møte med eldrebølgen.

Dessverre for NTNU holder ikke et splitter nytt bygg og en rekke løfter når bølgen om ikke lenge slår inn for fullt. I november i fjor slo studieprogramlederne for de nevnte studiene alarm. De var bekymret for hvilke prioriteringer NTNU da gjorde ved å sette ansettelsesstopp og kutte i stillinger på deres studier.

LES OGSÅ: 90-tallsstilen gir ikke bare gledelige gjensyn

Studieprogramlederne mener kuttene er så alvorlige at det er kritisk for videre forsvarlig drift av de tre utdanningene. Ansettelsesstopp og andre kutt fører til dårligere oppfølging i praksisperioder, at tilbud som studentassistenter blir fjernet, færre gjesteforelesere, og at antallet eksterne sensorer vil være kraftig redusert ved kommende muntligpraktiske eksamener. Med dette blir den faglige kvaliteten som regjeringen etterlyser, dårligere.

Vi vil være helt avhengig av kompetansen som de nyutdannede ergoterapeutene, fysioterapeutene og audiografene har innen forebyggende og helsefremmende arbeid. Det er essensielt for at man skal kunne stå lenger i arbeid og for å sikre et bærekraftig og robust samfunn.

NTNU gjør altså tydelige nedprioriteringer av studier som vil være helt sentrale i møte med fremtidens helseutfordringer. Det er ikke noe nytt at helsevesenet har det trangt økonomisk og skriker etter mer  ressurser. Derfor er det urovekkende at NTNU heller bruker ressursene på å skape en fin fasade enn å sikre utdanningene. Bygget vil helt sikkert kunne bidra positivt til utdanningene, men det vil bare hjelpe et stykke på veien.

Det NTNU får Helgasetr til å representere, høres ut som løsningen på mange av helseutfordringene vi møter i dag. Realiteten er derimot at når helse- og sosialfagutdanningene i mai flytter inn i Helgasetr, vil deres omgivelser være i stor kontrast til realiteten disse livsnødvendige studiene faktisk møter. Det er vel og bra at bygget er nytt og fint, men det fremtidens studenter trenger er et universitet som setter dem først, ikke betong og kryssfiner.

LES OGSÅ: Tryggere leieforhold for studenter

Skriv til oss:

Ønsker du å ytre deg i Under Dusken?

Send ditt innlegg til debatt@studentmediene.no

Retningslinjer for debattinnlegg finner du her.

Powered by Labrador CMS