Samfundetleder

Noen kommer godt ut av at ting er dyrt; det er ikke oss

Alt er blitt, og blir, dyrere. Idéen om å være student uten betalt jobb på siden eller hjelp hjemmefra virker for mange av oss fjernere enn noen gang.

Publisert

Dyrtiden vi står overfor nå, er ikke bare avisoverskrifter; det er en realitet som tynger studenters økonomi og velvære. Vi befinner oss i en tid der hverdagens kostnader skyter i været, og det er ingen hemmelighet at studenter er blant dem som kjenner dette på kroppen. Mens noen kan navigere seg gjennom disse utfordrende tidene uten store bekymringer, står vi studenter igjen som de uheldige taperne i et spill hvor kostnadene øker, men støtten ikke matcher.

Studiestøtten, som det er meningen at skal være en livline for studenter, strekker ikke til i møte med den økende prisen på nødvendigheter. Til tross for nylige justeringer i studiestøtten som skulle speile prisveksten, viser tallene en annen virkelighet. Ifølge Studiebarometeret har tid brukt på betalt arbeid blant studenter nådd et historisk høyt nivå. Heltidsstudenter som tidligere brukte 8 timer i uken på betalt arbeid, bruker nå gjennomsnittlig 9,3 timer.  Dette skjer samtidig som total faglig innsats aldri har vært lavere målt. Dette er ikke bare et tap for den akademiske utviklingen, men også for studentenes mentale helse.

LES OGSÅ:  Mens vi venter på Helgasetr

Bankenes rolle i dette scenarioet er ikke mindre problematisk. Med renteøkninger som synes å følge hverandre i et kappløp, blir den økonomiske byrden for studenter enda tyngre. Norges bank og større banker som DNB har et samfunnsansvar de ikke kan fraskrive seg. I en tid hvor økende forskjeller blir stadig mer synlige, må også de bidra.

For eksempel ved å justere renteøkninger mer ansvarlig og tilby bedre vilkår for studentrelaterte spare- og låneprodukter kunne de ha gitt studenter en mer håndterbar økonomisk situasjon. Videre kunne tiltak som å tilby lavere renter uavhengig av kundenes forhandlingsevne eller oppmuntre til fastrentelån før rentestigningene virkelig tok av, vært til stor hjelp.

Fremtidens Norge tjener på å investere i studenters velferd og utdanning. Hjelp hjemmefra og deltidsjobb på si er dessverre en realitet for de fleste i dag. Om vi vil at høyere utdanning skal være en mulighet for alle, og at de av oss som går denne veien også skal ha tiden de trenger for å faktisk være studenter, må noe skje, og vår økonomiske trygghet er grunnleggende. Det er på høy tid at både politikere og bankene tar grep for å dempe de økonomiske utfordringene studenter møter.

LES OGSÅ: 90-tallsstilen gir ikke bare gledelige gjensyn

Powered by Labrador CMS