Følg det ekstraordinære Samfundsmøtet her

I kveld avholdes det et ekstraordinært møte på Samfundet for å diskutere nybygget. Forprosjekt, fengselstomta og samarbeidsavtalen med Reitan står på agendaen.

Publisert Sist oppdatert

Nybygget skal være en utvidelse av Samfundet med konsertscener, serveringslokaler, en blackbox og arbeidslokaler. NTNU, Velferdstinget, Trondheim Kommune og Sit er blant de som har gitt penger til nybygget, med til sammen 140 millioner kroner. Prislappen på bygget er per nå 215 millioner kroner og byggestart er planlagt i november 2021, med ferdigstillelse sommeren 2023.

På møtets agenda står følgende tre saker; samarbeidsavtale med Reitan AS, fengselstomta og forprosjekt.

Vedtaksforslag Samarbeidsavtale med Reitan AS:

Samfundsmøtet godkjenner samarbeidsavtale med REITAN med varighet på 6 år med rett til forlengelse.

Vedtaksforslag salg av Fengselstomta til NTNU:

Samfundsmøtet godkjenner at Finansstyret kan inngå avtale om salg av Fengselstomta, gnr 407, del av bnr. 207 og bnr 237 i Trondheim til NTNU for en minstepris på 25 mill.

Samfundsmøtet godkjenner at Finansstyret kan inngå intensjonsavtale om salg av deler av tverrforbindelsen til NTNU.

Vedtaksforslag Forprosjekt:

Samfundsmøtet godkjenner forprosjektet for nybygg på Fengselstomta.

Under Dusken kommer tilbake med mer.

VEIEN MOT NYBYGG:

Powered by Labrador CMS