BYGGEPLASS: Nybygget til Samfundet reiser seg sakte, men sikkert på «fengselstomta» bak huset.

Nå er Nybyggkomitéen sikrere på å rekke åpningsdatoen av det nye Samfundet

Med penger på bok og den største risikoen tilbakelagt, går det mot åpning av nybygget mars 2024.

Publisert Sist oppdatert

Nybygget til Studentersamfundet begynner å ta form. På tomten bak huset har det i lengre tid vært bygningsarbeider, men nå mener leder for Nybyggkomitéen Trygve Poppe at det vanskeligste arbeidet er gjort unna.

NY FASE: Etter at grunnarbeidet er gjort, er nybyggprosjektet over i en tryggere fase, forteller Poppe.

– Prosjektet er forsinket med 30 dager. Underveis i prosjektet har vi støtt på noen uforventede forhold i grunnen, og arbeidet med spuntingen har ført til setningsskader på det eksisterende bygget, forteller Poppe.

Etter planen skal nybygget stå klart til åpning i mars 2024, noe Poppe mener de er i rute til å rekke.

Disse har bidratt til nybygget:

  • Kommunen 25 millioner

  • Fylket 10 millioner

  • NTNU 70 millioner

  • Sit 20 millioner

  • Velferdstingets reguleringsfond 5 millioner

  • Semesteravgift 40 millioner (over 20 år)

  • Kunnskapsdepartementet 10 millioner

  • Reitangruppen 5 millioner

  • Egenkaptial 35 millioner

– Nå er prosjektet over i en sikrere fase. Alt av grunnarbeid er gjort, og vi planlegger for åpning i mars 2024. Det vil bli en gradvis åpning der vi åpner blant annet første etasje, men ikke hele nybygget. Deretter satser vi på en fullskala åpning av hele huset i løpet av høsten 2024.

LES OGSÅ: Samfundet reviderer eget demokrati

Utvidet budsjettet

Det planlagte budsjettet for nybyggprosjektet var opprinnelig på 245 millioner kroner. Poppe sier at det i budsjetteringen burde vært lagt inn en større margin på dette budsjettet, da det alltid er usikkerheter knyttet til arbeid under bakken. Dette ble det opprinnelig ikke tatt høyde for. Problemene gjorde at rammen ble økt til 250 millioner kroner.

– Vi fikk godkjent økning i totalrammen av medlemmene i Storsalen, og alt i alt holder vi oss nå innenfor de nye budsjettrammene, kommenterer Poppe.

Store deler av prosjektet er finansiert gjennom bidrag fra flere aktører tilknyttet universitetsmiljøet, der blant andre NTNU, Sit, Trondheim kommune og Kunnskapsdepartementet har stilt opp med penger.

– Vi hadde i tillegg et egenkapitalbehov på 35 millioner som er dekket blant annet gjennom salg av Fengselstomta til NTNU. I tillegg er det arrangert kronerulling, med salg av stolblanketter i Storsalen, støttekonserter og andre donasjoner. Disse initiativene har dratt inn rundt 2 millioner til sammen, forklarer Poppe.

Powered by Labrador CMS