Kommentar:

Kjære Erna: Vi leser til eksamen

Under mediedekningen av denne pandemien har studentene fått ufortjent mye tyn. Hva noen få enkelte studenter finner på kan ikke føre til massiv kritikk av alle Trondheims studenter.

Publisert Sist oppdatert

Natt til fredag 6. november var 20 av Trondheims 30 000 studenter på en fest som måtte stoppes av politiet. Dette førte til at statsminister Erna Solberg, skar alle “Trondheimsstudentene”, alle 30 000 av oss, over én kam. Hun er lite imponert over oppførselen vår og budskapet hennes var veldig klart: Vi må stoppe å feste, og i stedet lese til eksamen. Dette er bare et av mange eksempler i dette halvåret hvor studentene som en gruppe har blitt kritisert og kjeftet på grunnlag av hva enkeltindivider har foretatt seg.

Studentsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund (Sit) kom nylig ut med en undersøkelse som viser at studenter opplever at livene deres har blitt mer krevende enn det det var før som følge av koronapandemien. Halvparten av studentene i undersøkelsen rapporterer at de er mer stresset enn før, og de oppgir at konsentrasjon og effektivitet i hjemmestudiene har forverret seg. Studentene sier at det mangler struktur og disiplin, motivasjon og at det er vanskelig «å komme i gang».

LES OGSÅ: Studenter sliter psykisk under korona

Essensen i rapporten er likevel at studentene oppgir manglende sosialt samvær med medstudenter og venner som en avgjørende faktor i nedgangen i trivsel. I dette semesteret er mange studenter som har følt på ensomhet, særlig de som er nye i byen. Likevel har studentene knapt klaget. For de aller fleste av oss sitter inne i hybelen og følger myndighetenes råd etter beste evne.

Studentene har allerede bidratt mye til årets dugnad, og hva et fåtall av oss gjør gir ikke samfunnet, statsministeren og mediene rett til å kritisere alle studentene på lik linje. Bare fordi vi er en så lett identifiserbar gruppe i samfunnet, er det ingen grunn til å behandle oss som en skyteskive.

LES OGSÅ: Ut å løpe? Prøv denne ruta.

I tillegg har mange fått en redusert start og avslutning på studietiden. Fadderukene måtte omstille seg kraftig, og i flere tilfeller avlyses helt. Mange har sittet hele semesteret på hjemmekontor uten noen fysisk undervisning på campus, selv om rektor lovet det med brask og bram før semesterstart. Masteroppgaver har ikke blitt ferdig i tide, praksisperioder har ikke blitt fullført og noen har fått hele studieprogresjonen ødelagt.

Særlig Studentersamfundet (Samfundet) her i Trondheim har fått helt ufortjent kritikk. De som har vært der dette semesteret vet at Samfundet har vært mye proffere på smittevern enn mange andre utesteder dette halvåret. Der alle som har befunnet seg i soner hvor én gjest har blitt påvist smittet av korona har blitt oppfordret til frivillig karantene, og hele arbeidsgjenger har blitt bedt om å teste seg om det har blitt oppdaget smitte.

Jeg vil være tydelig i min beskjed til samfunnet, vår kjære statsminister og til resten av medienorge. Dere har ikke gitt oss studentene den rosen og skryten vi fortjener, dere har i stedet vært for opptatt med å kritisere oss, selv om vi er en av de gruppene som har virkelig har fått merke konsekvensene av pandemien og påfølgende tiltak. Jeg vil bare avslutte med å berolige Erna og resten av landet med at de fleste av oss sitter inne, alene på hybelen, uten å se vennene våre, i denne kalde mørke tiden og, ja, leser til eksamen.

Powered by Labrador CMS