– Vi kommer til å måtte se på alle postene litt ekstra i år , sier VT-lederen.

55 millioner i potten: Dette brukes semesteravgiften til

De fleste har rukket å betale inn avgiften for et nytt semester ved NTNU. Psykisk helse, prester og nybygg på Samfundet er noen av tilbudene Velferdstinget fordeler pengene til.

Publisert Sist oppdatert

– I år må vi sette oss sammen med Sit og se skikkelig på hvordan vi skal få dette til å gå opp.

Det sier leder i Velferdstinget, Øystein Fruseth Christiansen, om fordelingen av årets semesteravgift.

Semesteravgiften er en lovpålagt avgift studenter ved universiteter i Norge må betale til samskipnadene. Pengene skal ifølge Sit brukes til å finansiere studentenes velferdstilbud, og i 2023 ligger avgiften på 600 kr per semester. Det gir en totalpott på 55 millioner kroner for hele året.

Prisstigning kan gi kutt

Det er Velferdstinget ved NTNU som har ansvar for å fordele pengene på vegne av Sit.

Christiansen forklarer at prisstigningen gjør årets budsjettprosess ekstra vanskelig.

– Vi kommer til å måtte se på alle postene litt ekstra i år. Semesteravgiften må dekke en del utgifter til ansattkostnader og rådgivere hos Sit. Disse får sannsynligvis en lønnsøkning på rundt fem prosent, som gjør at utgiftene øker, forklarer han.

Christiansen sier de dermed enten må kutte i tiltak som ikke går på lønnsutgifter, eller øke semesteravgiften.

Velferdstinget tar utgangspunkt i historiske budsjett, og har gjennom høsten en budsjettprosess sammen med Sit der de ser på hvilke tiltak man har og hva man vil videreføre.

29 millioner til psykisk helse og selvhjelp

Den psykiske helsetjenesten til Sit består av et korttidsterapeutisk tilbud til studenter med milde til moderate psykiske plager. Kjerneaktiviteten består av rask vurdering av psykisk helsetilstand og behov.

Tilbudet er i hovedsak finansiert av semesteravgiften, der 16 millioner kroner ble avsatt i 2023. Én tredjedel av totalkostnadene til den psykiske helsetjenesten dekkes av driftsstøtte fra Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge, Trondheim kommune og NTNU.

Ifølge årsmeldingen til Sit psykisk helsetjeneste var det 2 167 nye hendvendelser til tjenesten i løpet av fjoråret. Totalt ble det gjennomført 9 424 konsultasjoner i 2022.

I tillegg ble 13 millioner bevilget til Sit Råd, som tilbyr mestringskurs, gruppetilbud og foredrag med mål om å gi studentene verktøy for en enklere studiehverdag.

Psykisk helse og ensomhet er ifølge Christiansen tiltak Velferdstinget har valgt å prioritere.

40 millioner til nye Samfundet over 20 år

Som en del av prosjektfinansiering av nybygget bevilget Velferdstinget totalt 40 millioner fra semesteravgiften. Beløpet skal bevilges over en periode på 20 år, og det er derfor satt av 2 millioner kroner til denne posten i 2023.

Det er i tillegg satt av 1,7 millioner i tilskudd til studenthusene i Ålesund og Gjøvik.

18 millioner til drifts- og administrasjonskostnader

Drift av velferdstilbudet står for en betydelig del av totalbudsjettet.

Totalt er det satt av 10 millioner til drift av Velferdstinget, samt 8,5 millioner til velferdsadministrasjon.

Christiansen forklarer at budsjettposten går til lønn av fire studenter i Trondheim som er fristilt fra studiene på heltid for å drifte Velferdstinget, samt to deltidsansatte i Ålesund og Gjøvik.

Deretter går hoveddelen av pengene til økonomiske avtaler. Velferdstinget gir blant annet penger og sponsormidler til foreninger ved NTNU.

– Posten Velferdsadministrasjon går videre til Sit Velferd sine overordnede administrasjonskostnader, sier Christiansen.

Ikke lenger tannlegerefusjon

Et tilbud som ikke lenger finansieres av semesteravgiften er refusjonsordningen for tannhelseutgifter.

Etter vedtak fra Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim ble Sits tannhelserefusjonsordning avviklet 1.januar 2023. Det er dermed ikke lenger mulig for studenter å søke støtte til tannhelse hos Sit.

Gjennom ordningen kunne studenter ved NTNU få dekket en tannhelsesjekk i semesteret, samt opptil 75 prosent av regningen for behandling.

Ordningen ble avviklet fordi Velferdstinget mente den ikke nådde ut til de studentene som trengte den, samt at den var upraktisk og dyr å administrere.

Det var ved avvikling av ordningen satt av 4,5 millioner kroner til tannhelserefusjon som dermed ble fristilt til andre tiltak.

Se alle bevilgningene fra semesteravgiften i 2023 under:

Powered by Labrador CMS