IKKE DETTE I ÅR: Faddervaktordningen er vanligvis å se utenfor Samfundet i fadderuka. I år må du ringe dem.
IKKE DETTE I ÅR: Faddervaktordningen er vanligvis å se utenfor Samfundet i fadderuka. I år må du ringe dem.

Flere hjemmefester, mindre grupper og egne smittevenansvarlige:
Slik blir årets fadderuke

Enmetersregel, togafest i park og færre turer ut på byen blir realiteten for årets fadderbarn.

Publisert Sist oppdatert

– Vi hadde allerede planlagt fadderperioden da alt dette skjedde. Vi måtte gjøre et par endringer, men prøver å gjøre endringer i de arrangementene vi hadde planlagt slik at de blir mer smittevernvennlige, forteller leder Hanna Sletta i EMIL, energi og miljø-ingeniørenes linjeforening.

De er en av mange linjeforeninger som har måttet tilpasse årets fadderuke for å kunne ønske nye studenter velkommen til tross for strenge smittevernregler.

I et skriv til linjeforeninger og fadderutvalg på NTNUs interne nettverk Innsida, legger ikke NTNU skjul på at fadderuka er et viktig bidrag for det sosiale miljøet ved universitetet. Universitetet understreker likevel at årets fadderukearrangører påtar seg et ansvar for at smittevernregler blir overholdt.

– I år er det særlig viktig at aktivitetene ivaretar sikkerheten til deltakere og skaper en trygg ramme for sosialisering. Planleggingen av aktiviteter for mottaket høsten 2020 bør ha et hovedfokus på smittevern og trygghet, sies det i skrivet til linjeforeningene.

Mangel på lokaler

Kanzler (leder, journ.anm) Eirik Furnes Havre i H.M.Aarhønen kan også fortelle om en mer krevende planlegging enn vanlig.

– Vi satt midt i planleggingsprosessen da smitteverntiltakene ble innført i mars. Ettersom vi ikke visste hvordan det kom til å utvikle seg eller hvor mange vi kom til å få lov til å samle i en gruppe var vi nødt til å planlegge flere versjoner. Det var nokså tidkrevende og slitsomt, men vi har til slutt landet på et opplegg som vil minne mye om tidligere fadderopplegg.

En av de største utfordringene for flere av linjeforeningene har vært å finne lokaler. Mens flere studentorganisasjoner risikerer å ikke kunne leie lokaler av NTNU det kommende semesteret, opplyser universitetet på Innsida at alkoholfrie studentaktiviteter, inkludert fadderukearrangementer, kan gjennomføres i uke 33 og 34.

For å overholde FHIs retningslinjer og NTNUs smittevernregler, er det likevel knapt med lokaler som har kapasitet til å huse mange studenter på en gang. Med krav om å kunne holde en meters avstand til andre, og en maksgrense på 200 deltakere per arrangement, er det et begrenset antall auditorier og saler hvor hele linjeforeninger kan møtes på en gang.

På energi- og miljø er det ventet omkring 140 nye studenter i år. For EMIL betyr dette at de vil trenge et auditorium med normal kapasitet på minst 280 personer for å kunne samle alle de nye studentene. Sletta forteller at fakultetet har vært behjelpelige med å finne lokaler, men at det er den klart største utfordringen i år.

– Vi har blant annet pleid å ha en konsert, men det blir vanskelig å gjennomføre i år. Det blir heller arrangementer hvor man kan deles opp i faddergrupper, men fremdeles ha aktiviteter, sier Sletta.

Fra utested til hjemmefester og park

Ifølge økonomiansvarlig Vebjørn Romfog i Leviathan, linjeforeningen for statsvitenskap, har mangelen på store nok lokaler også vært merkbar for deres linjeforening. I likhet med EMIL, har Leviathan behov for mye plass dersom de skal kunne samle fadderbarn og faddere i et rom uten å bryte én-metersregelen.

– Utfordringen vår er at det ikke er mange lokaler som tar inntil 200 stykker, forteller Romfog til Under Dusken.

PLANENE MÅTTE JUSTERES: Hanna Sletta (EMIL) forteller at de allerede hadde planlagt store deler av fadderuka da koronatiltakene ble iverksatt.
PLANENE MÅTTE JUSTERES: Hanna Sletta (EMIL) forteller at de allerede hadde planlagt store deler av fadderuka da koronatiltakene ble iverksatt.

Leviathan har leid Storsalen på Samfundet for et arrangement i fadderuka, hvor det er kapasitet til å samle alle. I tillegg har de fått leie en kinosal på Nova kino for felles informasjon og streaming av immatrikuleringen. De skulle likevel gjerne hatt tilgang til store nok lokaler flere dager i fadderuka.

Ved å dele inn kullet i mindre grupper håper Leviathan at en del av arrangementene kan gjennomføres som planlagt.

– Det blir selvfølgelig mer hjemmefester enn det har vært tidligere. Før har det vært mer vanlig å dra på byen, men nå er det mange utesteder som er stengt. Vi planlegger å dele opp kullet i mindre grupper for at alle skal kunne dra ut, men på forskjellige steder, sier Romfog.

Romfog forteller at styret i Leviathan i tillegg har opprettet en midlertidig posisjon som smittevernansvarlig, som vil ha det overordnede ansvaret for at alle arrangementer gjennomføres innenfor myndighetenes retningslinjer.

Små grupper skal sikre smittevern

Store fellesarrangementer må dragvollstudentene se langt etter i år. Tidligere har nye dragvollinger kunnet se fram til Temakveld på Samfundet, stand-up og «Dragvollympics», hvor det har pleid å være konkurranser og aktiviteter på Dragvoll en dag i fadderuka. Disse større sammenkomstene har Fadderutvalget på Dragvoll blitt nødt til å avlyse denne høsten. Utvalgets økonomiske støtte til linjeforeningene fortsetter derimot som før.

H.M. AARHØNEN: Eirik Furnes Havre (Aarhønen) mener de har landet på et opplegg som ikke vil være alt for forskjellig fra tidligere år.
H.M. AARHØNEN: Eirik Furnes Havre (Aarhønen) mener de har landet på et opplegg som ikke vil være alt for forskjellig fra tidligere år.

– Vi oppfordrer hver enkelt linjeforening til å ha koronavennlige opplegg for nye studenter hver dag under fadderuka, sier leder Julie Tetlimo i Fadderutvalget Dragvoll.

Tetlimo forteller også at det ligger også an til et rebusløp rundt i byen som et alternativ til Dragvollympics, men da i form av et rebusløp innad i faddergruppene i stedet for den vanlige folkeansamlingen på Dragvoll.

Også de nye studentene ved Dronning Mauds Minnes Høgskole vil bli sendt ut for å utforske byen i løpet av fadderuka. Siden felles sammenkomster blir vanskelige å gjennomføre, vil det i stedet vil være fokus på leker i park og “Amazing race” rundt om i Trondheim, og i skolens lokaler.

– Ved å ha amazing race rundt om i byen blir de nye studentene bedre kjent med byen, og ved å ha det på skolen blir de også kjent der. Gjennom slike arrangementer vil vi ha fokus på å skape et trygt miljø og at alle skal føle seg inkludert, sier leder Tina Skogheim i Fadderstyret ved DMMH 2020.

– Vi hadde egentlig tenkt å ha flere fester, og samle alle førsteklassingene. Det har vi gått helt bort fra.

DMMH opplyser på sine nettsider at undervisning vil “gjennomføres i mindre og faste grupper” for å ivareta smittevernhensyn, noe fadderopplegget ved høgskolen også bidrar til ved å holde alle arrangementer til faste grupper.

VEBJØRN ROMFOG (LEVIATHAN): Med kamp om de lokalene i byen som kan huse store grupper, er det forventet at turer på byen må foretas i mindre grupper.
VEBJØRN ROMFOG (LEVIATHAN): Med kamp om de lokalene i byen som kan huse store grupper, er det forventet at turer på byen må foretas i mindre grupper.

– Vi tar utgangspunkt i studiegruppene skolen lager og samler aldri mer enn 20 personer, forteller Skogheim.

– Det er vanskelig for alle, men vi må unngå at det samles for mange.

Blir det togafest?

For mange linjeforeninger er togafesten et av fadderukas høydepunkter. For noen fadderbarn blir det mulighet til å surre på seg lakenet også i år.

– Vi skal ha togafest, bekrefter leder Eirik Olav Aa i Arrangementskomiteen i Abakus, linjeforeningen for datateknologi og kommunikasjonsteknologi.

– Vi kommer til å starte med noen leker og aktiviteter i Høgskoleparken, også har vi vært så heldige å få lokaler på Samfundet den kvelden det er togafest.

Les mer om åpningen av Samfundet her: Førsteårsstudentene vil prioriteres under fadderuka, lover samfundetleder Karen Mjør.

ALTERNATIVE AKTIVITETER: Julie Tetlimo (fadderutvalget på Dragvoll) forteller at de større fellesarrangementene på Dragvoll er avlyst, men at de enkelte linjeforeningene oppfordres til å ha program for sine fadderbarn.
ALTERNATIVE AKTIVITETER: Julie Tetlimo (fadderutvalget på Dragvoll) forteller at de større fellesarrangementene på Dragvoll er avlyst, men at de enkelte linjeforeningene oppfordres til å ha program for sine fadderbarn.

Alt blir likevel ikke som før, og med begrensningen på 200 personer per arrangement, kan det hende at ikke alle faddere og fadderbarn får plass på hvert arrangement, ifølge Aa.

– Det er litt synd, men vi håper jo at det ordner seg.

Han forteller videre at Abakus har vært heldige og fått tak i lokaler på blant annet Samfundet og Fire Fine flere kvelder i fadderuka.

– Vi håper at folk ikke merker så stor forskjell fra slik det har vært før. Vi gjør også så godt vi kan for at smittevernregler blir overholdt - det skal være mulig å følge reglene fra både NTNU og FHI på alle våre arrangementer. Ingen skal føle at de er i noen risiko.

Furnes Havre i H.M.Aarhønen håper også at nye byggstudenter kan trekke i toga denne fadderuka, dersom været holder.

– Vi har lagt inn en togafest i det opplegget vi har nå, men vi er i tenkeboksen på hvor vi skal ha den. En mulighet er å ha den ute, men det er som kjent vanskelig å planlegge været i Trondheim.

AMAZING RAZE: Ved å sende fadderbarna ut i Trondheim håper Tina Skogheim (fadderstyret DMMH) at de nye studentene skal bli kjent med byen.
AMAZING RAZE: Ved å sende fadderbarna ut i Trondheim håper Tina Skogheim (fadderstyret DMMH) at de nye studentene skal bli kjent med byen.

Blant smitteverntiltakene Aarhønen vil gjennomføre i fadderuka er utdeling av håndsprit og klistrelapper som kan brukes til å markere glass, og dermed unngå bytting av glass på vors.

– Vi har tenkt på hva formålet er, hva det er vi prøver å oppnå med å gjennomføre en fadderuke. Det er viktig at nye studenter kan få et forhold til byen, NTNU og medstudenter. Det er det som er kjernen her: at nye studenter har noe å komme til.

Fadderullan klar med fadderuke på BI

– Fadderuke måtte det bli uansett. Vi vurderte en digital løsning, men ble veldig glade da regjeringen åpnet for arrangementer for opptil 200 personer, forteller prosjektleder Kine Hjeltnes Ryen i Fadderullan Trondheim.

For å sikre at årets fadderuke holdes i tråd med smittevernreglene, har Fadderullan i år vært i kontakt med både kommuneoverlegen, politiet og administrasjonen på BI for å sikre at planene for fadderuka holdes etter forskriftene. Gjennom en samarbeidsavtale har Fadderullan skaffet tilgang på lokaler med kapasitet til 200 personer.

– Vi deler også faddere og fadderbarn inn i grupper på maksimum 20 stykker. De store arrangementene kommer vi til å dele inn i puljer på 200 som fordeles på lokalene.

Som en del av tiltakene signerer alle faddere smittevernkontrakter, og nye studenter har allerede deltatt på et webinar hvor en gjennomgang av smitteverntiltakene sto på programmet. I tillegg blir årets fadderuke kortet ned til sju dager fra de vanlige ti. Ryen kan likevel fortelle at det blir temafester for årets BI-kull også, til tross for at deler av arrangementene ikke blir slik man har vært vant med fra tidligere år.

HAR LOKALER: Eirik Olav Aa (Abakus) forteller at hans linjeforening har funnet lokaler for flere av sine arrangementer.
HAR LOKALER: Eirik Olav Aa (Abakus) forteller at hans linjeforening har funnet lokaler for flere av sine arrangementer.

– Det blir også en overraskelse på lørdag, som jeg ikke kan røpe.

Faddervakt gir trygghet over telefon

Faddervaktordningen har under tidligere fadderuker bidratt til å trygge byens gater for nye studenter ved å blant annet tilby vann og hjelp til festende fadderbarn. Velferdstingets representant i koordineringsteamet Michael Li Stene hos Study Trondheim forteller at det ikke aktuelt å gjennomføre faddervaktordningen som vanlig, ettersom det ikke er forsvarlig av smittevernhensyn.

– I stedet opprettes det en slags telefonsentral hvor fadderbarn kan ringe inn med spørsmål, be om hjelp til å finne veien og lignende. De som kommer til å sitte på vakt her er mange av de samme folkene som har deltatt i den vanlige faddervaktordningen.

Denne telefonen vil operere på kvelds- og nattestid i samme tidsrom som faddervaktene vanligvis har pleid å oppholde seg i byrommet. Stene forteller at de mange av de frivillige i ordningen tidligere har kommet fra studentfrivilligheten, deriblant medlemmer av Velferdstinget, tidligere Samfundetstyrer og frivillige fra linjeforeninger.

– I fjor var også rektor Anne Borg med, forteller Stene.

Nummeret til faddervaktordningen vil stå på armbånd som deles ut til nye studenter. Som et tiltak for å hindre at disse kastes ut i naturen, vil armbåndene kunne byttes inn i en gratis kaffe hos Sit etter fadderperioden. Tilbudet “Tak over hodet”, som StudyTrondheim tidligere har tatt initiativ til, går derimot som vanlig. Dette ble opprettet for å gi nye studenter som ikke har funnet seg et sted å bo et rimelig hotellrom de første ukene i byen.

For ordens skyld: Michael Li Stene er tidligere medlem av Studentmediene i Trondheim.

FADDERUKA PÅ BI: Kine Hjeltnes Ryan (Fadderullan) kan avsløre at det blir temafester for fadderbarna på BI i år også
FADDERUKA PÅ BI: Kine Hjeltnes Ryan (Fadderullan) kan avsløre at det blir temafester for fadderbarna på BI i år også
FADDERVAKT PÅ TRÅDEN: Michael Li Stene (Study Trondheim) sier at smittevernhensyn har gjort at årets faddervaktordning erstattes med et telefontilbud i år. Faddervaktnummeret vil deles ut til nye studenter.
FADDERVAKT PÅ TRÅDEN: Michael Li Stene (Study Trondheim) sier at smittevernhensyn har gjort at årets faddervaktordning erstattes med et telefontilbud i år. Faddervaktnummeret vil deles ut til nye studenter.
Powered by Labrador CMS