BILLIGERE ØL PÅ SAMFUNDSMØTENE: Jonas Strøm Scheie tror Samfundsmøtet kan konkurrere bedre med andre ting som skjer på lørdagskvelder dersom øl blir billigere.

Samfundsmøte

Foreslår billigere øl for å få flere til å bry seg

På Samfundsmøtet 09.09.23 fremmer Jonas Strøm Scheie en intern meningsytring om billigere medlemspriser på øl.

Publisert Sist oppdatert

På Samfundsmøtet, som finner sted hver lørdag, kan alle medlemmer fremme og stemme over interne meningsytringer. Dette er vedtak som gjelder interne forhold og kan være rettet mot Styret, andre organer eller enkeltpersoner med verv på Samfundet.

Jonas Strøm Scheie sitt forslag omhandler medlemsprisen på øl under Samfundsmøtene. Han ønsker at prisen skal knyttes til grunnbeløpet i folketrygden (1G).

– Samfundsmøtene skal kunne konkurrere prismessig med andre sosiale hendelser som foregår på en lørdagskveld, mener Scheie.

Dette er forslaget

«Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til Samfundsmøte 09.09.2023, vedtar at medlemsprisen på en halvliter (0,5L) alkoholholdig øl, under ordinært samfundsmøte ikke skal overskride 1/2965,5 av Grunnbeløpet i folketrygden (1G), rundet av til nærmeste hele krone.»Forslaget er fremmet av Jonas Strøm Scheie

Per i dag er grunnbeløpet i folketrygden 118 620. Dette oppdateres 1. mai hvert år.

Han understreker at Samfundsmøtet skiller seg fra andre arrangement som er i regi av Samfundet.

– Det er et medlemsmøte for en organisasjon der medlemmene skal føle seg velkomne. Med rimeligere ølpriser kan møtet bli et mer realistisk alternativ som medlemmene kan prioritere.

LES OGSÅ: Foreslo å kunne stemme hjemmefra – slik ble det ikke

Scheie mener at møtene kan være kjekke og interaktive for alle medlemmene.

– Dette er et eksempel på hvordan ordinære medlemmer også kan engasjere seg i det som foregår i og på Samfundet, forteller han.

For at forslaget skal bli vedtatt, må minst 100 medlemmer stemme. Videre må minst 50 prosent stemme for forslaget.

– Det er ikke utelukkende vårt ansvar å sørge for at nok folk med rødt medlemskort møter opp, men heller å informere om at det blir en intern meningsytring, forteller samfundetleder Astri Elgethun.

Hun tror forslaget kan føre til diskusjon blant møtets deltagere.

LES OGSÅ: Bare fyllesyk eller syk av fylla?

Elgethun opplyser at medlemsprisen på øl under møtene per i dag er 75 kroner. Dersom Scheie sitt forslag blir vedtatt, vil prisen være maksimalt 40 kroner med dagens 1G.

INFORMERER: Elgethun forteller at Styret ikke alene har ansvar for at nok stemmeberettigede møter opp, men at de informerer om avstemningen.

Scheie har tro på at forslaget kan gå i gjennom.

– Alt med en fornuftig ordlyd og god baktanke vil kunne bli vedtatt, sier han.

Powered by Labrador CMS