Kommentar

Bare fyllesyk eller syk av fylla?

Altfor mange studenter har eller har hatt en ruslidelse viser nye tall. Dette er nok et eksempel på at vi trenger et mye større fokus på studenters psykiske helse.

Publisert Sist oppdatert

For første gang har Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (Shot) kartlagt ruslidelser blant studenter. Tallene viser at hver tiende mannlige student har eller har hatt alkoholbrukslidelser i løpet av det siste året. Det betyr at etter all sannsynlighet har én eller flere studenter i din omgangskrets utfordringer knyttet til rus.

LES OGSÅ: Studentenes alkoholbruk: Er det så farlig?

Årsakene bak en ruslidelse er mange og komplekse. Likevel er det et faktum at studenter er en gruppe som er ekstra sårbare for stress knyttet til blant annet høyt arbeidspress, dårlig økonomi og ensomhet. Samtidig har flere studentmiljøer et svært høyt alkoholkonsum. For noen kan nok denne kombinasjonen være en potensiell driver mot et rusproblem.

Det har aldri vært en hemmelighet at studentmiljøene ofte normaliserer et høyt alkoholkonsum. Tiden som student er en periode der det skal være rom for å lære mye nytt om både seg selv og andre. Det kan innebære å teste grenser – og det er greit. Noen ganger kan det innebære å teste grensene med alkohol, og som regel fører det ikke til andre nevneverdige problemer enn kraftig fylleangst og en redusert kropp en dag eller to.

LES OGSÅ: Undersøkelse i 2018 viste farlig utvikling

Likevel er tallene fra Shot-under - søkelsen nok et sårt eksempel på at vi trenger mer fokus på studenters psykiske helse. Ikke minst burde terskelen for å få hjelp være mye lavere enn den er i dag. Ventetiden for å få profesjonell hjelp er fortsatt for lang. Å ha psykiske utfordringer er fortsatt preget av stigma og stereotypi. Samtidig er studentlivet preget av lite forpliktelser.

Til forskjell fra på jobb og grunnskole kan du ofte velge å møte opp til undervisning og seminarer. Derfor stilles det sjelden spørsmål om du ikke er til stede. Da tar det gjerne lang tid før de som er i faresonen fanges opp.

For om man skal løse et problem, må man anerkjenne at problemet eksisterer. Så selv om det definitivt bør bevilges langt mer midler og ressurser til studenters psykiske helse, har vi studenter også et ansvar. Vi går nå inn i et nytt semester med nye fester og sammenkomster.

Derfor er det så viktig at vi tar hensyn til hverandre og har en lav terskel for å si fra dersom vi er bekymret for dem rundt oss. For som tallene fra Shot-undersøkelsen viser, vil du etter all sannsynlighet møte flere som har utfordringer de ikke tør å prate høyt om.

Skriv til oss:

Ønsker du å ytre deg i Under Dusken?

Send ditt innlegg til debatt@studentmediene.no

Retningslinjer for debattinnlegg finner du her.

Powered by Labrador CMS