Debatt

En tryggere rushverdag

Det er mange grunner til at studenter benytter rus. Det kan være for å takle livskriser, store og små, for å få andre opplevelser i forbindelse med fester og avkobling eller for å mestre intensive perioder i forbindelse med studier eller arbeid.

Publisert

Om vi ser på erfaring med andre stoffer enn de lovlige, opplyser 30 prosent av studentene å ha prøvd noen av disse (Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2022); det er snakk om flere tusen studenter tilknyttet NTNU og de andre utdanningsinstitusjonene i Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Det er lite samtale om dette, og samtalene har ofte ikke skadereduksjon som fokus. Dette er forståelig all den tid det er så høy terskel for å snakke åpent om bruk av stoffer som er stigmatisert og kriminalisert.

For at flere studenter skal oppleve en tryggere studietid, er det noen tiltak som bør vurderes. I tråd med NTNUs gamle motto «kunnskap for en bedre verden» bør studentene også ha lett tilgang på ikke-stigmatiserende faktabasert informasjon. Nøktern kunnskap om virkninger, bivirkninger og kombinasjonsvirkninger er avgjørende for at den enkelte selv skal kunne ta tryggere valg. Rusopplysningen.no er et eksempel på en nettresurs som i dag gir skadeforebyggende informasjon og som har høy grad av tillit.

To andre viktige tiltak, som i dag dessverre bare er tilgjengelig for folk i Oslo-området, er Safe Space og Rusmiddelanalysetjenesten. Det første er et frivillig prosjekt der studenter og helsearbeidere organiserer trygge områder på festivaler. Et avskjermet og rolig sted der folk som har en negativ reaksjon etter å ha tatt et rusmiddel, kan komme for å få ro og eventuelt videre oppfølging. Per i dag er etterspørselen fra festivalene større enn kapasiteten på tilbudet. Det andre er Analysetjenesten, hvor folk kan komme med ørsmå prøver av rusmiddel og få dem testet. Tjenesten er anonym og rask, og en får opplyst hvilke ulike stoffer som er i prøven. Styrkegrad opplyses ikke. Kunnskap om hva en inntar, er et viktig skadeforebyggende tiltak.

Visjonen om skadereduksjon bygger ikke på en avholdslinje, men handler om å innta en pragmatisk holdning til utfordringer som studenter og andre møter. Derfor er det viktig at studentorganisasjonene tar en aktiv rolle i å få til lokale tilbud i de ulike studiebyene. Samarbeid med ikke-statlige kompetansemiljø er en suksessfaktor, ikke minst der staten lenge har vært investert i en politikk som har bidratt til redusert tillit og økt skade. Målet må være en tryggere hverdag for alle studenter, også de som benytter ulike former for rus.

Skriv til oss:

Ønsker du å ytre deg i Under Dusken?

Send ditt innlegg til debatt@studentmediene.no

Retningslinjer for debattinnlegg finner du her.

Powered by Labrador CMS