SMITTEVERNSRÅD: Spørsmålene ble besvart av kommuneoverlegen Tove Røsstad og smittevernskontoret i kommunen
SMITTEVERNSRÅD: Spørsmålene ble besvart av kommuneoverlegen Tove Røsstad og smittevernskontoret i kommunen

Nå har det kommet en smittevernsveilder for studentene

Studentorganisasjonene ba om tydeligere smittevernsråd for studentene. Kommunen svarer med en digital veileder.

Publisert Sist oppdatert

Trondheim kommune la på tirsdag 6.april ut en ny nettside med smittevernsråd spesielt rettet mot byens studenter. Siden ble opprettet på etterspørsel fra Studentrådet hvor de større studentorganisasjonene sitter. Det ble fattet et vedtak i formannskapet, der kommunen ble bedt om å utarbeide en smittevernsveileder for studentene.

Rådene omhandler hva som menes med sosiale kontakter, hvordan man forholder seg til at en i kollektivet havner i karantene og hva som er reglene rundt reise til hjemkommunen.

Spørsmål fra studentene

Veilederen er sammensatt av spørsmål som er utarbeidet av leder av Studenttinget Andreas Knudsen Sund, Samfundetleder Karen Mjør, og leder av Velferdstinget Kenneth Stange.

Sammen lagde de et spørreskjema som ble sendt ut via flere kanaler for å nå flest mulig studenter. De ønsket å få oversikt over hva studentene mener er utydelig og hvor skoen trykker rundt hvordan de skal forholde seg til ulike situasjoner. Spørsmålene ble besvart av kommuneoverlegen Tove Røsstad og smittevernskontoret i kommunen.

— Vi jobber jo for studentene, og har fått mange henvendelser om dette. Vi ønsker at studentene skal få en klarhet, og slippe unødvendig stress og bekymringer, forteller Kenneth Stange i en e-post.

Kommunen kom i utgangspunktet med en plakat som listet smittevernsreglene, men denne traff ikke behovet for oppklaring på reglene i forhold til studentenes livssituasjon, slik det ble bedt om.

— Vi så for oss en nettside der kommunen kunne oppdatere rådene fortløpende etter hva som skjer i samfunnet og hva som berører studentene, forteller Andreas Knudsen Sund.

LES OGSÅ: Planlegger for vaksinering av yngre i løpet av juni og juli

Kollektiv som husstand?

De er ofte i spesielle situasjoner som gjør det vanskelig å tolke regler som er tenkt mer for en typisk husstand.

— Reglene er ofte fokusert per husstand, men det er spørsmål om et kollektiv regnes som en husstand, supplerer Mjør.

Hun drar det fram som et av flere eksempler på hvordan studenter har en annen livs- og bosituasjon enn den øvrige befolkningen.

— Studentene er generelt pliktoppfyllende og vil følge reglene, men de kan til tider være vanskelig for studenter å tyde ut i fra deres situasjon, fortsetter hun.

LES OGSÅ: Dating under pandemien: — Jeg har ikke noe problem med å si at jeg har brutt reglene

Et skritt i riktig retning

— Vi er fornøyd med resultatet av veilederen, spesielt dette med å få spesifisert reglene for store kollektiv, sier Knudsen Sund.

Stange håper kommunen tar sitt ansvar og blir flinkere til å kommunisere hvordan studentene skal tolke reglene framover. Han håper den digitale veilederen er et godt steg på veien.

— Akkurat nå er det ikke de vanskeligste retningslinjene, men jeg tror det blir mer behov for en slik oversiktlig om reglene går tilbake til å omhandle husstand og ikke enkeltpersoner, avslutter Mjør.

NTNU, SiT, BI og Dronnig Mauds Minne Høgskule har også vært med på prosjektet.

Powered by Labrador CMS