ÅPNER, IGJEN: NTNU går tilbake til den samme undervisningssituasjonen som ble innført 20. januar.
ÅPNER, IGJEN: NTNU går tilbake til den samme undervisningssituasjonen som ble innført 20. januar.

NTNU åpner campus igjen

De positive reaksjonene er mange rundt den nye midlertidige forskriften om smitteverntiltak. NTNU går tilbake til den samme undervisningssituasjonen som ble innført 20. januar

Publisert Sist oppdatert

NTNU meldte på innsida i ettermiddag at de nå forholder seg nå til de nasjonale retningslinjene:

Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig. Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås. Studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernveilederne.

Campus åpner dermed igjen for studenter fra onsdag 17. februar. Da kan studentene igjen bruke lesesaler, grupperom og andre fellesarealer. Alle bibliotekene åpner fra torsdag 18. februar, men noen bibliotek kan bli åpnet allerede på onsdag, melder NTNU videre.

Ettersom Folkehelseinstituttet (FHI) fortsatt anbefaler begrenset bruk av fysisk undervisning, og anbefaler én fysisk undervisningsaktivitet i uka for alle studenter når det er praktisk mulig, går NTNU tilbake til den samme undervisningssituasjonen som ble innført 20. januar. All annen undervisning vil fortsette å gå digitalt.

Videre spesifiseres det at både studenter og ansatte skal registrere seg med innsjekksystemet hver gang de bruker lesesalsplass, bord i kantina, grupperom eller andre fellesarealer.

LES OGSÅ: – Nå må vi ta studentens tilbakemeldinger på alvor

Jevnt lave smittetall

Mandag 15. februar fikk to nye personer i Trondheim påvist covid-19, begge med mildt sykdomsforløp. Det skriver Trondheim Kommune i en pressemelding.

En student ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) ble rapportert smittet fredag og samme beskjed kom lørdag om en annen student ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH). Ingen av de skal ha vært smitteførende da de sist gang var innom campus.

Smittetallene i Trondheim kommune har de siste to ukene vært lave og det er nå kun 18,5 smittede per 100 tusen innbyggere.

I sakspapirene til dagens formannskapsmøte opplyses det at smitte de siste dagene i hovedsak er relatert til innreise fra utlandet.

Studentene er en sårbar gruppe

Eva Malene Stirø tar en master i bioteknologi ved NTNU og reagerte tidligere på kommunens vedtak om å stenge campus.

– Jeg er veldig fornøyd med at campus blir åpnet igjen. Det er litt absurd at studentenes behov har blitt nedprioritert, spesielt i forhold til det å kunne dra på campus og benytte seg av lesesal.

Hun stiller seg likevel kritisk til hvordan studentenes situasjon har blitt håndtert.

– Vi er på mange måter en sårbar gruppe, med lite råd og ofte dårlig plass til å studere hjemme. Jeg tror ikke sinnet som oppstod etter de nye tiltakene 11. februar er fordi studenter ikke vil følge smitteverntiltak, men fordi tiltakene var unødvendig inngripende og at tiltakene åpenbart ikke ble diskutert fra et studentperspektiv før det forrige vedtaket ble fattet, sier Stirø videre.

Dette kan også sies om flere aspekter av studenttilværelsen.

– Andre tiltak som ti nærkontakter per husstand diskutert, men med lite hensyn til hva det har å si for eksempelvis store kollektiv.

LES OGSÅ: Norunn (21) er nest yngst på fylkestinget: – Eit talerøyr for dei unge

Forberedt på flere nedstegninger

Studenttingsleder Andreas Knudsen Sund ser viktigheten av å uttale seg i media for å bedre situasjonen til studentene. De begynte å arbeide med saken på torsdag da de merket den store misnøyen i studentmassen.

– Vi føler vi har fått veldig gjennomslag på de vedtakene som ble presentert som blant annet omhandler en høyere terskel for nedstengning av lesesaler.

Sund er derimot klar over at kan bli flere korte nedstengninger utover våren, og at dette er noe man er nødt til å finne seg i. Det han derimot håper på at det vil bli høyere terskel for er nedstengning av lesesaler.

– Det er viktig å ikke stenge ned lesesalene særlig på grunn av den prekære situasjonen mange studenter er i. Ser man på NOKUTs undersøkelse studiebarometeret ser man at mange har opplevd økt ensomhet og redusert læring under pandemien.

Lyspunktet studenttingslederen trekker fram er at smitteveilederen skal utformes i samarbeid med studentene. Samtidig poengterer han at det er veldig viktig å alltid bruke innsjekkksystemet for å bidra til smittesporing og forhindre framtidige nedstengninger.

Powered by Labrador CMS