Like mye utslipp fra internettrafikk som flyreiser

Strykkarakter til NTNU i klimatest, men ifølge IT-avdelingen er alt på stell.

Publisert

Du har kanskje ikke tenkt så hardt over det, men hver gang du besøker et nettsted, brukes det små mengder strøm. Dette skjer fordi informasjonen du ser, hentes ut av et datasenter, overføres via en nettleverandør og til slutt vises på skjermen din. Alle disse leddene bruker strøm for å gjøre sin del av jobben. 

Faktaboks for nerdene

 NTNUs tiltak for mer miljøvennlige nettsider: 

1. Mer bruk av komprimering: 

• Innført bruk av gzip-komprimering i Apache. Dette førte til en forbedring på stikkprøven, hvor lastetiden gikk fra 28 MB til 1 MB. Dette var en relativt stor forbedring, men objektivt sett fortsatt for dårlig (karakter D). 

• I 2022 ble det utforsket bruk av HTTP/2, men dette måtte reverseres da backendtjenestene krasjet på grunn av gammel Java. 

2. Skape en kultur for optimalisering av bilder og bruk av egnede formater. 

• Det ble tilbudt bildeoptimaliseringskurs for nettredaktører 

• Siteimprove brukes for å avdekke store, uoptimaliserte bilder. 

• Bevisstgjøring gjennom stikkprøver pågår 

3. Redusere unødvendig kode: 

• Det ble innført bruk av SVG og font-ikoner hvor det var mulig i rammeverket, men Liferay gjør det ekstra vanskelig for redaktører når det gjelder bilder i innhold. 

• Redaksjonell embedding av tredjeparts Java Script ble begrenset der det var mulig. 

Kilde: IT-avdelingen ved NTNU

Faktaboks: Website Carbons klimatest

Utregningene baserer seg på størrelsen på dataene som overføres og energikilden datasentrene benytter. Rangeringene går fra A+ (svært effektivt) til E (som fortsatt er bedre enn det globale gjennomsnittet). Enhver nettside med utslipp som overstiger det globale gjennomsnittet, får en F-vurdering. 

Kilde: Website Carbon

Men enda viktigere: I den andre enden av nettkonsumet ditt har denne strømmen også et klimaavtrykk. Kommer strømmen fra kull i India, gass i Tyskland eller vannkraft i Norge? Alt dette virker inn på det totale avtrykket. 

Det er nettopp effekten av dette avtrykket nettstedet Website Carbon prøver å regne ut. På nettsiden kan man se hvilket karbonutslipp ett enkeltbesøk på et hvilket som helst domene har. Testen sjekker hovedsakelig to ting: strømkilden på datasentrene og størrelsen på dataene som går gjennom nettstedet.

Det kan nemlig være store forskjeller mellom hvor klimanøytralt ulike domener gjør jobben sin.

Stryk, men… 

OI, DA: NTNU får strykkarakter av Website Carbon for hjemmesidene sine. Virkeligheten fanges ikke opp riktig, ifølge IT-avdelingen.

– Våre nettsider kjører i en datasal som er svært energivennlig. 

Det sier Jan Eirik Eggan, seksjonssjef for strategi og styring ved IT-avdelingen ved NTNU. I klimatesten har nettsidene deres akkurat fått strykkarakter, men ifølge Eggan er virkeligheten litt annen.

– I datasalene våre føres for eksempel all overskuddsvarme tilbake til fjernvarmeanlegget og brukes til oppvarming av Realfagbygget. Strøm til vår datasal kommer i tillegg hovedsaklig fra miljøvennlig vannkraft, sier Eggan.

Grunnen til at testen ikke fanger opp tiltakene over, er ifølge Eggan at NTNUs driftsmiljø ikke er sertifisert. 

– Klimasjekken som ble gjort, utfører ingen tekniske sjekker, men ser på hva den eventuelle skytjenesten selv har rapportert inn, forklarer Eggan.

Like mye utslipp fra nettsider som flyreiser 

Høy eller lav klimakarakter – det totale utslippet fra NTNUs tjenester alene er uansett ikke all verden. 

Et nettsted med den dårligste klimakarakteren trenger rundt 8,5 millioner sidebesøk årlig for å slippe ut like mye karbon som én gjennomsnittlig nordmann, hvilket er 7,2 tonn.

Likevel utgjør summen av alle nettsidebesøk i verden et enormt strømforbruk.

Globalt beregnes det at nettsidetrafikk står for 3,7 prosent av alle karbonutslipp – det er like mye som de samlede utslippene fra flyindustrien. Tallet er dessuten spådd å mangedoble seg de neste tiårene. I 2040 anslås utslippet til 14 prosent som en følge av massiv digitalisering.

Dette er et tema også IT-avdelingen har på agendaen.

– Vi har initiert tiltak for å bedre ytelse minst én gang i året de siste fem årene, med en rekke ulike hensyn, sier Eggan. 

Blant annet nevner han økt komprimering av data, mer bildeoptimalisering og redusering av unødvendig kode som gode tiltak. Reduserer man størrelsen på dataene som sendes, går også strømbehovet ned.

– Litt mer teknisk er NTNU også på vei til å bytte ut vår plattform Liferay og en del gamle Java-backend, utdyper Eggan avslutningsvis.

* For ordens skyld: Under Duskens egen nettside får strykkarakter, den også. Vi legger oss på forhånd flate.

 LES OGSÅ:  Grå grytekluter eller et grønt lappeteppe?

Powered by Labrador CMS