En bærekraftig hverdag

BISO ønsker å sette større fokus på å gjøre studentenes hverdag mer miljøvennlig.

Publisert Sist oppdatert

Vi møter en framtid der bærekraftbegrepet er viktigere enn noen gang. Som student, og som tillitsvalgt i studentorganisasjonen til BI (BISO) har dette lenge vært viktig for meg. Nå vil jeg bruke innflytelsen til studentorganisasjonen, engasjementet til studentene og mulighetene i tiden vi lever i til å sette bærekraft på agendaen.

Vervet mitt er todelt. Den ene delen av vervet ligger under «Academics», altså det faglige. Her er jeg ansvarlig for klasserepresentantene for alle linjer på alle trinn. Disse blir en del av et utvalg, som vi på BI kaller «Fagutvalget». Fagutvalget jobber for at det faglige utbyttet til studentene ved BI skal være best mulig, og fremmer studentenes interesser og krav overfor BI. Dette gjøres gjennom flere evalueringer av forelesere og fag, tilbakemeldinger fra studenter, frivillige undersøkelser og et kontinuerlig samarbeid med BI-administrasjonen. Viktig arbeid som utgjør store forskjeller for studentenes hverdag, og bidrar til økt faglig utbytte av studiehverdagen. Samt et nasjonalt samarbeid med de andre Head of Academics and Sustainability på de andre campusene.

Den andre delen, som vi nå virkelig har startet arbeidet med ligger under «Sustainability». Bærekraftbegrepet som jeg nevnte i innledningen, er nå viktigere enn noen gang. I BISO har vi valgt å dele dette begrepet i to, og har to satsningsområder framover. Studentenes mentale helse, og bærekraft med tanke på klima og miljø.

Til våren kommer dere til å høre mer fra BISO om en «bærekraftig hverdag». Dette er for å sette fokus på og ta tak i studentenes hverdag, og ikke minst framtid. Sammen med dyktige medstudenter har jeg i år opprettet et utvalg: BISO Bærekraft. Dette er et utvalg som skal jobbe for klima og miljøsaker. Stort og smått. Her skal vi samle næringslivets klimaledere til debatter og foredrag. I tillegg har vi en Instagram-bruker hvor det ukentlig legges ut enkle tips som kan gjøre din hverdag litt mer miljøvennlig. Tanken rundt dette er å samle både næringslivet og studenter for å se på hva vi kan gjøre for en bedre framtid, samt erfare at ting går framover i riktig retning.

Powered by Labrador CMS