USKYLDIG: Studentboliger som 360 CAMPUS er trolig ikke en av årsakene bak økte leiepriser i Trondheim, mener samfunnsøkonom Are Oust.

Derfor stiger leieprisene i Trondheim

Samfunnsøkonom trekker frem én del av byen du bør leie i hvis du vil slippe unna prisstigningen.

Publisert Sist oppdatert

Prisene stiger på leiemarkedet i Trondheim, ifølge tall fra hybel.no. Gjennomsnittsprisen for et rom i kollektiv ligger nå på rundt 5300 kr, en marginal økning fra i fjor. Samfunnsøkonom og førsteamanuensis ved Handelshøyskolen NTNU, Are Oust, forklarer prisnivået med tilbud og etterspørsel, i tillegg til høye kostnader knyttet til strøm:

– Når det kommer til priser inkluderer en del utleiere strøm og oppvarming, og da vil jo strømprisene i seg selv være med å drive prisene opp.

Renta og leieprisene skal opp

I tillegg til strømprisene har også renta steget i år, og ifølge Norges Banks prognoser skal den ytterligere opp frem mot 2025. Are Oust forteller at endringer i leiepriser som regel drives av endringer i rentenivået, og at leieprisene øker når renta stiger. Dette er fordi høy rente betyr dyrere boliglån for utleierne, som må ta inn mer i leie for å kompensere:

SAMMENSATT: Samfunnsøkonom Are Oust mener renta vil påvirke leieprisene i tiden fremover

– Leieprisene har steget mindre enn boligprisene, som resultat av at renta har vært lav de siste årene. Når renta blir mer normal, må prisnivåene nærme seg hverandre igjen.

Are mener at denne utviklingen kommer til å påvirke hvor mye studentene har igjen av studiestøtten etter at leien er betalt hver måned.

– Det er signaler foreløpig på at både inflasjon og rente er høyere enn før, noe som vil gjøre det vanskeligere for studentene prismessig. Leieprisen utgjør en stor del av studenters pengebruk, så om noen år vil studenter fort få mindre over studiestøtten enn studentene får i dag.

LES OGSÅ: Hjelper studenter med å finne midlertidig boplass: — Noen velger å lete etter hybel når de kommer hit

Kan bli behov for økt studiestøtte

Dette semesteret får den gjengse fulltidsstudent 11 717 kr i lån og stipend fra Lånekassen i gjennomsnitt per måned (regnet fra august til desember). Siden leiemarkedet ifølge Are Oust har vært relativt stabilt de siste tiårene, mener han studenter ikke har det verre i dag enn for 10 år siden. Dersom inflasjon og rentenivå fortsetter å stige i fremtiden, er han imidlertid klar på at det kan være aktuelt å øke studiestøtten:

– Det som fort kan skje at prisene i «studentenes handlekurv» stiger mer enn den «generelle handlekurven». Studiestøtten er i dag koblet opp mot den generelle handlekurven. Hvis det skjer, må kanskje myndighetene gjøre en tilpasning.

Dyrere i sentrum, billigere i øst

Oust påpeker at mesteparten av prisstigningen i leiemarkedet foregår i sentrum, og at det relativt sett kan være billigere å leie andre steder nå enn før:

– På østsiden av Trondheim var det mye hybler før, men som i dag er vanskeligere å leie ut, og med priser som ikke stiger i takt med resten av markedet. Og så er det andre boliger som ikke var regnet som usentrale for 10 år siden, men som er det i dag og relativt sett har blitt billigere.

Forklaringen på den høye prisstigningen i sentrum, men ikke i øst, ligger ifølge Oust i at studentene er blitt mer selektive. Særlig ønsker mange å bo nærme Gløshaugen:

– Så lenge de er villige til å betale for det, så finner de seg boliger der.

LES OGSÅ: Sit lanserer nytt system for bolig-booking

1200 kr billigere enn i Oslo

Snittprisen på 5300 kr for kollektiv i Trondheim er betydelig billigere enn i Oslo, der man i snitt må ut med 6500 kr for et liknende rom. Tall fra hybel.no viser at forskjellen er enda større for 2-romsleiligheter, med snittpris på 10 850 kr i Trondheim mot 14 000 kr i Oslo. Under Dusken har tidligere skrevet om at nye studentboligprosjekter som Campus 360 kan være med på å presse opp prisene, men samfunnsøkonom Are Oust tviler på at dette er faktum:

– I så fall er det i psykologien blant studentene, at du hever terskelen for hva som er akseptabelt å betale. Det påvirker i liten grad tilbud og etterspørsel, men det kan være at det endrer hva studentene er villige til å betale, og hva studentene krever.

Nettverksleder i Study Trondheim, Ann Marit Longva, tror studenter har større forventninger til nybygg enn eksisterende studentboliger:

– Vi vet at studenter forventer bra standard. Bygger man i dag, bygger man ikke dårlig standard.

Powered by Labrador CMS