VEDTATT: Det blir campussamenslåing, men uten miljøambisjonene man først hadde i prosjektet.

Arbeidet med å samle campus fortsetter

Under NTNUs styremøte ble et revidert forslag om campussamling vedtatt etter kampvotering

Publisert Sist oppdatert

Adressa omtalte saken først.

Etter en tre timers debatt gikk styret til kampvotering. Et revidert forslag hvor ønsket om å jobbe for nullutslipps-universitetet ble løftet, og samlet åtte stemmer. Tre stemte imot. I forkant av avstemningen ble det klargjort at det ikke var adgang til å stemme blankt.

Det innebærer at NTNU-styret har vedtatt at de vil flytte Dragvollfagene ned til Gløshaugen.

Styreleder Remi Eriksen innledet styremøtet med å slå fast at beslutningen ville ha virkning de neste femti år.

– NTNU er et breddeuniversitet, med en teknologisk og naturvitenskapelig hovedprofil. Det gjør NTNU unikt, sa han.

Bekymring over manglende klimaambisjoner

Etter at regjeringen og statsråd Ola Borten Moe (Sp) i fjor halverte budsjettet til campusprosjektet fra tolv til seks milliarder kroner, har Kunnskapsdepartementet også krevd at mange av miljøambisjonene blir lagt bort.

Staten vil ikke finansiere strengere miljøambisjoner enn den norske byggestandarden TEK17. Tre av de fem styremedlemmene fra de ansatte sa nei til å samle campus. Blant disse var Anne C. Elster og Bjørn Skallerud.

– Miljøambisjonene er ikke der lenger. Vi bør skjemmes, sa Elster.

Også styremedlem Bjørn Skallerud stemte nei til samling og forklarte det slik:

– NTNU kunne vært den første store organisasjonen som ga beskjed om at vi kan ikke finne oss i at regjeringa ikke gir nok støtte til bærekraft.

LES OGSÅ: Nytt møter gammelt i det nye campusprosjektet

Ber stortinget bevilge mer penger

Styretflertallet ber også Stortinget bevilge mer penger slik at klimaambisjonene fra et stortingsvedtak blir fulgt opp. NTNU-styret forventer at arbeidet med campusutvikling styrker målet om å bli et camus uten utslipp.

Styret har også vedtatt en kuttliste for hvordan NTNU kan spare 600 millioner ved en budsjettsprekk i byggeprosjektet.

– Alternativet til samling er dårligere, sa styremedlem Nina Refseth. Derfor går hun inn for campussamling, og fikk styret med seg i å be Stortinget om mer penger til å få til klimaambisjonene.

Ikke plass til kunst, musikk eller klimaambisjoner

Dette er TEK17

Byggteknisk forskrift (TEK17) trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig. Hovedformålet er å bidra til byggverk av god kvalitet i samsvar med plan- og bygningslovgivningen.

Kilde: Direktoratet for byggkvalitet,

Dette er det ikke rom for etter at regjeringa halverte budsjettet fra tolv til seks milliarder:

  • Kunst og deler av musikk med ulike lokaler i Trondheim sentrum blir ikke med i samlingen.

  • Ikke rom for en nødvendig opprusting av Vitenskapsmuseet

  • Det blir ikke et sentralt læringsstrøk for alle fagmiljø.

  • Det blir ingenting av det planlagte innovasjonssenteret, der det både fagmiljø fra NTNU og næringslivet skulle samlokaliseres.

  • De store miljøambisjonene er lagt bort

Powered by Labrador CMS