NTNU og Statsbygg oppretter arbeidsgruppe for NTNU Campussamling

– Alternativene kan komme til å være ganske forskjellige fra løsningen for campussamling slik den foreligger i dag.

Publisert Sist oppdatert

I går kalte Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe inn til hastemøte med NTNU og Statsbygg. Møte gjaldt NTNU Campussamling, NTNUs prosjekt hvor målet er å samle campus rundt Gløshaugen-område. Borten Moe varslet søndag at prosjektets budsjett ville reduseres.

Ministeren forklarte at andre universitetsprosjekter ikke vil la seg gjennomføre dersom campusprosjektet ved NTNU ikke kuttes, og kunne fortelle at det er snakk om mange milliarder.

Ingen konkrete tall

Til Under Dusken forteller rektor Anne Borg ved NTNU at de var kjent med at statsråden vurderte kvadratmeterprisen som svært høy, noe de også var enige i.

ALTERNATIV: Rektor Anne Borg ved NTNU forteller at NTNU og Statsbygg må vurdere hvordan kostnadene kan reduseres,

NTNU har derimot ikke fått noen konkrete tall for reduksjon i budsjettet.

– Statsråden forventer at kvadratmeterprisen blir redusert og at NTNU i samarbeid med Statsbygg ser på hvordan det kan bygges effektivt, forteller Borg.

Skal vurdere kostnadene

Statsbygg og NTNU vil nå opprette en arbeidsgruppe. Over de neste to månedene skal de sammen med et analyseteam vurdere hvordan kostnadene for NTNU Campussamling kan reduseres.

Borg forteller at departementet vil være tett på med en hyppig oppfølging av arbeidet.

– Alternativene kan komme til å være ganske forskjellige fra løsningen for campussamling slik den foreligger i dag.

På spørsmål om den nye økonomiske situasjon kan få konsekvenser for tilbud og støtteordninger til studenter ved NTNU er Borg klar i talen.

– Dette vil ikke berøre studentene i dag og forhåpentligvis heller ikke i fremtiden.

NTNU Campussamling:

NTNU Campussamling ble besluttet i 2018, og har som mål å flytte fagmiljøene fra Dragvoll og Tunga til en samlet campus rundt Gløshaugen, Øya og Kalvskinnet. Statsbygg har ansvaret for videre prosjektutvikling og gjennomføring av byggeprosjektet etter oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og hele prosjektet har en kostnadsramme på 11,9 milliarder kroner.

I statsbudsjettet for 2022 foreslo regjeringen å bevilge 365 millioner kroner til videreføring av forprosjektet. Planen er at at byggingen kan starte i 2024.

Kilde: NTNU

Powered by Labrador CMS