Ikke nok rom i Norges største idrettslag

Studenter opplever å stå på venteliste i hele to år til flere av NTNUIs idrettsgrupper. Nå ønsker NTNUI å utvide kapasiteten.

Publisert Sist oppdatert

Norges største idrettsforening sliter med lange ventelister og plasskapasitet for flere idretter. Flere av idrettene bruker andre foreninger sine idrettshaller, og opplever å måtte trene på ugunstige tidspunkt. Studentene i Trondheim får føle på dette, og flere studenter står på venteliste i årevis for å komme inn. Idretter som trenger hall og større areal er mest preget.

NTNUI er klar over problemet, og planen om en ny idrettshall er oppe til diskusjon. Spørsmålet her er hvem og hva som skal prioriteres.

To av studentene som står på venteliste for NTNUI turn er Solveig Merckoll Berg og Auriane Labes. Begge har stått på venteliste i over ett år, og søkte da de kom til Trondheim i fjor. Solveig, som går en bachelor i sykepleie, sier det er lite sannsynlig at hun kommer inn før hun er ferdig med utdannelsen sin.

PÅ VENTELISTA: Aurine Labes må belage seg på lang ventetid for å komme seg inn i turngruppa.

– Hvis det er to og et halvt års ventetid, så kommer jeg inn når jeg har et halvt år igjen på studiet. Det er veldig kjedelig, fordi da rekker jeg akkurat å bli kjent, før jeg må slutte igjen.

De har likevel begge forståelse for at det er ventelister, og at plassmangelen gjør at noen må stå på venteliste. De legger også vekt på at de som er inne ikke skal være nødt til å slutte for at andre skal få plass på idretten.

– Når du er med i gruppa, så er det forståelig at noen vil bli der en stund. Det er kjipt om de må slutte for at andre skal få plass, sier Auriane.

Solveig er enig i dette, og legger til at det er naturlig at man skal få være med i idretten ut studietiden om man ønsker det. De er fremdeles enige om at det er kjedelig at de kanskje ikke ser enden på ventelisten. Spesielt under korona følte de ekstra på dette med mangel på sosial tilhørighet. De vet heller ikke hvilken plass de har på ventelisten.

– Jeg savnet det veldig i fjor, da var jo alt nedstengt på grunn av korona, sier Solveig.

LES OGSÅ: Debatt: Vær pessimist!

280 navn på ventelisten

Leder i NTNUI turn Oda Hovda Ottesen og tidligere leder Mats Kristian Engstad skriver at til tross for litt mangler, har de fått god hjelp av både Trondhjems turnforening og NTNUIs hovedstyre. De synes dagens løsning er bedre enn den tidligere løsningen gruppen hadde.

– Situasjonen i dag fungerer bra, og vi trives veldig godt i turnhallen til Trondhjems turnforening. Vi måtte flytte alt utstyret vårt fra Sit til Kalvskinnet tidligere i høst, men fikk god hjelp fra NTNUI sentralt med dette, skriver de i en e-post til Under Dusken.

INKLUDERENDE: Tidligere leder Mats Kristian Engstad sier gruppa ikke har opptakskrav, noe som gir en variert gruppe.

De lange ventelistene tror de begge to kommer av at grupper som turn og calisthenics er veldig populære. De uttrykker også at dette er idretter som har helt spesielle hallbehov, og som er avhengige av at man har nok trenerkompetanse.

– For vår del handler det i stor grad om hvor mange vi har kapasitet til å være på treningene.

Leder for turngruppa, Oda Ottesen, skriver at det står omtrent 280 navn på ventelisten deres i dag, men legger til at dette er litt misvisende. Folk faller ikke av listene om de flytter eller ikke har interesse av å bli med lenger. Likevel har ikke NTNUI turn opptakskrav, og Ottesen skriver at dette er én av grunnene til at ventelistene er så lange.

– Vi ønsker en variert gruppe, så hvem som helst kan få sette seg på lista, skriver Ottesen.

En lang prosess

NTNUI har offisielt to haller til deres disposisjon, på Sit Gløshaugen og Sit Dragvoll. Disse to hallene tilbyr ikke nok for flere av gruppene. Blant annet trener NTNUI svømming på Pirbadet, turngruppa bruker Trondhjems turnforening og Tindegruppa mangler klatreareal. For NTNUI er dette både en dyr og ugunstig situasjon. Nestleder Øystein Fruseth Christiansen i NTNUIs hovedstyre legger ikke skjul på at en egen hall for NTNUI hadde løst flere av problemene de har i dag.

Flere av idrettene i NTNUI bruker uteområder som sine områder, men vinteren i Trondheim er lang. Da blir også flere idretter avhengige av hallplass inne, for å få trent.

– Vi har en hallfordeling, hvor idrettene selv melder inn i løpet av våren hva de ønsker. Så setter vi opp en fordeling som gjelder gjennom hele vinteren, forklarer Christiansen.

LES OGSÅ: NTNU-student ble verdensmester

NTNUI er sammen med Sit i gang med en kartlegging av behov for en ny hall, som NTNUI håper ikke skal erstatte idrettshallene Dragvoll eller Gløshaugen, men heller komme i tillegg. Dette er en lang prosess, det skal strekke til både økonomisk og plassmessig, og flest mulig ønsker skal bli oppfylt. Christiansen er klar på at dette kan bidra til å korte ned ventelistene, men også gi gruppene et bredere tilbud.

– For oss er det viktig at hallen ligger en plass som er lett tilgjengelig for studenter. Det skal være lavterskel for å dra dit.

Et annet sentralt tema er det økonomiske. Christiansen forteller at de håper NTNU har lyst å bidra til ny hall for studentene, da fysisk aktivitet fremmer både sosial og psykisk helse. I tillegg skal det velges hva som skal prioriteres i den nye hallen, noe som vil variere mellom gruppene. I dag leier NTNUI haller fra andre foreninger, som er en stor utgift.

– På sikt vil det lønne seg. Det koster rundt to millioner å drifte en hall med to hallflater. Til sammenligning så koster det ca. 2000 kroner per time å leie hall. Leieutgiftene blir derfor ganske høye.

Flere av gruppene er også preget av lange ventelister, som følge av mangel på kapasitet. Dette er også vesentlig for ønsket om ny hall. Christiansen synes det er leit at studentene må sitte på vent, og anslår at det er rundt tusen studenter som står på venteliste i dag.

– Det er utrolig leit, og en kjedelig situasjon. Vi prøver jo å kompensere for dette, med for eksempel å ha mosjonstreninger som man ikke trenger opptak for. Der kan alle bli med.

Ikke besluttet at ny hall skal bygges

Lederen Tor-Arne Hetland i Sit trening forteller at det ikke er besluttet av Sit om det skal bygges en ny hall, men nevner også at de ser behovet for dette.

LEI SITUASJON: Nestleder Øystein Fruseth Christiansen i NTNUI synes det er leit at studentene må stå på venteliste for å trene i de idrettsgruppene de ønsker.

– Vi vet at studentene ønsker mer areal til idretten. Sit har også ansvar for studiebyene Gjøvik og Ålesund.

Hetland påpeker at disse ikke skal glemmes, og legger til at det er viktig å se helheten av alle campusene.

– I forbindelse med campusutviklingen har Sit sagt at vi ønsker at det blir regulert for et nytt idrettsbygg, slik at den dagen Dragvoll blir avhendet, kan det eventuelt bygges en idrettshall. Det er derimot ikke besluttet av styret til Sit per dags dato at det skal bygges ny hall, sier Hetland.

Hetland nevner at de nå er i en fase hvor man kan drømme om hva et framtidig bygg kan inneholde, og her vil både han og Sit at studentene skal få lov til å komme med ønsker. Det er fremdeles viktig for Sit at arealene som allerede eksisterer utnyttes, og at man må se på utviklingen av campusene i framtiden.

– Jeg synes vi har et godt tilbud til studenter i Trondheim, og så er vi jo klare over at vi gjerne skulle ønsket oss mer areal.

LES OGSÅ: Lite kunnskap om vanlige kvinnesykdommer blant leger og lærere

Spente på ny hall

Selv om et ønske om ny hall i framtiden er stort, så er det studenter i dag som fremdeles står på ventelister. Til tross for å være på en venteliste, har Solveig funnet en annen løsning som kan kompensere for at hun står fast på en venteliste.

– Jeg søkte på NTNUI calisthenics samtidig, og der er det kortere ventetid. Jeg kom inn der i år. Akkurat nå trener jeg der, men hadde jeg kommet inn på turn, hadde jeg blitt med på det også, sier Solveig.

Auriane forteller at turn kan deles inn i forskellige varianter eller typer, og tror man kunne spart plass ved å dele dem opp. Likevel mener hun det er innlysende at idrettshall og plass er nødvendig.

– Det er kanskje der problemet ligger, sier Auriane.

Et ønske om ny hall er gjengående både for gruppene og hovedstyret. Det største ønsket er en flerbrukshall som kan bli brukt av flere grupper samtidig. Dette vil gi større kapasitet for NTNUI. Ledelsen i NTNUI turn sier de er spente på fortsettelsen om ny hall.

– Vi er veldig spente på ny hall, og vi håper at det kan bli en flerbrukshall. Turn, calisthenics og cheerleading bruker en del av det samme utstyret, så her er det store muligheter for NTNUI.

Powered by Labrador CMS