Prestisjeprosjekt over demokrati

Mener Samfundets styrende organer at medlemmenes meninger er til bry?

Publisert Sist oppdatert

«Vi kunne sikkert lagt fram avtalen 17. april, men vi ville slippe å ha avisskriving opp og ned i ukesvis i lokalpressen, men heller ha debatten her. Det er her på samfundets talerstol at debatten hører hjemme.»

Dette sa Finansstyrets leder Dag Herrem under debatten om Samfundets samarbeidsavtale med Reitan under gårsdagens ekstraordinære samfundsmøte. Debatten var preget av gjentatt kritikk mot den korte tiden det var mellom annonseringen av avtalen og voteringen i storsalen, kun 48 timer. Dette overskygget en ellers god debatt, og gjorde det vanskelig å skille kritikk mot avtalen fra kritikk mot prosessen.

LES OGSÅ: Storsalen sa ja til Reitan

Mange interne på Samfundet meldte på talerstolen at de hadde vanskelig for å sette seg inn i bruddstykkene av avtalen. Hvordan forventer da Finansstyret og Styret at det gjengse medlem skal få muligheten til å sette seg inn i saken før votering? Eller ønsket de ikke å risikere at demokratiet skulle felle prestisjeprosjektet deres?

Som mediehus har vi ofte og god kontakt med Studentersamfundet om en rekke saker, og vi får jevnlig påminnelser om samfundsmøter fra Styret. Stillheten ble da øredøvende da vi ikke fikk noe informasjon fra Samfundet om samarbeidsavtalen med Reitan før mailen som kom til medlemmene. Vi fikk heller ingen oppfordring om å dekke møtet. Sett i sammenheng med sitatet fra Herrem på talerstolen blir jeg bekymret for holdningene til pressen fra Samfundets styrende organer, og håper dette var et enkelttilfelle.

LES OGSÅ: NTNU-student slått ned på åpen gate

Hvis dette derimot preger tankegangen til Mjør og Herrem. At saker som skaper splid i medlemsmassen ikke skal gis rom i den offentlige debatten. At saker som er av stor interesse for brorparten av Samfundets medlemmer ikke ønskes diskutert i mediene i Trondheim. Da vegrer jeg meg for å kalle dette Norges frieste talerstol.

Karen Mjør kunne med glede meddele at valgresultatet var en tydelig indikasjon fra medlemmene om at dette er en avtale vi ønsker oss. Hvilke av Samfundets medlemmer var da dette? Dårlig tid og svakt informasjonsgrunnlag er ikke oppskriften på en sterk demokratisk prosess. La oss heller ikke glemme at digitale voteringer var et tiltak som kom på grunn av begrenset plass under pandemien, ikke som et tiltak for å styrke demokratiet på Samfundet.

LES OGSÅ: Hundre studenter i karantene etter arrangement

Jeg håper valgresultatet speiler medlemsmassen, men jeg skulle ønske medlemsmassen ble gitt god nok tid til å ha debatten, og at flere slapp til. Selv så fort den frie pressen opererer, er det likevel vanskelig for oss i Under Dusken å speile meningsmangfoldet blant samfundets medlemmer på 48 timer, og det er vanskelig for medlemmene å få dette med seg, og gjøre seg opp en mening. Alt dette kunne blitt enklere, og debatten på møtet kunne blitt mer fokusert, dersom medlemmene hadde fått tid til å sette seg inn i saken på forhånd.

Powered by Labrador CMS