FORTIDENS CAMPUS: Hovedbygget vil i hvert fall bestå.

Dette kan skje med Dragvoll i campusprosjektet

Regjeringen har gitt tydelig beskjed om at NTNUs campusprosjekt er for dyrt. Her er alternativene som kan løse det.

Publisert Sist oppdatert

På kveldens NTNU-styremøte står campussamlingen på sakslisten. På bakgrunn av regjeringens tydelige beskjed om at kostnadene må reduseres kraftig, skal spesielt fire alternativer diskuteres. Til slutt skal en rapport om de ulike alternativene ferdigstilles den 25. mai.

Statsbygg og NTNU har blitt bedt om å beskrive tre alternativer for campussamlingen. I alle løsningene er det lagt vekt på lavere kostnader og god utnyttelse av areal. I tillegg ser de på et «nullalternativ», hvor dagens aktivitet på Dragvoll fortsetter som før.

LES OGSÅ: Fælt med mas om campus - hvorfor skal jeg bry meg?

Alle fire alternativer er under arbeid, men er beskrevet i sakspapirene. I alle de tre som legger opp til flytting, er det lagt inn en broforbindelse gjennom parken mellom Hesthagen og Gløshaugen. Her er de fire alternativene kort beskrevet.

Alternativ null: Dragvoll blir værende på Dragvoll

Nullalternativet oppgraderer bygningsmassen på Dragvoll, samt arealene for Institutt for musikk i Olavshallen og arealene til Kunstakademiet, til en akseptabel og funksjonell tilstand.

LES MER: - Det er oss disse kuttene går ut over

Alternativ 1a: Samling av alle

SAMLING PÅ GLØSHAUGEN: Alternativ 1a legger opp til samling og enkle tomter. Rødt markerer nybygg.

Dette alternativet innebærer minimal ombygging og maksimal kostnadsreduksjon. Nybyggene skal være på såkalte «enkle» tomter som krever minimal riving og ombygging. Alternativet samler kjerneareal for humaniora og samfunnsvitenskap sør for Realfagsbygget, og samler Institutt for musikk og Kunstakademiet i Trondheim i Høgskolebakken.

Alternativ 1b: Samling bare fra Dragvoll

IKKE FLYTTING AV MUSIKK OG KUNST: Alternativ 1a. Rødt markerer nybygg.

Alternativet er en betydelig mer nedstrippet løsning som oppfyller formuleringen: «..skal begrenses strengt til det som er helt nødvendig for å kunne flytte all aktivitet fra Dragvoll til Gløshaugen» i oppdragsbrevet fra Kunnskapsdepartementet.

Institutt for musikk og Kunstakademiet i Trondheim blir ikke geografisk samlet i Gløshaugenområdet i dette løsningsforslaget, ellers har alternativet mange likheter med 1a.

Alternativ 2: Mer rokade, riving og ombygging

MYE FLYTTING OG FELLES LÆRINGSSTRØK: Alternativ 2. Rødt markerer nybygg, grønt markerer rokade.

Dette alternativet legger opp til mest nybygg og ombygg av de fire. Fagmiljøene fra Dragvoll plasseres sentralt på Gløshaugen. Det felles læringsstrøket strekker seg fra Hesthagen til Høgskoleveien.

LES OGSÅ: Bekymret for fremtidens campus: - Kuttene vil ramme studentfrivilligheten

Bør samles

Rektor skriver i sine vurderinger at det er hensiktsmessig at Institutt for musikk og Kunstakademiet i Trondheim også flyttes til Gløshaugenromådet, slik som alternativ 1a og 2 legger opp til. Rektor oppfordrer til at styret stiller seg bak at saken utredes.

Powered by Labrador CMS