MINISTERBESØK: Utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim møtte onsdag opp for å snakke med studentene om norsk bistandspolitikk.

Utviklingsministeren besøkte Dragvoll: – Jeg blir ofte kritisert for Norges dobbeltrolle

Mange studenter møtte opp for å høre på da utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) besøkte Dragvoll onsdag.

Publisert Sist oppdatert

Foran et nesten fullsatt auditorium deltok utviklingsministeren i en samtale med Daniel Drivdal, leder for YATA Trondheim, et nettverk for unge med interesse for utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk. Møtet var i regi av Leviathan linjeforeningen for statsvitenskap.

SPENNENDE DISKUSJON: Leder i YATA Trondheim, Daniel Drivdal, var fornøyd med samtalen han hadde med utviklingsministeren.

Bistandspolitikk i en konfliktfylt verden

Et av temaene som ble diskutert var hvordan krigen i Ukraina påvirker bistandspolitikken og fordelingen av midler. Ministeren la vekt på at dette er svært vanskelige prioriteringer, og at ressursene er knappe.

– Alle land som gir utviklingshjelp sliter nå med disse prioriteringene. Behovet i verden er økende, samtidig som vi har en krig på vårt eget kontinent. Da sier det seg selv at vi må bidra. Det gjør Norge gjennom Nansen-programmet som innebærer både humanitær og militær hjelp til Ukraina.

Tvinnereim sier samtidig at hun er opptatt av å ikke glemme at mange andre land sliter enda mer nå enn før. Hun trekker frem at Stortinget i fjor vedtok en ekstraordinær støttepakke til utviklingsland som blir indirekte påvirket av krigen.

LES OGSÅ: Endret petroleumsutdanningen – fikk dobbelt så mange kvinnelige søkere

En annen fra salen stilte spørsmål om hvordan Norge som bistandsnasjon skal forholde seg til mottakerland som blir mer autoritære.

Hun svarer at Norge ikke kan samarbeide med regimer som fortsetter å gå til angrep på demokrati og menneskerettigheter.

– Samtidig vet vi at når vi trekker oss ut, er det de fattigste og mest sårbare som rammes hardest. Jeg har ikke noe svar med to streker under, men ofte er en del av løsningen å formidle bistanden gjennom andre kanaler, som hjelpeorganisasjoner og FN.

Bistand med bismak av olje

Ministeren fikk flere spørsmål om hvordan Norge skal håndtere situasjoner der bistandsspørsmål kommer i konflikt med klima.På dette svarer ministeren at regjeringen ser på utvikling og klima som to sider av samme sak.

– Når jeg investerer i utvikling, så skal jeg samtidig investere i gode klimaløsninger. Norge er med på mange gode miljøprosjekter, blant annet når det kommer til bevaring av regnskog.

Hun sier at mange av landene i Afrika mangler energi, og det er viktig å investere i bærekraftige løsninger. Slik kan de få fornybar energi med én gang uten å gå omveien via gammel teknologi og fossile energikilder.

– Dette er land som i liten grad har bidratt til klimaendringene, men som hver eneste dag sliter med konsekvensene av det.

Utviklingsministeren forklarer at mye av matusikkerheten landene opplever skyldes nettopp klimakrisen. Dette er Dette er fordi bøndene ikke klarer å produsere mat på samme måte når klimaet endrer seg dramatisk.

Én av studentene i salen spurte Tvinnereim om hvordan det oppfattes når et lite land som har tjent seg rikt på olje, ber disse landene om å satse grønt.

– Jeg møter ofte kritikk for den dobbeltrollen Norge har. Samtidig kan jeg bruke våre bistandsmidler til å vri investeringene i en grønnere retning.

Hun legger til at det er viktig at Norge er ydmyke her.

– Og jeg kan ikke komme med pekefingeren mot afrikanske land som ønsker å utnytte gassressurser de har. Vi bør heller bruke positive virkemidler til å bidra til at det satses på bærekraftige løsninger.

LES OGSÅ: Dette er vinnerne av årets Buddy-pris

Karrieretips fra en minister

På spørsmål fra salen kom ministeren med tips til studenter som ønsker seg en karriere innen bistand og utvikling.

– Utenriksdepartementet trenger et bredt tilfang av fagkunnskaper og bakgrunner, men det aller viktigste er at man har et sterkt samfunnsengasjement.

Videre anbefalte Tvinnereim studenter å lære seg flere språk og reise når de har muligheten.

Det kom frem at ministeren selv snakker flere språk, samt at hun dro på utveksling mens hun studerte statsvitenskap på Universitetet i Oslo.

– Løsningene blir til her

På spørsmål fra Under dusken om hvorfor hun syntes det var viktig å møte studentene, svarer ministeren at hun synes deres engasjement er viktig, og at det er nyttig for henne å få friske blikk på dagens trender i internasjonal politikk.

– Jeg håper også å kunne inspirere flere til å engasjere seg i både utviklingspolitikk og internasjonal politikk. Vi får ikke løst disse globale utfordringene hvis ikke den yngre generasjonen bruker sine krefter til å få løsninger på bordet. De løsningene utvikles i miljøer som nettopp her på NTNU.

REISER IKKE TOMHENDT HJEM: En fornøyd minister fikk både med seg caps og lommelerker fra linjeforeningen Leviathan.

Etter arrangementet sier Tvinnereims samtalepartner Daniel Drivdal at han er godt fornøyd med gjennomføringen.

– Det var kjempegøy. Jeg synes utviklingsministeren kom med veldig informative bidrag, og det var mange gode innspill fra salen. Jeg opplevde at vi fikk til en god dialog, og det ble en spennende diskusjon om et tema som får lite synlighet i offentlige medier.

Ministeren fikk både Leviathancaps og en lommelerke med seg sørover.

Andre statsrådsbesøk denne uken

Også fagansvarlig Karl Eidsvik Solvang i Leviathan, er fornøyd med hvordan arrangementet gikk og hvor mange studenter som møtte opp på kort varsel.

– Jeg synes det var skikkelig artig at vi fikk til dette.

Han sier det har vært en hektisk uke, men at det er stas med ministerbesøk.

Tvinnereim er nemlig ikke den eneste ministeren som gjestet Dragvoll og Leviathan denne uken. Mandag hadde linjeforeningen besøk av klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Også da arrangerte Leviathan et samtalemøte, der temaet var Norges rolle i den internasjonale klima- og miljøpolitikken.

HEKTISK UKE: Karl Eidsvik Solvang forteller at har vært morsomt, men hektisk med to ministerbesøk på én uke.

LES OGSÅ: – Det er ingenting som er så motiverende som å se at noe skjer

Powered by Labrador CMS