JUKSEMAKERE: Det spekuleres i om hjemmeeksamen fører til at flere fusker
JUKSEMAKERE: Det spekuleres i om hjemmeeksamen fører til at flere fusker

Fusk på eksamen skjøt i været under hjemmeeksamen

Studentene fikk tydelig beskjed om at det ikke var lov å samarbeide under hjemmeeksamen, mener NTNU.

Publisert Sist oppdatert

Antallet studenter som ble tatt i fusk på eksamen økte med nesten 50 prosent de siste seks månedene. Det viser tall fra Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning). For NTNU har antallet holdt seg stabilt på åtte personer. Det reelle antallet er imidlertid muligens høyere, da NTNU enda ikke har ferdigbehandlet alle sakene der det er mistanke om fusk.

– Det er rapportert inn mange fleire mistankar om juks enn det som vanlig, skriver Prorektor Marit Reitan ved NTNU til Under Dusken.

Leder Andreas Trohjell for Norsk Studentorganisasjon sa til Universitetsavisa at han tror overgangen til alternative eksamensformer er en viktig grunn til at flere studenter tas i juks.

– Eksamen i vår var spesiell, og mange eksamensformer ble endret i siste liten. Dette kan ha hatt innvirkning, sa han da.

Studentene fikk tydelig beskjed

Reitan er enig i at omleggingen til hjemmeeksamen trolig er en viktig årsak til økningen. Samtidig er hun tydelig på at studentene fikk tydelig beskjed om at å samarbeide om individuelle eksamensoppgaver er juks og ikke lov, også når eksamen leveres hjemmefra. Det er ikke mulig for NTNU å sikre seg helt mot at studenter kommuniserer under hjemmeeksamen, men mye kan avdekkes ved å sammenligne svarene på oppgaver og på den måten avdekke juks i ettertid.

– Vi håper avdekkinga av juks i vår, med de konsekvensane det kan få for dei det gjeld, vil verke avskrekkande på studentane ved eventuell heimeeksamen i haust, presiserer Reitan.

Hun legger til at det også vil gjennomføres en holdningskampanje mot juks dersom det blir nødvendig med en ny periode med hjemmeeksamen. Dette skal sikre at studentene skjønner hva som er lov og ikke på eksamen og at de alvorlige konsekvensene ved å jukse blir tydeliggjort.

Eksamen våren 2020 var en bragd

Det at vårens eksamenspeiode ikke var optimalt bør likevel være underordnet, mener Reitan.

– Ut i frå dei forutsetningane vi hadde, skal vi være svært nøgd med at det vart eksamen, utdyper hun.

Reitan ser på eksamen våren 2020 som en bragd, og er stolt og takknemlig for alle ved NTNU som jobbet hardt for å sikre at eksamen kunne gjennomføres.

– For NTNU var det klart viktigast å gjennomføre eksamen for nær 30 000 studentar, og hindre at eit heilt kull med studentar blei forsinka i utdanninga. Og det klarte vi!, skriver hun.

Ekstra smitteverntiltak for høstens eksamen

Den kommende eksamensperioden planlegges det for fysisk oppmøte. Da vil smittevern stå helt sentralt.

– Vi jobber tett med smittevernoverlegen i Trondheim Kommune for å sikre at gjennomføring av eksamen kan skje på forsvarleg vis, forteller Reitan.

Tiltak som vurderes inkluderer forskjellige oppmøtetidspunkt for ulike eksamener og utvidede åpningstider på Sluppen slik at det kan avholdes eksamener både på dagtid og på ettermiddagen.

– I tillegg vil vi sjølvsagt overheld alle dei vanlege smitteverntiltaka strengt, presiserer Reitan.

For å minimere risikoen for smitteoverføring ved eksamen vil det være mulig å bruke egenmelding ved sykdom. Karantene vil regnes som gyldig fravær. Faglærer vil ikke gå den vanlige runden i eksamenslokalet, men vil være tilgjengelig per telefon. Det planlegges for at eksamener som eventuelt må avlyses grunnet smitteutbrudd i høst vil kunne avholdes i den første uka av januar 2021.

Powered by Labrador CMS