Debatt

Myter og fakta om Eksperter i team

Ingen emner ved NTNU er vel så omgitt av myter og rykter som Eksperter i team. Har du heller lyst til å høre noen fakta?

Publisert

I innlegget Studiepoeng i samarbeidstraumer forteller Martine Louise Skulstad om sine erfaringer med emnet Eksperter i team (EiT). Det er leit å lese at Skulstad hadde lite utbytte av emnet. Men når hun skriver at «det er få studenter som opplever oppholdet som den utviklingen de trenger i livet», så stemmer ikke hennes personlige inntrykk med fakta. EiT ser ut til å være omspunnet av noen seiglivete myter, noe som også kommer til uttrykk når Skulstad refererer til «legenden om EiT». Kanskje har vi bidratt til dette selv ved å bruke ord som landsby og landsbyleder i stedet for mer vanlige ord som klasse og faglærer. Undervisningen og metodene i EiT er imidlertid bygd på noe helt annet enn myter og legender. De er bygd på 22 år med omfattende evaluering, utvikling og forskning.

Prosjektbaserte emner, som EiT er et eksempel på, er en undervisningsmetode det forskes mye på. Internasjonalt viser forskningen at den gir gode læringsresultater for studentene.

Det samme finner vi i forskningen som er gjort på EiT, spesielt når det gjelder utvikling av ferdigheter i å samarbeide med folk som er forskjellig fra en selv. Og det er en erfaring studentene oppgir at de kun har fått gjennom EiT. Selv om mange studenter har samarbeidet i grupper tidligere i studiet, har det vært i mer homogene grupper.

Forskningen på EiT inneholder blant annet spørreundersøkelser og intervjuer med studenter, faglærere og læringsassistenter. Av de rundt 3000 studentene som svarte på undersøkelsen våren 2022 var det rundt 9% som svarte at de ikke var fornøyd, 26% var delvis fornøyd, mens 64% var fornøyd eller svært fornøyd. Vi jobber kontinuerlig med å gjøre emnet enda bedre, med utgangspunkt i de tilbakemeldingene vi får.

Når vi intervjuer studentene er dette de vanligste punktene de trekker fram når de beskriver hva de har lært, og hva som har motivert dem i emnet:

  • Viktigheten av å sette av tid til å reflektere over og snakke om hva som skjer i samarbeidet. Dette er noe de ønsker å ta med seg inn i fremtidig samarbeid i arbeidslivet.
  • Å gi og ta imot tilbakemeldinger i et team (blant annet gjennom en 2+1-øvelse som Skulstad refererer til).
  • Økt innsikt i seg selv i samarbeid med folk som er forskjellig fra en selv. -
  • Motiverende å jobbe med konkrete og ekte problemer.

Funnene viser også at ting ikke er udelt positivt, og den enkelte students læringsutbytte vil naturlig nok variere. Teamarbeid er vanskelig, spesielt når teammedlemmene bringer med seg så forskjellige erfaringer, arbeidsmåter og faglig kunnskap som de gjør EiT. Studenter forteller om situasjoner som har vært både ukomfortable og frustrerende, men ikke overraskende er det nettopp slike situasjoner de sier de har lært aller mest av.

Skriv til oss:

Ønsker du å ytre deg i Under Dusken?

Send ditt innlegg til debatt@studentmediene.no

Retningslinjer for debattinnlegg finner du her.

Powered by Labrador CMS