Debatt:

En mulighetens dag på Dragvoll

Lørdag 19. februar ble det postet et meningsinnlegg om Karrieredagen på Dragvoll 2022 i Under Dusken. Vi ønsker med dette innlegget å svare på kritikken.

Publisert Sist oppdatert

Journalisten som skrev innlegget om karrieredagen gav den overskriften “En karriereløs dag på Dragvoll”. Det tilsier at journalisten mener at hele dagen var mislykket. Det er uheldig at arrangementet i sin helhet blir omtalt som en “skivebom” ut ifra kun ett aspekt ved dagen. Å bedømme hele Karrieredagen etter foredragsholderne, blir like misvisende som å bedømme Under Duskens journalistikk ved å kun se på Spitposten.

LES OGSÅ: En karriereløs dag på Dragvoll

Det journalisten utelater er de to andre bedriftspresentasjonene som ble holdt i tillegg til Forsvaret. Både Departementene og Samfunnsviterne, som er svært relevante for mange studenter på Dragvoll, holdt også bedriftspresentasjoner. Vi reagerer på at journalisten anerkjenner de 20 relevante bedriftene som stod på stand, men fortsatt beskriver dagen som karriereløs.

Det er helt greit å være uenig i den grunnleggende tanken bak å ha foredragsholdere på en karrieredag. Ifølge Under Duskens journalist ville det vært utenkelig med foredragsholdere på karrieredagene på Gløshaugen som ikke har “bakgrunn i en teknisk utdanning”. Foredragsholderen på Karrieredagene ved Gløshaugen 2021 var Nicolai Tangen. Tangen, som har mastergrad i kunsthistorie og sosialpsykologi, samt utdanning fra NHH - har altså ingen teknisk eller naturfaglig bakgrunn. I 2020 var det Kristin Skogen Lund som var foredragsholder på samme arrangement - heller ikke hun med utdanning fra Gløshaugen. Både Tangen og Skogen Lund har derimot erfaringer fra relevante bransjer som kan engasjere alle studenter, og hovedpoenget med foredragsholderne er nettopp dette: de skal motivere og engasjere.

LES OGSÅ: Utleier visste om koronasykdom holdt likevel visning

Det er 10 000 studenter tilknyttet Dragvoll, og det er dessverre utfordrende å finne foredragsholdere som treffer alle. Det som har vært viktig for oss i søket etter potensielle foredragsholdere, har vært å finne gode og relevante talere som vekker interesse. Ettersom samfunnsengasjementet er stort på Dragvoll, mener vi at årets navn - Kristin Skogen Lund, Camilla Stoltenberg og Morten Hegseth, var relevante og traff mange interesseområder. Disse foredragsholderne representerer i tillegg tre aktuelle bransjer og arbeidsplasser for Dragvollstudenter (Schibsted, FHI og VG).

Journalisten i Under Dusken ser også ut til å se bort ifra innholdet i foredragene. Morten Hegseth presiserte flere ganger i løpet av foredraget sitt at han skulle ønske han studerte statsvitenskap istedenfor journalistikk. Som han påpeker er journalist noe man kan bli uten å ha studert journalistikk. Dette er også noe vi vet mange studenter med ulik bakgrunn på Dragvoll har interesse for og dyrker gjennom linjeforeningsaviser, Under Dusken og andre steder, før de eventuelt velger journalistikk som karrierevei.

LES OGSÅ: NTNU inngår ny avtale med kontroversielt oljeselskap

I tillegg var vi fornøyd med at direktør i FHI, Camilla Stoltenberg, kunne komme på Karrieredagen. Som følge av koronapandemien har hun spilt en stor og essensiell rolle i samfunnsdebatten de siste to årene. Stoltenbergs sammensatte utdanning innenfor sosiologi, medisin og epidemiologi gjør at hun sitter på mye relevant kunnskap om beredskap, helsepolitikk og et samfunn i endring.

Journalisten i Under Dusken åpner innlegget med å beskrive noe de fleste Dragvollstudenter kjenner seg igjen i, nemlig usikkerhet knyttet til jobbmuligheter etter endt studie. Vi satt pris på at foredragsholder Kristin Skogen Lund la stor vekt på at det finnes mange muligheter i arbeidslivet, og at det er helt naturlig å føle på usikkerhet når man skal ut i jobb. Skogen Lund besitter mye kunnskap om det norske næringslivet.

LES OGSÅ: «Hedda» var en del av UKAs «slaveopptak»: – Etter det begynte driten

I tillegg til å ha studert økonomi, har hun fordypning i internasjonale relasjoner, og derfor anså vi henne til å være en godt egnet foredragsholder på Dragvoll. Derfor reagerer vi på omtalen av Kristin Skogen Lund i kommentaren. Skogen Lund er blant annet tidligere leder for NHO og tidligere direktør i Telenor. Hun er nåværende konsernsjef i Schibsted. For å oppsummere hennes imponerende og omfattende karriere velger forfatteren av innlegget å redusere henne til «karrierejegeren». Mon tro om dette er ordet journalisten ville valgt for å beskrive Jens Stoltenberg?

Vi ønsker også å svare direkte på påstandene rundt honorering av foredragsholderne, som vi oppfatter som rene spekulasjoner og lite konstruktiv kritikk. Verken Camilla Stoltenberg eller Kristin Skogen Lund krevde honorar for sitt bidrag til Karrieredagen, men stilte opp fordi de anser dette arrangementet som et viktig og konstruktivt bidrag til oss som studerer på NTNU Dragvoll.

Vi skal ikke stille oss likegyldige til eller avfeie all kritikk, men vi håper at innspillene som fremsettes overfor oss og i media i fremtiden kan bidra til en konstruktiv debatt, heller enn å lufte frustrasjoner med fri penn. Det er viktig for oss med tilbakemeldinger, slik at vi kan forbedre oss, og gjøre Karrieredagen Dragvoll til et så godt arrangement som mulig. I tillegg er Karrieredagen bygget på frivillig arbeid lagt ned av studenter, den samme studentfrivilligheten som driver Under Dusken. Karrieredagen skal være for studenter av studenter, og om man ønsker å gjøre noe med tilbakemeldingen man har, oppfordrer vi alle interesserte til å søke opptaket til Karrieredagen Dragvoll 2023.

Skriv til oss:

Ønsker du å ytre deg i Under Dusken?

Send ditt innlegg til debatt@studentmediene.no

Retningslinjer for debattinnlegg finner du her.

Powered by Labrador CMS