ALLEREDE ENSOM: Allerede i SHoT-rapporten fra 2018 var tallet for ensomhet var svært høyt.
ALLEREDE ENSOM: Allerede i SHoT-rapporten fra 2018 var tallet for ensomhet var svært høyt.

Ny helse- og trivselundersøkelse skal gjennomføres:

– Jeg tror det vil komme fram at studentene er mer ensomme enn før pandemien

Det er et år siden koronapandemien kom til Norge. Nå kan du svare på en ekstraordinær helse- og trivselsundersøkelse i regi av Folkehelseinstituttet, og fortelle om din situasjon som student.

Publisert

Nedstengte campuser, digital undervisning og sosial distansering har preget studenthverdagen det siste året. Nå gjennomfører Folkehelseinstituttet en tilpasset undersøkelse på vegne av studentsamskipnadene Sit, Sammen og Sio.

Simen Tjølsen Oftedal er organisatorisk nestleder i Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Han forteller hvorfor det er ekstra viktig å kartlegge studentenes helse og trivsel nå.

KARTLEGGER STUDENTENES HELSE: Oftedal håper så mange som mulig svarer på SHoT-undersøkelsen.
KARTLEGGER STUDENTENES HELSE: Oftedal håper så mange som mulig svarer på SHoT-undersøkelsen.

– Hele samfunnet er i en unik situasjon på grunn av koronaviruset. Studiehverdagen har endret seg drastisk, og da er det viktig å finne ut hvor skoen trykker. Vi vil vite mer om hva studentene tenker og hvordan de har det.

Undersøkelsen ble sendt ut på mail 1. mars, og vil være åpen i tre uker framover. Formålet er å kartlegge hvordan studentene håndterer hverdagen, og hvordan de har blitt påvirket av koronarestriksjonene. Kunnskap om dette vil gi grunnlag for å forbedre studiehverdagen.

– Undersøkelsen kan gi oss bedre tall på om det er en hensikt med fysisk undervisning, og om det har en påvirkning på studentenes trivsel. Vi vil se tydeligere hvorfor fysisk undervisning er viktig, forteller han.

LES OGSÅ: Studentidretten får åpne igjen

Vil øke deltakelsen

SHoT-undersøkelsen blir i utgangspunktet gjennomført hvert fjerde år for studenter over hele landet. Forrige gang, i 2018, var den totale svarprosenten 30,8 prosent, men bare 17,3 prosent av studentene tilknyttet Sit deltok. Å få flere studenter til å svare på undersøkelsen er en utfordring.

– Det arbeides nasjonalt med å promotere SHoT-undersøkelsen. Det er et stort fokus blant studentorganisasjonene på hvordan den kan nå ut til flest mulig.

Oftedal trekker også fram at premier, i form av gavekort, skal fungere som en gulrot og forhåpentligvis få opp deltakelsen.

LES OGSÅ: Sjarmerende fattig

Ensomheten øker

SHoT-rapporten fra 2018 viste en betraktelig økning i psykiske plager blant studenter. Også tallet for ensomhet var svært høyt, da 23 prosent svarte at de ofte eller svært ofte savnet noen å være med.

– Jeg tror det vil komme fram at studentene er mer ensomme enn før pandemien, forteller Oftedal.

Dette er i tråd med resultatene fra studiebarometeret 2020. Studentundersøkelsen som NOKUT gjennomførte på vegne av Kunnskapsdepartementet viste at omtrent halvparten av studentene har følt seg mer ensomme under pandemien, og nesten fire av fem har savnet det sosiale studentmiljøet.

– I samarbeid med Sit, studentorganisasjonene, kommunene og utdanningsinstitusjonene ønsker vi å motarbeide ensomheten blant studenter og legge til rette for sosiale aktiviteter i tråd med smitteverntiltakene. Vi vil bruke resultatene fra undersøkelsen til å se etter hvilke konkrete tiltak som kan iverksettes for å bedre studentenes situasjon, og vil bruke mye tid på å sette oss inn i og diskutere resultatene, avslutter Oftedal.

Powered by Labrador CMS