Ensom? Hva med å finne på noe Sammen

Mange snakker om å forebygge ensomhet, men det er få konkrete tiltak. Sammen-prosjektet kan være løsningen.

Publisert

Universitetslektor og doktorgradsstipendiat Espen Hoff har jobbet i ti år med lærerutdanningen på Kalvskinnet. Han er ildsjelen bak prosjektet Sammen: et prosjekt der lærerstudenter skal få mulighet til å møtes og hjelpe hverandre med å bekjempe ensomhet og utenforskap.

– Jeg har lagt merke til at det er ganske høy terskel for å si at man er ensom. Studentene sitter alle på hver sin haug og skulle ønske at de hadde noen å dele hverdagen med, sier Hoff.

Han introduserer prosjektet med stor entusiasme; her skal folk få mulighet til å dele sine opp- og nedturer, oppnå en trivelig studenttilværelse og unngå stigmatisering av ensomhet som noe sykelig. Det ligger også en idé her om å bygge psykisk styrke hos studentene.

– Å være psykisk sterk betyr ikke at man ikke lar følelsene gå inn på seg, men at man har et stort følelsesregister som man kan forvalte på en god måte, forklarer Hoff.

Lærere bedriver omsorgsyrke

Espen Hoff.
Espen Hoff.

Et stort følelsesregister er ikke bare til nytte for dem selv, men også for ressursen de skal forvalte: elevene.

– Læreryrket er et omsorgsyrke, og da er man helt avhengig av å kjenne på de følelsesmessige konturene i klasserommet. En lærer som ikke er oppmerksom på dette, legger ikke merke til barn og unge i sårbare faser, sier Hoff.

Med seg på laget har han lærerstudent Magnus Brendeløkken. Han er tiltenkt rollen som trivselsagent når prosjektet er oppe og går og utdyper Hoffs idéer.

– Vi har ikke bare et ønske om å samle studenter, men også å lære dem noe, forklarer han.

Denne lærdommen vil derimot ikke bli gitt på kurs eller i en forelesning. Hoff forklarer forskjellen mellom prosjekter av en slik karakter og Sammen.

– Det er mange mestringskurs der ute, men vi ser at studentene trenger sosial eksponering – rett og slett å være sammen. Man må lære seg selv å kjenne på hvordan en er med andre og hvordan andre responderer på en selv, sier han.

Både Hoff og Brendeløkken er tydlige på at all bekjempelse av ensomhet må foregå sammen med andre.

– Man blir ikke god på å anskaffe og ivareta vennskap uten å øve på det, konstaterer Hoff.

LES OGSÅ: Redningsaksjon for kjærestegarantien

Gruppenes mål og form

Alle deltagerne i Sammen vil bli fordelt i grupper som skal arbeide for å gjøre hverdagen litt lysere for de andre i gruppen.

– Hver gruppe skal få midler til å av og til gjennomføre aktiviteter som koster penger. Vi tenker at de skal ha 5000 kroner hver til rådighet per periode, sier Brendeløkken.

Disse pengene vil ikke bli gitt bort fritt, men være penger som gruppene kan søke om for å ha mulighet til å finne på noe gøy, uten at det nødvendigvis koster altfor mye.

– Vi søkte om 50 000 kroner og fikk 50 000 kroner, noe som viser at ledelsen ved Institutt for lærerutdanning har troen og er positive til dette prosjektet.

Hoff beskriver tilbudene om penger og grupper som sosiale krykker, slik at studentene kan bli glade i hverandre. Tanken er at de etter hvert skal finne på ting selv – uten prosjektet som rammeverk.

– Det vi håper på, er at deltagerne etter hvert ikke skal møtes bare fordi det er et nytt møte, men fordi de har lyst. Målet er at de ikke skal trenge å være med i Sammen lenger. På denne måten unngår vi å miste studentene som faller bort fordi de har sittet for mye alene på rommet, sier Hoff.

Den studentdrevne baren Sukkerhuset er én av samarbeidspartnerne til Sammen, og de har stilt lokalet sitt til rådighet for mulige aktiviteter. Hoff og Brendeløkken presiserer at det likevel ikke skal være noe drikkefokus.

– Vi bruker ikke alkohol som medikament, for det slår gjerne uheldig ut, sier Hoff.

Hoff mener at aktivitetene må være inkluderende og skape sosialisering, så en ikke mister individualiteten sin i forsøket på å passe inn. Brendeløkken illustrerer det slik.

– Hvis man har én i gruppen som er vegetarianer, så passer man på å gå til et sted der alle kan spise. Er det noen som ikke vil drikke, kan vedkommende fort føle seg utenfor om dette blir fokuset, sier Brendeløkken.

Trivselsagenter i førersetet

Magnus Brendeløkken.
Magnus Brendeløkken.

For å sikre at det ikke oppstår situasjoner der noen ikke blir inkludert, eller at deltagelse forekommer utelukkende på grunn av muligheten til å være med på dyre aktiviteter, vil Hoff ansette såkalte trivselsagenter. Dette vil være en lønnet posisjon med sertifisering fra NTNUs læringsassistentopplæringssystem.

– Trivselsagentene skal også stå for moderasjon i gruppene og på den offisielle Discord-kanalen til prosjektet. Her skal en kunne snakke på tvers av gruppene, da økt trivsel gjennom selskap ikke trenger å ende med de syv man er på gruppe med.

Brendeløkken oppsummerer idéen.

– Man er med i Sammen for å hjelpe andre, men også seg selv. Mange vil nok videreføre engasjementet for å hjelpe andre til å komme seg ut av døren når de selv ikke lenger har behov for slik hjelp.

Et prøveprosjekt klart for utvidelse

Sammen er i utgangspunktet tiltenkt lærerstudenter og studenter på lektorprogrammene, men ifølge Hoff er dette bare begynnelsen. De starter på sin egen hjemmebane, men har større ambisjoner enn som så.

– Vi ønsker å fremsette en modell som har overføringsverdi, en prøvemodell med potensial. Det er langt flere enn lærerstudentene som sliter med ensomhet, sier Hoff.

De legger heller ikke skjul på at pandemien har hatt en innvirkning på studentenes mentale helse og tilgang til sosial eksponering. Hoff poengterer at det å komme til en ny by med helt nye folk er vanskelig nok i normale år.

– Jeg tror studentene vil få en ekstra stor utfordring i og med at mange ikke har blitt eksponert sosialt i en periode. Det er svært uheldig, sier han.

Brendeløkken forklarer videre.

– Noen startet også året sitt med utelukkende digital undervisning uten mulighet til å bli kjent med klassekameratene. Det gjorde at det ble en unormal fadderuke, hvor man kanskje ikke fikk møtt så mange som man ellers ville gjort.

Hoff og Brendeløkken håper til slutt at de kan være en odde av handlekraft i et hav av snakk om psykisk helse og kamp mot ensomhet.

– Fra Shot-undersøkelsen kommer det frem at over tre av ti føler seg ensomme. Det er mange som snakker om at dette er kjempeproblematisk, men det er i dag mangel på konkrete tiltak. Dette er et konkret tiltak, avslutter Hoff.

LES OGSÅ: Dybdahl i Domen

Powered by Labrador CMS