Debatt

Ja, energiomstillingen går for sakte

Equinor har vært en stolt UKA-partner i en årrekke, og det vil vi gjerne fortsette med.

Publisert

I helgen stemte Studentersamfundet over fremtiden til samarbeidet og resultatet ble nær uavgjort. Vi har lyst å dele våre refleksjoner omkring energiomstillingen og hvorfor vi må jobbe sammen for å lykkes.

Klimakrisen er vår tids største utfordring, og skal den løses må verdens energisystemer omstilles. FNs klimapanel sier at det ikke går raskt nok, og det er vi enig i. Til og med i de delene av verden med den mest ambisiøse klimapolitikken, bygges og utvikles det ut for lite fornybar energi og teknologi som kan håndtere utslipp. Det er flere grunner til det. Det kan være motstand mot å legge beslag på store landområder med sol- og vindanlegg, eller for høye kostnader ved å bygge ut. Andre steder er utfordringen at utslipp ikke koster penger og dette fører til at insentivene for å begrense utslippene blir redusert.

Samtidig har vi enda en stor utfordring: energisikkerhet. Globalt har det vært en underinvestering i alle former for energi. Verden trenger energi hver eneste dag, også når det er vindstille og når solen ikke skinner. I Europa har det de siste årene vært perioder med liten tilgang til energi, blant annet fordi vindturbinene utenfor kysten av Storbritannia har stått stille. I tillegg er flere kjernekraftverk i Europa nedstengt. Men det har også vært mangel på utlyste og attraktive fornybarprosjekter. Denne krisen ble forsterket av Russlands invasjon av Ukraina, og av massive kutt i gasseksporten til Europa. Bedrifter og husholdninger over hele Europa har opplevd konsekvensene, med skyhøye energiregninger.

LES OGSÅ: Éi røyst avgjorde da Samfundet sa nei til å droppa Equinor

Energiomstillingen må være balansert. Verden trenger energi, til en pris det går an å leve med og med lavest mulig karbonavtrykk. Det er den viktigste grunnen til at vi mener det fortsatt er behov for olje og gass – parallelt med at vi bygger ut mer fornybar energi.

Vi har ambisiøse mål om å bli et ledende selskap i det grønne skiftet. Innen 2030 skal 50 prosent av våre bruttoinvesteringer gå til fornybar energi og lavkarbonløsninger. Vi skal kutte 50 prosent av våre egne utslipp innen 2030, og innen 2050 skal utslippene våre være netto null. Dette inkluderer utslipp fra bruk av produktene våre.

For å lykkes med energiomstillingen er vi avhengige av kloke hoder som jobber sammen. Vi trenger kompetansen dere studenter tilegner dere. Få universitetsmiljøer er viktigere for oss enn NTNU, og mange av våre ansatte som daglig jobber med energiomstillingen kommer nettopp fra NTNU. Derfor har vi i Equinor ønsket å være en god støttespiller både for universitetet og for studentenes viktigste sosiale arena – UKA-festivalen. For oss handler dette om å kunne møte studenter og forskningsmiljøer på NTNU til faglige diskusjoner, åpen dialog og debatt.

Verden trenger mer energi, men mindre utslipp. I tillegg trenger vi samarbeid. Vi tar utfordringen og håper at NTNU-studenter og andre vil bli med oss å løse den.

Vi ser frem til å være en partner for UKA i 2023!

LES OGSÅ: Leder: Studentene erklærte klimakrise, men valgte pils over planet.

Skriv til oss:

Ønsker du å ytre deg i Under Dusken?

Send ditt innlegg til debatt@studentmediene.no

Retningslinjer for debattinnlegg finner du her.

Powered by Labrador CMS