OLJEPENGER PÅ DAGSORDEN: Max Lødøen og Norunn Krokeide etterspør økt bevissthet rundt UKA-sponsorenes agenda.
OLJEPENGER PÅ DAGSORDEN: Max Lødøen og Norunn Krokeide etterspør økt bevissthet rundt UKA-sponsorenes agenda.

Samfundet erklærer klimakrise. Samtidig mottar UKA penger fra Equinor

I år, som tidligere, skal Equinor være UKAs hovedsponsor. Nå tar flere til orde mot oljepenger på Studentersamfundet.

Publisert Sist oppdatert

– Samarbeidspartnerne til Samfundet og UKA bør gjenspeile de verdiene som Samfundet og UKA ønsker å assosiere seg med, mener Norunn Krokeide.

Hun har sammen med Max Lødøen fremmet en såkalt «intern meningsytring» om at Samfundet ikke lenger skal sponses av selskaper som driver med utvinning av fossil energi. Bakgrunnen for dette er at Equinor har vært hovedsponsor av UKA siden 2007.

Dette er saken

På Samfundsmøtet « Samfundet erklærer klimakrise» lørdag 25. mars kan alle medlemmer av Studentersamfundet stemme over et forslag med følgende ordlyd:

«Studentersamfundet i Trondheim og UKA bør ikke bli sponset av selskaper som driver med utvinning av fossil energi».

Det er Samfundetmedlemmer Max Lødøen og Norunn Krokeide som står bak forslaget.

– De fleste studenter tror nok at Equinor har mange flere investeringer i fornybar energi enn det de har, mener Krokeide.

Ytringen skal stemmes over på Samfundsmøtet 25. mars. Forslagsstillerne har ikke mål om å påvirke UKA-23 – det blir for kort varsel for UKE-styret. Likevel påpeker Lødøen at tidspunktet for forslaget er godt, både i forhold til høstens UKEfestival, og i forhold til nybygg-prosessen som foregår på Samfundet.

– Mange i Samfundet-miljøet tenker mye på penger for tiden. Folk har snakka om ting som å «gjøre UKA grønnere» lenge i jungeltelegrafen. Nå ville vi sette dette ordentlig på dagsorden, sier han.

Det ble høy temperatur og sterke reaksjoner da ytringen ble lagt fram på Samfundsmøtet. Krokeide og Lødøen er klar over at dette er et sensitivt tema, men er glad for at debatten for alvor er i gang.

– Egentlig skulle vi gjerne hatt en større debatt om forholdet mellom studentfrivillighet og oljelobby, som inkluderer for eksempel linjeforeninger også. Men vi har startet et sted – og dét på Samfundet, der vi vet det er veldig sensitivt, sier Krokeide.

LES OGSÅ: Skal Samfundet bli kronerullet av oljepenger?

Hvem sponser Samfundet?

Samfundet som organisasjon har ingen sponsoravtale med verken Equinor eller andre private selskaper som driver med fossil energi i dag. Det bekrefter både talsperson for Equinor Ellen Maria Skjelsbæk og Samfundet-leder Una Onsrud. Likevel er penger fra Equinor i stor grad i sirkulasjon på Samfundet gjennom UKA-overskuddet.

– UKA ble opprettet for å være en inntjeningsaksjon for Samfundet. Overskuddet fra UKA går direkte inn i budsjettet vårt, og derfor er dette relevant også for Samfundet, sier Onsrud.

SAMFUNDET-LEDER: Una Onsrud er glad debatten om oljepenger i Samfundet-budsjettet tas i Storsalen.
SAMFUNDET-LEDER: Una Onsrud er glad debatten om oljepenger i Samfundet-budsjettet tas i Storsalen.

Onsrud forklarer at Finansstyret vil få mulighet til å gjøre et vedtak før Samfundsmøtet 25. mars, siden forslaget har økonomiske konsekvenser for Samfundet. De vil ikke ha mulighet til å ta noen avgjørelser i den ene eller andre retningen, men de vil kunne informere Storsalen om hvor store økonomiske konsekvenser forslaget kan få for Samfundets daglige drift.

– Finansstyret kan komme med en vurdering om hvilke økonomiske konsekvenser dette forslaget kan ha for Samfundet. Ellers er dette en politisk og prinsipiell avgjørelse som medlemmene skal ta.

– Vil dette kunne ha konsekvenser for nybygget?

– Bygget skal stå klart første del av 2024 uansett. Det er kontraktsfestet. Per nå har ikke Equinor eller andre oljeselskaper noe penger i nybygget. Men vi kommer til å se på private sponsorer for å finansiere innredning av – og utstyr til – de nye lokalene fremover. Vedtaket vil derfor kunne påvirke hvilke sponsorer vi kan se etter i forbindelse med det.

Onsrud ser fram til å ta debatten rundt oljeselskapenes rolle på Samfundet i Storsalen, der de politiske avgjørelsene faktisk kan tas.

– Det er viktig at hele organisasjonen får lov til å ta stilling til dette. Det blir gjerne diskusjon rundt temaet hver eneste UKA-festival, men vi har aldri tidligere tatt debatten i Storsalen. Derfor syns jeg dette er en etterlengtet diskusjon.

LES OGSÅ DEBATTINNLEGGET: Hvor lenge skal vi akseptere grønnvasking av fossilindustrien?

Grønnvasking i det runde røde?

Bakgrunnen for Krokeide og Lødøens meningsytring er det de beskriver som en «stor tilstedeværelse» fra Equinor og andre oljeselskaper i det offentlige ordskiftet de siste årene. Spesielt innenfor kultur og studentfrivilligheten.

– Store aktører som Equinor har drevet med mye reklame der de prøver å fremstille seg selv som en del av det grønne skiftet. Der later de gjerne som om de vil ha en nyansert debatt, men de vil bare ha den om den foregår på deres premisser. Vi som er opptatt av klima opplever at de tåkelegger debatten litt, sier Krokeide.

Hun og Lødøen ønsker å sette spørsmålstegn ved oljeselskapenes makt og posisjon i kulturfrivilligheten. For eksempel hvordan Equinor-logoen på UKA-arrangementer kan påvirke studenter til å se på selskapet i et mer positivt lys.

– De har enorme budsjetter, og kan bruke millioner på å skaffe seg innflytelse i samfunnet. Blant annet har Equinor fått en sterk tilstedeværelse i kultur, idrett og frivillighet gjennom sponsorordningen «Morgendagens Helter».

Lødøen og Krokeide bruker ordet «grønnvasking» om oljeselskapenes omfattende sponsorordninger. Det er prosessen et selskap eller en aktør forsøker å framstille seg selv som grønnere og mer samfunnsbevisst enn det den faktisk er. Krokeide og Lødøen påpeker at en rapport fra i fjor viste at 99,85 prosent av Equinors energiproduksjon fortsatt er fossil energi.

– De sponser skiløpere, men bidrar samtidig til at vi får kortere skisesong hvert år, sier Krokeide tørt.

LES OGSÅ: Oljeselskap sponser linjeforening

Equinor svarer

Under Dusken har lagt fram anklagene om grønnvasking til pressetalsperson for Equinor, Ellen Marie Skjelsbæk. Hun kjenner seg ikke igjen i kritikken.

SVARER PÅ BESKYLDNINGENE: Ellen Marie Skjelsbæk mener Equinor tar klima på største alvor.
SVARER PÅ BESKYLDNINGENE: Ellen Marie Skjelsbæk mener Equinor tar klima på største alvor.

– Formålet vårt med å sponse UKA er å etablere en relasjon til studentene som utdannes ved blant annet NTNU, for mange av disse vil jobbe hos oss etter endt utdanning. Vi har ikke noe behov for å grønnvaske vår virksomhet.

Hun mener Equinor tar klima på største alvor, og er stolt over selskapets rolle som energiselskap.

– Ambisjonen vår er å være et ledende selskap i energiomstillingen. Innen 2030 vil over halvparten av bruttoinvesteringene våre gå til fornybar energi og lavkarbonløsninger.

– Bransjeavisa Europower meldte i fjor at 99,85 prosent av energiproduksjonen til Equinor fortsatt er fra fossile energikilder. Prøver dere å fremstille dere som grønnere enn det dere egentlig er?

– Det kjenner vi oss ikke igjen i. Selvfølgelig så er det sånn at en stor del av energien vi produserer i dag fortsatt er fossil energi. Men vi har masse spennende prosjekter som vi jobber med innen fornybart og innen lavkarbonløsninger. Vi investerer massivt i både havvind og solenergi, og har store planer for karbonfangst og hydrogen. Vi er midt inne i et investeringsprogram på mer enn 200 milliarder kroner i disse sektorene.

Hun legger til:

– Men vi mener også at utviklinga har gått for tregt, så vi er opptatt av å jobbe videre med de prosjektene som vi har nå. Der har vi store ambisjoner.

– Samtidig åpner Equinor stadig vekk nye oljefelt i Norge. Hvordan lar dette seg kombinere med å være et «bredt energiselskap»?

– Vi åpner nye oljefelt og fortsetter den type virksomhet på norsk sokkel for å møte det enorme energibehovet i verden. Det er ikke sånn at man kan gå over til rent fornybart over natta.

– Når planlegger dere da for å være over på fornybart?

– Vi har ikke satt noen sluttdato for olje- og gassproduksjon, men vi jobber for å opprettholde produksjon og verdiskapning i flere tiår framover på norsk sokkel.

Skjelsbæk mener sponsing av kultur og frivillighet er et viktig samfunnsbidrag fra Equinors side, og at det ikke har noe med grønnvasking å gjøre.

– Som Norges største selskap er det naturlig at vi bidrar innen talentutvikling, kultur-Norge og akademia. Det har vi gjort i flere tiår, og det ønsker vi å fortsette med. Vi gjør det fordi vi mener det er et viktig samfunnsbidrag fra vår side, ikke for å fremstille oss selv på noen spesiell måte.

Om UKA og resolusjonsforslaget sier hun:

– Vi har vært samarbeidspartner med UKA over lang tid, og det er vi glade for. Vi ønsker å fortsette med det for å skape gode forbindelser til fremtidige ansatte. Utover det er det ikke naturlig for oss å kommentere selve resolusjonsforslaget.

LES OGSÅ: Høyskoleparken - klimakrisens uventede våpen

– Avhengige av store samarbeidspartnere

– UKA kan ha veldig mange former, men sånn som vi kjenner UKA i dag og sånn festivalen har vært de siste 20 årene, så er vi helt avhengige av store samarbeidspartnere for økonomisk trygghet og muskler til å arrangere store ting som konserter i Dødens Dal og Trondheim Spektrum, sier UKEsjef Kari Johanne Sørensen Bøckman.

– Vil UKA være sponsa av Equinor også i år?

– Ja, bekrefter hun.

Hun forklarer at valget av Equinor som hovedsamarbeidspartner i så mange år rett og slett handler om at de tilbyr den beste avtalen for de som arrangerer UKA. Dersom Samfundet skulle takke nei til sponsing fra Equinor i framtida, mener Bøckman at det vil ha store konsekvenser for både UKAs og Samfundets drift.

SPONSORAVTALER: UKEsjef Kari Johanne Sørensen Bøckman og pressesjef Ella Johanne Devold er fornøyde med samarbeidsavtalen med Equinor.
SPONSORAVTALER: UKEsjef Kari Johanne Sørensen Bøckman og pressesjef Ella Johanne Devold er fornøyde med samarbeidsavtalen med Equinor.

– Det blir generelt mindre penger å ta av på Samfundet dersom UKA-overskuddet blir mindre. Under selve festivalen vil prisene på øl, mat og billetter måtte økes dersom samarbeidsavtalen med Equinor ikke lenger eksisterer.

Hun påpeker likevel at alle UKA-festivaler er uavhengige av hverandre, og at UKA kan få en annen form i framtiden.

– Det kan hende UKA-25 gjør noe helt annet. Men med den formen UKA har hatt de siste 20 årene, så er man avhengig av store økonomiske muskler. Og på det nivået av sponsing det er snakk om her, så er det rett og slett ingen andre selskaper som er interesserte.

– Hvilket nivå er det?

– Vi kan ikke gå så nøye inn på hvor mye penger det er snakk om. Det handler om profesjonalitet og gjelder for alle avtalene UKA har med både leverandører og samarbeidspartnere.

Pressesjef i UKA, Ella Johanne Devold, sier at det Equinor får igjen for sponsoravtalen er en plattform for å møte studenter.

– Equinor får eksponering og en plattform. De skal ha fire egne arrangementer under UKA, hvor hensikten er rekruttering og dialog med studenter og potensielle arbeidstakere.

I tillegg til dette opplyser Bøckman og Devold om at Equinor-logoen vil være eksponert flere steder under UKA, også på billettene. Bekymringene for grønnvasking lar UKEstyret Storsalen og medlemmene ta stilling til.

– Det er vanskelig for oss å snakke for Equinor. Vi kan bare snakke om den avtalen vi har med dem, og der er det dette med rekruttering og tilgang på studentene som er det de får. Så får resten av studentene velge selv om de vil jobbe hos dem eller ikke – eller Storsalen da, sier Bøckman.

LES OGSÅ: ISFiT 2025 - Power or change?

– Dette er ikke bare penger som blir kasta på oss

Max Lødøen skjønner at ting vil måtte endres dersom forslaget skulle gå gjennom.

– Det kommer ikke nødvendigvis til å være helt smertefritt å stå for dette prinsippet. Det krever nok en del arbeid.

Likevel etterlyser han og Krokeide en større bevissthet knyttet til de store selskapenes agenda på Samfundet.

– Det er ikke bare penger som blir kastet på oss her. Vi må være bevisst på at selskapene tjener på det. Det er jo det de er til for. Forslaget vi har fremmet handler om et prinsipielt standpunkt, og de økonomiske konsekvensene er opp til Finansstyret å håndtere.

Leder Una Onsrud er glad for at det for alvor dukker opp en debatt rundt hvilke prinsipper Samfundet legger til grunn i jakten på sponsoravtaler.

– I utgangspunktet er det viktig at de vurderingene man tar om driften og sponsoravtaler skal reflektere meningene og prinsippene som gjelder i organisasjonen.

På Samfundsmøtet 25. mars er det nettopp «Samfundet erklærer klimakrise» som er temaet. Men er det dobbeltmoralsk å erklære klimakrise, samtidig som organisasjonen finansieres av oljepenger? Onsrud ønsker debatten velkommen:

– Det positive med å diskutere disse to tingene side om side er at man må ta stilling til det både i et større bilde, og innad i vår egen organisasjon. Det er sunt å sette disse to tingene opp mot hverandre og se litt på hvilke prinsipper vi legger til grunn her.

Hun tilføyer:

– Jeg tror dette forslaget er starten på en veldig nyttig og etterlengtet diskusjon. Sånn sett tror jeg det kan være positivt for organisasjonen - uavhengig av utfall.

Det originale vedtaksforslaget som ble lagt fram 25. februar hadde en annen ordlyd, og har siden blitt omformulert to ganger. Omformuleringene av forslaget har skjedd etter innspill fra Rådet og Finansstyret.

Grunnen til omformuleringen er i følge Krokeide å tydeliggjøre det prinsipielle og langvarige perspektivet; de ønsker at debatten skal handle om innholdet i forslaget, ikke formuleringen.

Saken er oppdatert klokken 21.50, der følgende setning er fjernet grunnet mistolkning: " ... og skal ifølge Rådet tolkes som en streng instruks som skal gjelde fra UKA-25."

Powered by Labrador CMS