STUDENTENES BUDDYPRIS: Prisen gikk til Campusvertene på Dragvoll, linjeforeningen Socialis og Kvinnenettverket på filosofi.

Dette er vinnerne av årets Buddy-pris

Studentenes buddypris har blitt delt ut siden 2018 til personer, organisasjoner og tiltak som særlig jobber for studenters psykososiale helse, inkludering og gode læringsmiljø. Hver vinner mottar 30 000 kroner.

Publisert

Prisen ble delt ut av avdelingsdirektør Annikken Løe i Avdeling for utdanning i forbindelse med fadderuke-kickoff i Høgskoleparken 15. august, og i år gikk prisen til Campusvertene på Dragvoll, Kvinnenettverket i filosofi, og linjeforeningen Socialis linjeforening. Dette er komiteens begrunnelser.

Campusvertene på Dragvoll

Komiteens begrunnelse: Tiltaket ble satt i gang av Det humanistiske fakultet og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap for å skape et mer levende campus på Dragvoll. Formålet med tiltaket er å fremme følelsen av tilhørighet på campus og forebygge ensomhet blant studentene, og å skape arenaer som legger til rette for samhold og fellesskap på tvers av studieprogram. Campusvertene arrangerer filmkvelder, klesbyttedag og julegate. De bistår også studentfrivilligheten med arrangementer og holder orden på læringsarealene.

Kari Lambach Fitjar og Åshild M. Keshavarzy var representantene for Campusvertene på Dragvoll som mottok prisen.

CAMPUSVERTENE PÅ DRAGVOLL: Åshild M. Keshavarzy og Kari Lambach Fitjar er stolte av å jobbe for et godt psykososialt miljø på campus.

─ Vi er utrolig takknemlig for denne prisen, og det er en stor ære å bli anerkjent blant alle som jobber for trivselen til studentene. Vi vil takke våre ledere for å hjelpe oss med smått og stort, i tillegg til Sit, Studentrådene til HF og SU, vaktmesterne og linjeforeningene for godt samarbeid, sier Fitjar.

Keshavarzy legger til at:

─ Vi jobber for det psykososiale miljøet og for å lage et levende campus, i tillegg til å opprettholde identitetsarealene. Fremover ønsker vi å skape et bedre samarbeid med linjeforeningene, få flere planter inn på lesesalene og gi tilbake til studentene.

LES OGSÅ: Fadderveka er i gang - slik var immatrikuleringa

Socialis linjeforening

Komiteens begrunnelse: Linjeforeningen har i de siste årene utmerket seg som svært aktiv og inkluderende. De har gjort det lille ekstra for å skape et godt studentmiljø på sosionomstudiet for alle studentene, både dem som faller innenfor den typiske studentkategorien, men også for studentene med unike og tilpassede studentsituasjoner, som studenter med barn. Ellers legger linjeforeningen til rette for en rekke lavterskel-arrangementer og sørger for et godt psykososialt miljø på studieprogrammet. Et tiltak som spesifikt trekkes frem er Førstisuka, en ekstra fadderuke for førsteårsstudentene i andre semester med fokus på å gi studentene mulighet til å utvide sitt sosiale nettverk på studiet.

LINJEFORENINGEN SOCIALIS: Nestleder Kornelia Hagberg og leder Marie Charlotte Vikesdal understreker at linjeforeningen er hele foreningen, ikke bare styret.

─ Vi er ekstremt stolte av å motta denne prisen, og synes det er surrealistisk å vinne. Vi setter stor pris på å bli verdsatt og sett for det arbeidet vi gjør for våre medlemmer, sier leder i Socialis Marie Charlotte Vikesdal.

Hagberg understreker at Socialis er en linjeforening som tilhører Tunga campus, som er relativt lite og ikke så anerkjent. Likevel har linjeforeningen vokst mye de siste årene og har blitt et kjent navn i studiebyen.

─ Vi har jobbet beinhardt med å komme dit vi er i dag for å skape mangfold og inkludering blant våre studenter, fortsetter Hagberg.

De trekker frem viktigheten av at alle skal kjenne noen på studiet, også etter fadderuken, og håper å være en inspirasjon for andre linjeforeninger.

─ Det er viktig for oss å understreke at Socialis ikke bare er styret, og at dette er en pris som går til hele linjeforeningen. Vi er komiteene, medlemmene, de som har vært i linjeforeningen og de som kommer, sier Vikesdal.

I 2022 vant Socialis også The student inclusion awards fra Studytrondheim.

Kvinnenettverket i filosofi

Komiteens begrunnelse: Nettverket har utmerket seg som en viktig aktør i filosofimiljøet på NTNU. Nettverket har jobbet spesielt med å synliggjøre kvinners og ikke-binæres posisjon i fagmiljøet, og har lagt til rette for sosiale begivenheter gjennom lunsjer, minigolf og quiz. De skaper et inkluderende og godt læringsmiljø på instituttet for både studenter og ansatte.

De har denne våren fått stor oppmerksomhet etter rapporter om ukultur på studiet.

KVINNENETTVERKET PÅ FILOSOFI: Johnsen forteller at hovedfokuset for nettverket er å gjøre studiehverdagen bedre for studentene.

─ Det er utrolig stas og en sann ære å motta denne prisen. Det er en anerkjennelse av at arbeidet vi gjør er viktig, sier tidligere leder i Nettverket i filosofi og førsteamanuensis i filosofi Hege Dypedokk Johnsen.

Hun legger vekt på at det er mange i nettverket som gjør en særlig innsats og står på for studentenes velferd. Nettverket prøver å støtte både kvinner og ikke-binære studenter faglig og sosialt, og har i tillegg delt ut flere stipender innad i nettverket. Hovedfokuset for nettverket er å gjøre studiehverdagen bedre for studentene.

─ Ikke bare er det mye penger som kan gå til dette formålet, men det kan også bidra til å øke andelen studenter i fagfeltet. Det er mange som slutter, blant annet fordi det er et mannsdominert fagfelt, både blant de som studerer, underviser og de som leses. Vi vil få flere kvinner inn på pensum, få flere kvinnelige ansatte og flere studenter.

Martine Louise Skulstad er medlem og tidligere leder av Socialis linjeforening.

LES OGSÅ: Praksisen for kjønnspoeng må endres

Powered by Labrador CMS