DEBATT:

Fadderukene er et viktig virkemiddel mot ensomhet

Godt organiserte fadderuker er et av flere tiltak som gjøres for at nye bånd knyttes, og at færre studenter havner utenfor sosialt. Med godt smittevern reduserer en organisert fadderuke også smittespredningen.

Publisert Sist oppdatert

Hver sensommer skjer det noe helt spesielt i Trondheim by. Da kommer tusenvis av nye studenter, og fadderukene braker løs. På grunn av korona-pandemien fikk vi i år en helt spesiell oppstart, men med nøye planlagte fadderuker og smittevern høyt på agendaen sto frivilligheten klar. Beslutningen om å fortsatt arrangere fadderuker fikk kritikk fra flere hold, og det ble hevdet at studiestarten kom til å bli en uansvarlig smittefest. Vår oppfatning er derimot at årets faddere har vist et stort ansvar - både ved å skape et godt opplegg med trygge rammer, og å bidra til å hindre private fester med store folkemengder.

Les også: Linjeforeningenes planer for fadderuka

Videre har årets fadderuker fått mye negativ oppmerksomhet på sosiale medier, og vi frykter at mange har fått et feilaktig inntrykk. Vi mener derfor det er viktig å rette opp i denne oppfatningen, og vise at fadderukene handler om så mye mer enn bare fest. Dette har både forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og studentfrivilligheten poengtert gjennom sine uttalelser.

I det store og det hele handler fadderukene om å stifte varige vennskap, det å kjenne på spenningen som ny student, og det å være helt ny i byen. Dette er spesielt viktig når man ser på funnene i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse fra 2018, som viser dystre tall om ensomhet blant studenter. Vi mener derfor at godt organiserte fadderuker er et av flere tiltak som gjøres for at nye bånd knyttes, og at færre studenter havner utenfor sosialt.

Les også: Slik blir smittevernhøsten på campus

Samtidig mener vi at mye av beskyldningene som har kommet om smittespredning blant studenter har vært lite nyanserte. Vi vet at det medfører risiko å ta kollektivtransport i rushtrafikk, oppholde seg i en fullstappet butikk eller å oppsøke steder med store folkemengder. På alle organiserte aktiviteter i faddergruppene skal det derimot være håndsprit tilgjengelig, faddere som passer på, og god oversikt over hvem som har vært til stede ved en eventuell smittesituasjon. De fleste studenter overholder smitteverntiltakene, og vi mener at de bidrar til å redusere smittefaren ved å delta på organiserte aktiviteter som er risikovurdert, kontra om de hadde gjort noe eget i privat regi.

Les også: Linjeforening går over til digital fadderuke

Som medlemmer i Trondheim studentråd, som er Trondheim Bystyres arena for medvirkning fra studenter, mener vi at tett dialog mellom studenter og kommunen er avgjørende for at Trondheim skal bli Nordens beste studieby. Vi håper også at mediestormen som har vært den siste uken ikke kommer til å skape et skille mellom studentene og resten av befolkningen i Trondheim i fremtiden.

Vår oppfordring den neste uken er derfor at alle faddere og fadderbarn må fortsette å være flinke, slik at vi beviser at frivilligheten hadde rett. At vi hadde rett om at det faktisk går an å arrangere fadderuker på en trygg måte, forutsatt at retningslinjene for smittevern blir fulgt. En slik bekreftelse vil både være viktig for å konstatere betydningen av fadderukene for nye studenter i en sosial kontekst, og for å vise at fadderukene handler om mer enn bare de store festene. Vi tror dette kan bidra til å sette fadderukene i et nytt lys for fremtiden - både for studenter og innbyggerne i studiebyen vår.

Powered by Labrador CMS