Fagforeninger er for alle - også studentene

Fagforeninger er viktig for velferd og demokrati i Norge. Det har koronakrisen bekreftet.

Publisert

Vi tilbringer en stor del av livet vårt på jobben. Vanlige folk bruker mesteparten av dagene sine på jobb eller på vei til og fra jobb. Vi bruker mange år i skolesystemet for å skaffe oss en utdanning som kvalifiserer til en jobb. Deretter vil pensjonen avhenge av jobben vi hadde. Vi definerer oss og vår posisjon i samfunnet basert på jobben vår. Jobben bestemmer om vi er systemkritiske (og dermed fortjener klapping) eller ikke.

Jobb er en stor del av livet vårt, derfor bør vi ha stor innflytelse på arbeidshverdagen vår. Er det akseptabelt at en minoritet av bedriftsledere og bedriftseiere får bestemme på en autoritær måte over arbeidsliv og arbeidsforhold, mens resten av oss har lite å si? I et land som Norge er det uakseptabelt for de fleste at noen få ikke-valgte personer, altså bedriftsledere og -eiere, skal få bestemme over økonomipolitikken vår alene, nettopp fordi vi er et demokratisk land.

LES OGSÅ: NTNU-student overfalt på åpen gate

Fagforeninger handler om å få demokrati på jobb, i form av medbestemmelse. I en fagforening organiserer vi oss for å påvirke vår arbeidsplass, bedrift, bransje, og ja – hele næringslivet. Skal bedriften nedbemannes for å gjøre den mer profitabel for eierne, eller skal den ansette nyutdannede og opprette lærlingplasser? På arbeidsplassen får vi sammen med tillitsvalgte muligheten til å påvirke politisk-økonomiske avgjørelser hver dag.

De fleste bedriftseiere ønsker at de ansatte har det bra, men dessverre er realiteten at det finnes motstridende interesser mellom bedriftseierne og arbeiderne. Disse kommer spesielt fram i vanskelige tider. Arbeiderne vil ha god lønn, mye fritid med familien og en sikker arbeidsplass. Alt dette går på bekostningen av profitten arbeidsgiverne og bedriftseierne ønsker. Det er åpenbart at bedriftseierne har svært mye makt sammenlignet med den enkelte arbeidstaker. Arbeiderne må derfor organisere seg og stå sammen i felleskap hvis de vil forbedre og forsvare sine arbeidsforhold, som for eksempel den femte ferieuka, tolv prosent feriepenger, avtalefestet pensjon, overtidsbetaling over 40 prosent: listen er lang.

LES OGSÅ: Playing Ball with Trondheim's Field Hockey Team

Fagforeningene og studentene trenger hverandre. Koronakrisen har vist hvor økonomisk sårbare mange studenter er og hvor viktig det er å ha noen som kjemper for din sak. Samtidig trenger LO å rekruttere studentene fordi de utgjør en økende andel av arbeidstakerne. Hvis du vil være med å kjempe for demokrati og solidaritet der det gjelder, så meld deg inn i en fagforening i LO – for alene er vi svake, men sammen er vi sterke.

Powered by Labrador CMS