Færre medlemmer på Samfundet enn før pandemien

— Pandemi til tross, vi har klart å skape et tilbud for studentene.

Publisert Sist oppdatert

Til tross for pandemi og nedstengning i 2020 gikk Studentersamfundet i Trondhjem i pluss. I resultatregnskapet for 2020 står studenthuset bokført med et resultat før skatt på 1 209 348 NOK.

Mer enn halverte salgsinntekter

Serveringsinntekter på Samfundet fra 2005 til 2020.
Serveringsinntekter på Samfundet fra 2005 til 2020.

Sammenlignet med de fire årene forut for 2020, mer enn halverte Samfundet salgsinntektene i 2020. I fjor hadde huset salgsinntekter på 8,9 millioner kroner. Fra 2016 til 2019 lå salgsinntektene i gjennomsnitt på 18,3 millioner kroner. Det er nesten 10 millioner kroner mindre enn snittinntekten for årene 2016-2019.

– Dette har i all hovedsak å gjøre med stengt hus som følge av koronapandemien, sier samfundetleder Karen Mjør.

Koronakroner

Fordelt på tre krisepakker mottok Samfundet til sammen 7 024 496 kroner i støtte fra Lotteri- og stiftelsestilsynets støtteordninger for frivillige lag og organisasjoner som er rammet av koronapandemien. I tillegg ble Studentersamfundet bevilget 1 345 054 kroner i ekstraordinær støtte fra Velferdstinget og Samskipnaden (Sit). Dette ser vi igjen på den totale summen av «Andre inntekter», som gjorde et byks fra cirka 5,74 millioner kroner til hele 13,6 millioner kroner.

– Koronastøtten har vært helt uvurderlig for oss. Den er årsaken til at det gikk greit økonomisk selv om vi måtte stenge ned store deler av 2020, forklarer Mjør.

LES OGSÅ: Under Dusken har kartlagt studentpolitikernes verv - flertallet av studentpolitikere i Studenttinget, Velferdstinget og Sit-styret har hatt andre frivillige verv da de ble valgt.

Medlemsnedgang

Medlemstall fra 2006 til 2020.
Medlemstall fra 2006 til 2020.

I årene 2016-2019 opplevde Samfundet en jevn vekst i inntekt fra medlemstegning, med rett i overkant av 6 millioner kroner i medlemskontingent. I 2020 dro huset inn 3,1 millioner kroner fra medlemmene.

– Utrolig trist at antall medlemmer falt så mye i forhold til 2019. Det henger sammen med at vi måtte arrangere en fadderuke med veldig strenge smitteverntiltak. Vi på Huset føler at en årgang ikke har fått oppleve Samfundet enda. Det jobber vi mot at ikke skal skje høsten 2021, sier Mjør.

Nedgang i medlemstallet var også et tema under forrige Generalforsamling, som Samfundet flyttet fra våren til september på grunn av pandemien.

Størst nedgang

Mangler årstall. Toppene representerer UKA- år, bunnene 'venteår'. Den voldsomme nedgangen til høyre skyldes covid. Grønn kurve er inntekter, rød er utgifter.
Mangler årstall. Toppene representerer UKA- år, bunnene "venteår". Den voldsomme nedgangen til høyre skyldes covid. Grønn kurve er inntekter, rød er utgifter.

Den aller største inntektssvikten er på arrangementer. I 2019 dro Samfundet inn cirka 9,78 millioner kroner på konserter og annet gøy på huset, mot bare 3,11 millioner kroner i 2020.

– Det blir jo små inntekter med maks 200 igjennom året. 9. april hadde vi Sushi x Kobe med bare 20 tilskuere. Det mest irriterende er imidlertid uforutsigbarheten i reglene som har gjeldt for kulturlivet. Dagen etter vi monterte fast 70 stoler i gulvet i Storsalen, gikk man vekk fra «fastmonterte» og over til «tilviste» sitteplasser. Vi har forståelse for at det må strammes inn med økt smitte, men har flere ganger savnet en smittevernfaglig begrunnelse, sier Mjør.

KOMMENTAR: Til tross for medlemsrett fortsetter NTNUs monopol.

Finansieringen av frivilligheten

Til tross for pandemi og stengte ølkraner store deler av studentåret 2020, har frivilligheten på huset fått som de pleier. Fra 2016 til 2019 har de ulike gjengene på Studentersamfundet fått et sted mellom 1 og 1,26 millioner kroner. I fjor ble driften av gjengene sponset av Samfundet med 1,18 millioner kroner.

– Det er støtteordninger og sparepenger som har gjort at vi kunne opprettholde pengetildelingen til gjengene på huset, forklarer Mjør.

Powered by Labrador CMS