Praktisk valgguide for studenter

Stortingsvalget er rett rundt hjørnet. Her er Under Duskens guide til deg som har spørsmål før valget.

Publisert Sist oppdatert

I år er det stortingsvalg, og det er tid for å velge representanter for de neste fire årene. For mange studenter er dette det første året de kan delta i stortingsvalget, men statistikk fra SSB viser at mange unge mellom 20 og 24 år lar være å stemme. Studenttinget NTNU mener det kan handle om lite politisk interesse, eller praktiske utfordringer.

Lav valgoppslutning blant unge

MER STUDENT-FOKUS: Andreas Knudsen Sund tror flere unge vil stemme dersom man får opp engasjementet rundt saker som opptar dem.
MER STUDENT-FOKUS: Andreas Knudsen Sund tror flere unge vil stemme dersom man får opp engasjementet rundt saker som opptar dem.

I følge SSB er personer i 20-årene blant de med lavest deltagelse ved stortingsvalgene. En forklaring på dette kan være at det ikke snakkes nok om saker som angår studenter i valgkampen, samtidig er den lave oppslutningen skyldig i at politikerne har mindre å tjene på å ta akkurat de sakene, sier lederen for Studenttinget NTNU, Andreas Knudsen Sund.

Sund representerer NTNU-studentenes sak i møte med universitetet og andre organisasjoner på nasjonalt nivå. Sund synes det er synd at ikke flere unge stemmer ved valget, men mener at dette ikke er et unikt norsk fenomen. Sund peker på at Norge har klart å legge godt til rette for at man skal kunne stemme ved valget, med blant annet forhåndsstemming og god tilgjengelighet. I tillegg trekker han fram valglokalene på campus som et godt tiltak for studenter.

– Jeg tror ikke valgoppslutningen handler så mye om hvor lett det er å stemme, men heller om engasjementet og hvordan det skapes. Selv om Sund mener at unges valgoppslutning er lav på grunn av manglende engasjement, kan det også forklares ved at det kan være forvirrende og skummelt å gå til stemmelokalet.

LES OGSÅ: Har du ikke stemt, blir du glemt

Stemme på eller før valgdagen

Øyvind Øyen er administrativ valgansvarlig i Trondheim kommune. Han forteller at studenter som er folkeregistrerte utenfor kommunen må forhåndsstemme hvis de skal stemme i Trondheim. Forhåndsstemmingen varer fra 10. august til 10. september, og Øyen forklarer at man kan stemme hvor man vil i landet til valget i sin egen hjemkommune. Søndag 12. september vil det også være mulig å stemme på hovedbiblioteket ved Trondheim folkebibliotek, men da gjelder de samme reglene som for valgdagen 13. september. Øyen har opplevd at studenter som er folkeregistrerte i andre kommuner møter opp på valgdagen og prøver å stemme, men da er det for sent.

– Hvis det kommer en student fra Tromsø for å stemme, så er toget gått. Du rekker ikke hjem tidsnok, så du er nødt til å forhåndsstemme hvis du vet at du kommer til å oppholde deg utenfor hjemkommunen på valgdagen, sier Øyen.

Årsaken til at man må forhåndsstemme i god tid før valgdagen er at stemmene skal sendes i posten til velgernes hjemkommuner.

– Og det skal sies at det er ulike regler for forhåndsstemming og stemming på valgdagen. Man skulle tro det er for å være slem og forvirre velgerne, men det handler om at selv i vår digitale tidsalder så stemmer vi på papir.

LES OGSÅ: Ungdomspolitikere hever stemmen

En stemme fra en velger som avgis i en annen kommune må dermed sendes i posten til hjemkommunen, forteller Øyen. Norske utvekslingsstudenter kan stemme fra utlandet.

TRYGT VALG: Øyvin Øyen forteller at smitterisikoen i valglokalet er minimal.
TRYGT VALG: Øyvin Øyen forteller at smitterisikoen i valglokalet er minimal.

– Hvis du flytter mye, reiser mye eller studerer et annet sted, skal du forhåndsstemme. Forhåndsstemming fra enhver liten krok i verden er mulig.

Smittevern i valglokalet

Dersom man er syk, skal man vente til man er frisk før man møter opp på valglokalet. Hvis man er i karantene, skal man vente til karantenetiden er over. Samtidig vil de rådende smitteverntiltakene gjelde også i valglokalet.

– Vi har de vanlige koronatiltakene, som gjelder til enhver tid. Du skal holde avstand, og vi har folk på valglokalet som passer på at folk stiller seg i køen med en meters mellomrom, gitt at det er en meter som er rådende avstand. Likedan vil det være håndsprit i valglokalet, sånn som det er på butikker nå for tiden, så det er sprit inn og sprit ut, sier Øyen.

Samtidig forsikrer Øyen at sannsynligheten for smittespredning på valglokalet er lav.

– Når det gjelder selve stemmegivningen der du viser legitimasjon og får stemplet seddelen, så sier myndighetene at det er en såpass kort seanse at man regner smittefaren som minimal. Så skulle det vise seg at velgerne har vært på et valglokale der det har vært smitte, så blir verken stemmemottaker eller andre velgere regnet som nærkontakter, forklarer Øyen.

LES OGSÅ: Høye leiepriser tvinger studentene ut i jobb

Engasjement blant unge

Studenttingets leder, Andreas Knudsen Sund, tror at unges manglende engasjement før stortingsvalgene kommer av at studentsaker har blitt tilsidesatt før valget. Han tror at et år med pandemi har gjort at stadig flere studenter og unge har følt seg nedprioritert i samfunnet, og at dette kan bidra til å øke fokuset på saker som omhandler studenter. Han viser blant annet til hvor lang tid det tok før studentene fikk tilbud om krisepakker fra regjeringen, og hvordan mesteparten av dette besto av mer lån. Sund mener også at studenter burde stemme fordi unge historisk sett har vært en viktig faktor for å utvikle samfunnet i en progressiv retning.

– En sak som tydelig viser denne aldersforskjellen akkurat nå er miljø og bærekraft, hvor de unge er mye mer på ballen enn de eldre. Jeg tror verden vil tjene på at så mange unge som mulig stemmer for god miljøpolitikk, sier Sund.

Powered by Labrador CMS