Studenter sliter under korona - Regjeringen oppretter ekspertgruppe

En egen ekspertgruppe skal foreslå tiltak for å forbedre situasjonen for studenter, melder regjeringen i en pressemelding.

Publisert

Studenter sliter psykisk under pandemien, viser en ny kartleggingsundersøkelse utført av Sit.

Derfor har regjeringen besluttet å opprette en ekspertgruppe, som skal jobbe for å ivareta studenters psykiske helse. Ekspertgruppen skal vurdere og anbefale tiltak spesielt med tanke på studentenes psykiske helse, eksamen og gjennomføring av studiene, står det i pressemeldingen.

Ifølge Universitetsavisa foreslår Kunnskapsminister Henrik Asheim at regjeringen bevilger 10 millioner kroner til prosjektet. Det er enda ikke klart hva pengene konkret går til, det vil bli avgjort når gruppen har levert sin første rapport 23. november.

OPPRETTER EKSPERTGRUPPE: Den nylige opprettede ekspertgruppen skal anbefale psykososiale tiltak overfor studentene under koronapandemien.

– Jeg er bekymret for studentene. Mye tid alene på hybelen med digital undervisning og et mindre sosialt liv er ikke bra for den psykiske helsen. Smittesituasjonen i samfunnet er alvorlig og vi må leve med strenge smitteverntiltak en god stund til. Derfor mener jeg vi må gjøre enda mer enn vi har gjort nå for å sikre at studentene følges godt opp, har kontakt med hverandre og får gjennomført både studier og eksamen fremover, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

LES OGSÅ: Erna ut mot trondheimsstudentene etter festbråk

Vil levere anbefalinger innen 23. november

Ekspertgruppen ledes av Kunnskapsdepartementet, og består av representanter fra Universitets- og høgskolerådet, Fagskolerådet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Studentene og samskipnadsrådet skal også være med i arbeidet.

– Vi har hatt faste møter med alle rektorer, studenter og samskipnadene helt siden mars. Her har vi snakket om bekymringer, diskutert regelendringer for å gjøre situasjonen bedre og delt gode erfaringer med hverandre. Det arbeidet ønsker vi nå å forsterke gjennom dette utvalget, sier Asheim.

Gruppen skal levere sine anbefalinger innen 23. november.

Hovedsakelig et positivt tiltak, men trenger mer støtte

Leder av Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, Kenneth Stange, sier at ekspertgruppen hovedsakelig virker som et positivt tiltak for studenter.

– Jeg tenker at det er veldig bra, jeg ble selv invitert til samtalen med Asheim sammen med de andre Velferdstingene og NSO sist mandag. Det er positivt at alle fikk mulighet til å si noe om deres opplevelser under pandemien, sier Stange.

IKKE NOK: Leder av Velferdstinget Kenneth Stange mener at ekspertgruppen må få bevilget mer enn 10 millioner.

Stange mener likevel at ekspertgruppen burde få bevilget mer penger enn 10 millioner kroner.

– Tiltak som koster penger kommer nok til å koste betraktelig mer enn 10 millioner, når dette er summen som skal dekke alle landets studenter.

LES OGSÅ: Kjære Erna, vi leser til eksamen!

Det viktigste med prosjektet er at utdanningsinstitusjonene får beskjed om at studentene trenger hjelp. Stange foreslår blant annet at utdanningsinstitusjonene oppretter digitale kollokvier, slik at det blir litt mer sosialt bak skjermen enn det er nå.

– Utdanningsinstitusjonene må ta ansvar. De er mer opptatt av smitte på campus enn av studenters helse. Kanskje digital kollokvie kan være til hjelp, da det ikke blir så sosialt gjennom en zoom-forelesning. Også kan vi håpe på fysisk kollokvie i regi av utdanningsinstitusjonene i 2021, avslutter Stange.

Powered by Labrador CMS