FORNØYD: Østeraas er begeistret over at Hypatia er en av dem som har fått midler av utvalget i år.

NTNU åpner pengesekken for likestilling og mangfold

Utvalget for likestilling og mangfold har nå bestemt seg – nesten seks millioner kroner deles ut.

Publisert

I år deler NTNU igjen ut midler for målrettede tiltak som skal bidra til et mer likestilt og mangfoldig universitet. Blant de som har fått midler finner man Feminalen, Menn i skolen og Hypatia.

Likestillings- og mangfoldsrådgiver Janet Rautio Øverland ved NTNU sier at det er viktig for NTNU å gjennomføre disse tiltakene.

– Det er et langsiktig mål å oppnå kjønnsbalanse blant professorene som er de vitenskapelig toppstillingene. Disse midlene gjør en forskjell for de som mottar dem.

Hun sier videre at kvinner er svært underrepresentert i professorstillinger ved NTNU.

VIKTIG: Øverland mener det er viktig at NTNU støtter de ulike tiltakene.

– Per i dag innehar kvinner kun 27,8 prosent av professorstillingene.

Øverland forteller at man også vil bidra til å synliggjøre mangfoldet med det nye mangfoldstiltaket, slik at man bidrar til økt inkludering og tilhørighet. Hun mener at tiltakene for inkludering og likestilling har en reell effekt.

– Det er mye som tyder på at for eksempel Youtube-serien Jævlig flink har bidratt til å øke kvinnelige søkere hos ingeniør- og teknologistudier.

Når det kommer til hva midlene skal brukes til, sier Øverland at det avhenger av hvilket stipend man får. Startpakker og kvalifiseringsstipend er individuelle stipend som skal bidra til direkte kompetanseheving.

– Midlene kan for eksempel brukes til lønning av forskningsassistenter, faglige reiser, drift og utstyr.

Øverland presiserer at det er en forventning om å oppnå professor- eller dosentkompetanse innen rimelig tid for kvalifiseringsstipend.

LES OGSÅ: Skjevfordeling på Trondheims konsertarenaer

Nettverk forhindrer frafall av kvinner

Gjennom tiltakene blir det også delt ut midler til institutt- og fakultetsbaserte tiltaksmidler. Dette innebærer prosjekter som skal fremme studentrekruttering av kvinner til teknologi og naturfag, menn til helsefag, og økt mangfold blant studentene.

En av dem som fikk midler fra dette stipendet er Hypatia. Det er et nettverk for kvinnelige studenter på noen studieprogram med lav kvinneandel ved Fakultet for ingeniørvitenskap.

Prosjektleder Pia Kristin Østeraas i Hypatia er strålende fornøyd med tildelingen.

– Vi er et nyoppstartet prosjekt som betyr at det tar tid å få i gang en bærekraftig pengestrøm. Derfor er vi helt avhengig av midlene fra tiltakene for likestilling og mangfold, sier Østeraas.

Hypatia Trondheim har fått tildelt 300 000 kroner, mens Hypatia i Ålesund og Gjøvik har fått til sammen 100 000 kroner. Østeraas sier at midlene vil gå til faglige og sosiale tiltak for studentene under Hypatia.

– Vi arrangerer nettverkssamlinger for studenter, hvor vi blant annet henter inn rollemodeller fra næringslivet og inviterer på bedriftsbesøk. Dette viser karrieremuligheter, men gir også studentene noen å identifisere seg med i næringslivet, forklarer hun.

Til tross for å kun være inne i sitt andre år som prosjekt, mener Østeraas de kan vise antydninger til at tiltakene fungerer.

– I en undersøkelse fra et arrangement hvor det ble gjennomført et bedriftsbesøk, viste resultatet at studentene hadde mer motivasjon for å fullføre studiet etter arrangementet.

Hun forklarer videre at tiltak som Hypatia er spesielt viktig for studenter i de første studieårene, da det er tidlig i studieløpet vi kan oppleve størst frafall.

– Det er enda tidlig og man vil først om noen år kunne se om man har oppnådd ønsket effekt, avslutter Østeraas

LES OGSÅ: Aldri før har så mange tatt høyere utdanning

Powered by Labrador CMS