ANNERLEDES ISFiT: Beslutningen om å kun åpne for søknader fra Europa er basert på hvor sannsynlig det er at deltakere fra ulike land vil kunne reise karantefritt til Norge i februar 2021.

ISFiT-21 åpner for søknader, men kun for deltakere fra Europa

Meningsløst å kun begrense seg til ett kontinent, mener tidligere deltaker.

Publisert Sist oppdatert

ISFiT-21 har nå begynt rekrutteringen av deltakere til festivalen som arrangeres fra 11. til 22. februar 2021. Grunnet begrensningene som følge av Covid-19, vil festivalen kun være åpen for deltagere som bor i europeiske land som norske myndigheter tillater karantenefri innreise fra. Det totale antallet tilreisende deltakere vil ikke overstige 150.

I en pressemelding skriver ISFiT-president Mathilde Breda Enkerud at ISFiT nå jobber for å gjennomføre festivalen på best mulig måte, til tross for den usikre situasjonen.

– Vi ser viktigheten av å ha en plattform hvor studenter kan skape gjensidig forståelse i møte med globale utfordringer, skriver hun.

LES OGSÅ: Linjeforening: – Vi lider økonomisk tap uten campustilgang

Reaksjoner på sosiale medier

I sosiale medier har flere reagert med skuffelse over at ISFiT ikke lenger vil være den globale møteplassen den har brukt å være.

SKUFFELSE: Noen av reaksjonene på ISFiTs facebook-side.

Sofía Benítez fra Guatemala var deltaker på festivalen både i 2017 og 2019. I likhet med mange andre i kommentarfeltene synes hun at det virker meningsløst å begrense seg til Europa, da viruset sirkulere fritt på alle kontinenter.

Hun mener andre sikkerhetstiltak kunne vært innført, slik som test ved ankomst eller krav om reiseforsikring.

– Å begrense seg til Europa er trist fordi den kulturelle sammensetningen og interaksjonen nødvendigvis vil bli annerledes enn i tidligere festivaler, skriver Benítez til Under Dusken.

Visepresident i ISFiT Signe Dahl har full forståelse for at deltakere opplever det som leit og skuffende at opptaket er begrenset til studenter i Europa.

– Det har blitt tydelig for oss de siste dagene hvor viktig festivalen er for mange, skriver hun i en e-post til Under Dusken.

Dahl er opptatt av å presisere at avgjørelsen til ISFiT er basert på nasjonale retningslinjer, der målet har vært å sikre at festivalen i det hele tatt kan gjennomføres. Hun forklarer at beslutningen er basert på vurderinger av hvor sannsynlig det er at deltakere fra ulike land vil kunne reise karantefritt til Norge i februar 2021.

LES OGSÅ: This is the president of ISFiT-21

Etterspør digitale alternativer

I kommentarfelt på sosiale medier er det flere som etterspør digitale løsninger, slik at interesserte deltagere fra andre verdensdeler også kan ta del i festivalen. Ifølge Dahl arbeider ISFiT med å finne måter de kan inkludere alle på.

– Hittil har vi jobbet mest med hvordan deler av kulturprogrammet og debattmøtene kan gjøres digitale. Vi ser også på løsninger på hvordan de som ikke er tilstede fysisk likevel kan delta, sier Dahl.

Benítez har stor tro på at digitale løsninger vil slå godt an. Hun foreslår at ISFiT kan arrangere hackatons og online seminarer, presentasjoner og debatter for å nå ut globalt.

– Andre store, internasjonale arrangementer har allerede blitt flyttet til digitale plattformer, og de har hatt tusenvis av søkere og deltagere, skriver Benítez .

LES OGSÅ: Vår anmeldelse av Dianas Bryllup

DIGITALE LØSNINGER: Tidligere ISFiT-deltaker Sofia Benitez hadde ønsket at festivalen satset mer digitalt

Europa i bred forstand

I ISFiTs søknadsportal står det oppgitt hvilke land man kan søke fra. Listen inkluderer land som Tyrkia og Russland. Studenter fra land utenfor Europa kan også søke dersom de studerer ved et europeisk universitet det neste året.

– Vi har valgt å definere Europa så bredt som mulig, da avgjørelsen ikke dreier seg om et ønske om å begrense opptaket til kun ett kontinentet, skriver Dahl.

ISFiT står ikke økonomisk ansvarlig dersom det blir endringer i reiserådene. Deltakere blir derfor bedt om å kjøpe refunderbare billetter. For å sikre demografisk mangfold, har ISFiT tradisjon for å gi økonomisk støtte til enkelte deltagere. I og med at festivalen vil ha færre deltakere enn tidligere, vil en større andel av deltakerne kunne dra nytte av denne ordningen.

– I tilfellene der deltakere får reisestøtte vil kostnadene dekkes helt eller delvis av ISFiT dersom reiserådene skulle endre seg, skriver Dahl.

LES OGSÅ: Kreftfremkallende krabber og forurenset fisk

En annerledes festival

Dahl tror festivalen vil oppleves annerledes enn tidligere festivaler siden den ikke kan samle deltakere fra hele verden fysisk.

NYE PERSPEKTIVER: Visepresident i ISFiT Signe Dahl håper at mindre workshop-grupper kan gjøre samholdet i gruppene enda bedre.

– Perspektivene vi får vil være annerledes nå enn de vi ellers ville fått. Dette må vi være bevisste på i spørsmålene vi stiller under festivalen, sier Dahl.

Hun presiserer at det også med denne løsningen vil komme nye perspektiver og gode diskusjoner, selv om alt ikke vil være helt som man er vant med fra tidligere festivaler.

– Første gang ISFiT ble arrangert i 1990 samlet man kun studenter fra Europa, så sånn sett vil denne festivalen i større grad enn senere festivaler ligne på den originale, påpeker Dahl.

Videre hevder Dahl at begrensningene i antall deltakere ikke behøver å være bare negativt.

– Vi får testet løsninger som kanskje kan gjøre festivalen enda bedre, for eksempel mindre workshop-grupper. Vi håper dette vil bidra til at samholdet innad i gruppene blir enda tettere enn tidligere, sier Dahl.

ISFiT-21 kommer også til å satse større på å rekruttere deltakere som allerede befinner seg i Norge, spesielt internasjonale studenter. Ifølge ISFiT gjøres dette for at festivalen fortsatt skal være en givende og minnerik arena for kunnskaps- og kulturutveksling, til tross for de åpenbare begrensningene som følge av pandemien.

LES OGSÅ: Sex er digg, om alle er gira

Målsetning om fysisk festival

ISFiT følger nøye med på utviklingen i Trondheim og vil gjøre fortløpende vurderinger på hvorvidt situasjonen tillater å ta imot internasjonale deltakere. Ifølge Dahl er det svært viktig for ISFiT at noe av festivalen foregår fysisk, da det er menneskemøtet som skal stå i fokus under festivalen.

– Dersom det ikke blir tilreisende deltagere kommer det fortsatt til å være et fysisk opplegg for studentene som allerede er i Trondheim. I tillegg kommer vi til å jobbe for å nå videre ut med digitale løsninger, sier Dahl.

Dahl presisere at ISFiT er opptatt av at prosjektene som planlegges er skalerbare og at de kan tilpasses ulike smittesituasjoner. Det blir også jobbet mye med grundige smittevern- og beredskapsplaner basert på ulike situasjoner som kan oppstå.

– Scenarioet som vil kreve mest tilpasning fra vår side er dersom Norge igjen stenger ned. Men selv da er vi innstilte på at ISFiT-21 skal skje ved at kjerneaktiviteter fortsatt gjennomføres, skriver Dahl

Dette vil innebære at Studentenes Fredspris fortsatt deles ut, at dialogprosjektet gjennomføres digitalt og at temaet «creating knowledge» vil diskuteres og belyses over digitale plattformer.

LES OGSÅ: Nok en skanse er tapt i kampen om akademisk frihet

Ingen endringer i antall frivillige

Festivalen behandler nå søknader til det nest siste opptaket og kommer til å ta imot langt færre deltakere enn tidligere, men ifølge Dahl vil dette i liten grad påvirke antallet frivillige som tas opp.

– Slik det ser ut nå kommer vi til å ta opp omlag like mange frivillige som tidligere festivaler. Dette kommer av at det nå kreves mer planlegging per deltaker for å sikre at smittevernregler overholdes, sier Dahl.

Powered by Labrador CMS