Dette er Samfundets nye leder

Etter to avholdte valg og to valgomganger i andre runde av ledervalget har Studentersamfundet endelig valgt sin leder.

Tekst: Syver Røinaas, Anna Kuljic og Sigrid Solheim

Lurer du på hva kandidatene ble spurt om under utspørring? Les mer her!

ANDRE VALGOMGANG: Jakob Oseid var den andre kandidaten som gikk videre til andre valgomgang.

Den 24 år gamle lektorstudenten i samfunnsfag, Karen Mjør, vant flertallet i Storstalen tirsdag kveld. Dette skjedde med 58,4 prosent av stemmene etter andre runde. Innen da stod det mellom henne og Jakob Oseid, som fikk 36,4 prosent av stemmene.

Det var en lang kveld, der hun har måttet gjøre alt fra å spille på et veldig lite trekkspill for fullsatt sal, til å forsvare sin oppfatning om at kontroversielle skikkelser som blant annet Hans Lysglimst Johansen ikke nødvendigvis bør utestenges fra Samfundetdebatten:

– Samfundet kan være plassen vi faktisk møter slike ytterpunkter i debatt.

VALGET GÅR SOM PLANLAGT: Denne meldingen ble lagt ut i facebookarrangementet for Ledervalg 2.0 tirsdag ettermiddag.

Mjør startet kvelden med en åpningsapell, der hun snakket om hvordan Samfundet var grunnen til at hun flyttet til Trondheim. Nå vil hun på samme måte gjøre Samfundet grunnen til at studenter forblir i byen. I løpet av kvelden forklarte hun hvordan huset skal være et knutepunkt, og ikke bare et utested. I tillegg ønsker Mjør å senke terskelen for at alle medlemmer skal kunne tale på talerstolen og delta i debatter. Hun poengerte at hun har både drivkraften og motivasjonen som kreves for dette vervet.

På spørsmål om hvorvidt Samfundet bør være en politisk arena, selv om dette nødvendigvis ikke er de fleste av medlemmenes ønske, svarte Karen at

– Nasjonal mediedekning er selvfølgelig et pluss, men førsteprioritet er å gi medlemmene det de ønsker, nemlig et variert og godt tilbud.

Karen Mjør trer i kraft som leder for Studentersamfundet den 17.mai 2020.

DETTE VAR RESULTATENE I ANDRE VALGOMGANG

Karen Mjør: 202 stemmer - 58,4 prosent av stemmene

Jakob Oseid: 126 stemmer - 36,4 prosent av stemmene

Blank: 18 stemmer - 5,2 prosent

Totalt: 346 stemmer

Nye tiltak under valget.

Under Ledervalg 2.0 ble det foretatt flere endringer fra forrige valg. I første valgomgang ble det innført en rekke ja-nei-spørsmål gitt kandidatene på forhånd. Før andre valgomgang ble Storsalen også bedt om å votere over hvorvidt man skulle ha med blanke stemmer.

Det ble her argumentert for at man med blanke stemmer risikerte å nok en gang stå uten leder. Det utviklet seg til debatt på talerstolen før votering, hvor en rekke for- og motargumenter ble diskutert.

Flertallet i Storsalen var mot Styrets forslag, og valget i andre runde foregikk med muligheten til å stemme blankt.

Ingen av de første valgets kandidater gikk videre

De to kandidatene som gikk videre etter første valgrunde var Karen Mjør og Jakob Oseid. Verken Oseid eller Mjør stilte under forrige ledervalg, men gikk altså videre til andre runde med henholdsvis 37,9 og 21,5 prosent av stemmene.

DETTE VAR VALGRESULTATENE I FØRSTE RUNDE

Karen Mjør og Jakob Oseid gikk videre til andre runde.

Karen Mjør: 167 stemmer - 37,9 prosent
Jakob Oseid: 95 stemmer - 21,5 prosent
Gina Arnesen Echoff: 90 stemmer - 20,4 prosent
Jacob Sjødin: 50 stemmer - 11,3 prosent
Ingvild Oxaas Wie: 37 stemmer - 8,4 prosent

Blanke stemmer: 2 stemmer - 0,5 prosent

Totalt antall stremmer: 441 stemmer (pluss 2 forkastede stemmer)

Les mer om resultatene fra første valgrunde her.
Koronavirus skapte kontrovers

Etter det som ble beskrevet som grundige vurderinger, avgjorde Styret i samråd med Rådet at det er trygt å arrangere valget, selv om flere campuser i dag ble stengt på grunn av koronahensyn.

I en epost sendt ut til Samfundets medlemmer tirsdag formiddag, ble studenter som var blitt bedt om å holde seg hjemme fra sine campus bedt om å holde seg hjemme fra valget. Det ble derfor avholdt votering før valget om man burde gjennomføres mens deler av medlemsmassen var forhindret i å delta. Samfundetleder Frida Jerve poengterte blant annet at man ved å utsette valget ytterlige risikerte at man ikke vil være i stand til å avholde et nytt valg på lang tid, ettersom det blant annet er fare for at flere medlemmer havner i karantene i tiden framover.

Storsalen stemte for å fortsette valget med et overveldende flertall, men det kom likevel kritikk fra talerstolen, både i form av spørsmål fra talerstolen og som kommentar før urnene åpnet.

Powered by Labrador CMS