Storfornøyd: Iver Lieberg Stieng var én av forslagstillerne bak resolusjonen om kjernekraft.

Studenttinget vedtok resolusjon om kjernekraft

Forslaget ble enstemmig vedtatt og legger rammeverket for en ny bærekraftig politikk.

Publisert

Resolusjonen ble enstemmig vedtatt og markerte et historisk skifte i Studenttingets bærekraftspolitikk. Representantene vil gå i bresjen for at NTNU skal opprette gradsgivende studier innenfor kjernekraft, samt at universitetet påtar seg en aktiv rolle innen forskning og som evidensbasert formidler på feltet.

Studenttinget NTNU mener at:

  • Kjernekraft spiller en viktig rolle i overgangen til et bærekraftig samfunn.
  • NTNU skal opprette gradsgivende studier innen kjernekraft
  • NTNU bør inkludere mer kjernekraft i allerede eksisterende studieprogrammer hvor dette er hensiktsmessig.
  • NTNU skal være en pådriver for forskning på nye kjernekraftteknologier.
  • NTNU skal ta en aktiv rolle som evidensbasert formidler på feltet kjernekraft, og tydelig kommunisere sin satsing på feltet.

Forslagsstiller Iver Lieberg Stieng er svært fornøyd med resultatet:

– Jeg er veldig fornøyd med resolusjonen studenttinget nå har vedtatt. Etter en god runde med debatt og noen mindre endrings og tilleggsforslag så ble resolusjonen enstemmig vedtatt, studentene kunne altså ikke gitt NTNUs ledelse og samfunnet for øvrig et tydeligere signal.

Kjernekraft som en del av fremtiden

Med resolusjonen i bakhånd ønsker studenttinget å sende et sterkt signal til NTNU.

Stieng forteller at de med denne resolusjon ønsker å sende et sterkt signal om at unge mennesker mener kjernekraft er en viktig del av løsningen for et bærekraftig samfunn.

– Vi gir også et tydelig signal til NTNU ledelsen om at NTNU skal være en foregangs universitet på området og utdanne den kompetansen kjernekraftsnæringen trenger for å kunne blomstre i Norge, sier han

Han trekker frem kjernekraft som et sentralt ledd i den grønne omstillingen.

Stieng mener det er viktig at NTNU ikke havner bakpå i den teknologiske utviklingen hvor kjernekraft har fått et stadig større rolle i teknologi og energisektoren.

– Kjernekraft er den grønneste måten å produsere energi på og vi ser en bred bevegelse med et større fokus for kjernekraft i teknologi og energisektoren.

Powered by Labrador CMS