Kommentar

Klimakamp skal aldri gå på bekostning av menneskerettigheter

Staten har nå begått menneskerettighetsbrudd i over to år. Men kampen om Fosen handler om mer enn bare vindmøller.

Publisert

I over to år har Norske samers riksforbunds ungdomsorganisasjon og Natur og ungdom kjempet for å rive ned vindmøllene på Fosen. Høyesterett har erklært at byggingen av vindmøllene er brudd på deres menneskerettigheter. Likevel står vindmøllene bom fast. Selv etter at Støre lovet samtaler etter forrige demonstrasjonsrunde, har det ikke vært noe fremgang. Det er flaut å bo i et land der menneskerettighetene til urfolk ikke respekteres. I Norge er det altså viktigere med penger enn rettigheter.

Jeg studerer selv fornybar energi, men synes fortsatt ikke at vindmøllene som står på Fosen er rettmessige. Når jeg snakker med andre som studerer eller jobber med grønn energi, får jeg blant annet høre at «vi er nødt til å ofre noe for det grønne skiftet» eller «hva med pengene?». Men skal vi virkelig bry oss mer om penger enn menneskerettigheter, og hvilket samfunn er vi om vi ikke kan oppnå det grønne skiftet uten å innskrenke rettigheter?

I løpet av hele Norges historie har samene opplevd diskriminering, fornorsking og hets. Saken om Fosen er enda et eksempel på statens undertrykkelse av urfolket vårt. En rapport fra Amnesty International Norge viser at Fosen-dommen har bidratt til økt hets mot samer. På sosiale medier spres det stereotypier om at samer egentlig ikke er urfolk, at de krenkes for lett, og at de har for mange særrettigheter. Når staten ikke tar samene på alvor, viser de også til resten av befolkningen at de ikke fortjener rettighetene sine.

Selv har jeg skrollet på sosiale medier og sett kommentarfelt fylt med folk som mener at samer er for sensitive og som ikke skjønner hvorfor de aksjonerer. Likevel handler Fosen-aksjonen om mer enn bare vindmøller. Det handler om at staten systematisk undertrykker urfolket vårt.

En grønn omstilling skal aldri gå på bekostning av noens rettigheter. Spesielt rettighetene til en minoritetsgruppe som har blitt diskriminert i flere hundre år. Klimakamp og det grønne skiftet skal aldri gå på bekostning av menneskerettigheter. Ordet bærekraft betyr ikke bare en grønn fremtid, det betyr også at vi skal gi de neste generasjonene en verden der de kan ha et like godt liv som oss. Fosen-vindmøllene er ikke bærekraftige og kommer aldri til å bli det så lenge de står der de står.

LES OGSÅ: Ny læringsplattform på agendaen på studenttingsmøtet

Skriv til oss:

Ønsker du å ytre deg i Under Dusken?

Send ditt innlegg til debatt@studentmediene.no

Retningslinjer for debattinnlegg finner du her.

Powered by Labrador CMS