Hvor er ryggraden, NTNU?

NTNU har ikke vist tydelig støtte til det palestinske folk. Da er det bra at studentene tar ansvar og viser solidaritet.

Publisert

Lørdag 18. november ble det fremmet et resolusjonsforslag på Studentersamfundet om å fordømme bombingen av Gaza og kalle dette for et pågående folkemord. I det samme vedtaket, som ble enstemmig vedtatt, ble det også bestemt at det palestinske flagget skal vises på utsiden av Studentersamfundet i solidaritet med det palestinske folk. Med dette ønsker studentene i Trondheim tydelig å vise støtte til det palestinske folk. Det samme må vi kreve av universitetet vi går på.

I denne utgaven av Under Dusken kan du lese mer om studentengasjementet rundt Israel/Palestina-konflikten. Der blir det blant annet rettet kritikk mot NTNUs samarbeid med Kongsberggruppen, hvor norske deler blir brukt i amerikanskproduserte våpen som blant annet kan selges videre til Israel. 

DEBATT: Demokratiet vårt forsvinner.

Det er ingen grunn til at NTNU skal samarbeide med Kongsberg gruppen. Tor Grande, prorektor for forskning og formidling ved NTNU, sier at avtalen handler om kunnskapsutvikling og sivil forskning, og ikke våpen. Likevel kan de ikke garantere at forskningen og teknologien fra NTNU ikke blir brukt i krig. Etter Russlands invasjon av Ukraina frøs NTNU forsknings- og utdanningssamarbeidet med Russland. Anne Borg sa at de ansvarlige for krigen i Ukraina brøt med kjerneverdiene universitetene står for, og at demokrati og folkerett blir angrepet. «Å fryse samarbeid, er et fredelig våpen, men historien har vist at det kan ha stor effekt», sa NTNU-rektoren om avgjørelsen.

ILLUSTRASJON:Lea Lauvland Longva

I fjor kunne vi se de ukrainske fargene lyse opp Hovedbygningen på Gløshaugen. NTNU har vært helt fraværende når det kommer til å vise støtte til Palestina, til tross for at både statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide har slått fast at Israels krigføring på Gazastripen er et brudd på folkeretten. NTNU ønsker ikke en akademisk boikott av Israel og begrunner det med å si at akademisk boikott ikke er hensiktsmessig som bidrag til løsning av konflikter. Hva er det som gjør at å fryse samarbeid med Russland er et virkemiddel som kan ha stor effekt, mens en akademisk boikott av Israel ikke er et hensiktsmessig bidrag til løsing av konflikter?

«Vi er svært bekymra for den humanitære katastrofen som foregår i Gaza, og vi har stor respekt for at dette er en situasjon som direkte påvirker flere studenter ved NTNU», sa Grande til Under Dusken om kritikken. Noe mer enn dette vil han derimot ikke gjøre eller si, og han viser bare til at NTNU følger norske myndigheter, men hva skjedde med akademias autonomi? Heldigvis kan studentene vise universitetet hvordan man tar selvstendige valg.

 LES OGSÅ:  Noreg lyt taka standpunkt

Powered by Labrador CMS