Studentidretten får åpne igjen

Trondheim kommune gir rom for mer idrett i de nye tiltakene. Nå håper Norges studentidrettsforbund at den økonomiske støtten følger etter.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag 2. mars presenterte Trondheim kommune de nye tiltakene for idrett i Trondheim. I de nye retningslinjene vil man åpne opp for utendørs idretter for de over 19 år, så lenge det ikke er kontaktsport og man kan opprettholde 1 meters avstand. Trondheim kommune åpner også for innendørs trening i idretter der man kan holde 2 meters avstand, som tennis, badminton og bueskyting. De nye tiltakene gjelder fra 3.mars.

BETYR MYE: Leder av NTNUI Volleyball Jens Inge Bakketun forklarer at idretten er en enormt viktig arena for mange studenter.

— De nye tiltakene er veldig forståelige. Vi vet det er for mye å be om at all idrett skal få åpne som normalt, og akkurat nå er vi egentlig bare veldig glade for at vi får lov til å sette i gang igjen, forteller leder av NTNUI Volleyball, Jens Inge Bakketun.

Bakketun viser til at gruppen har gode rutiner for å redusere smitterisiko, og at de så langt ikke har hatt noe smitte innad sin egen gruppe. Påbud om munnbind før og etter trening, og tid satt av til at laget skal komme seg ut av hallen før neste lag ankommer, er bare noen av tiltakene gruppen har.

FIKK DU MED DEG: Dette er den nye Samfundetlederen

Alle treningsøktene har også påmelding, og spillerne får kun lov til å trene med sitt eget lag og ikke på tvers av de ulike lagene.

— Dette gjør at vi i praksis lager kohorter internt i volleyball gruppen. Vi er også klare på at vi må være dynamiske i forhold til de nye tiltak, og være klar for å gjøre endringer på kort tid. Vi vil bidra til at smitten skal holdes så lav som mulig, sier Bakketun.

Norges studentidrettsforbund (NSI) støtter Bakketun syn på de nye tiltakene fra Trondheim kommune. I en e-post til Under Dusken forteller president Adrian Stinessen Haugen og generalsekretær Guro Røen at de ser behovet for en forsiktig åpning av idretten.

— Vi er positive til at det nå åpnes opp for breddeidrett i Trondheim for de over 19 år og at de også kan få trene innendørs. Dette betyr mye for studentene som nå vil kunne få trene sammen i klubben sin, både inne og ute, skriver forbundet.

FORSIKTIG: President i Norges studentidrettsforbund Adrian Stinessen Haugen og generalsekretær Guro Røen ser behovet for en forsiktig åpning av idretten.

Samtidig viser forbundet til at idretten åpner opp mer enn det som er anbefalt nasjonalt, er et tegn på at det er nødvendig med en gjenåpningmodell som i større grad hensyntar de lokale forskjellene i smittesituasjon.

LES OGSÅ: Ny helse- og trivselsundersøkelse skal gjennomføres

Idretten kan ha positive effekter for dem som trenger det

Bakketun uttalte seg nylig gjennom Norges studentidrettsforbund at det var langt på overtid at studentidretten skulle få åpne igjen. Han trekker frem den positive effekten idretten har på studenters psykiske helse.

— Idretten er en enormt viktig arena for så mange studenter. Man møtes på tvers av studier, kjønn og alder, og får seg venner som man mest sannsynlig ikke hadde fått uten denne arenaen. Man blir del av et større felleskap i øyeblikket man tar på seg drakta, forteller Bakketun

Gjenåpning av idrett har vært en stor debatt på nasjonalt nivå siden landet stengte ned i Mars 2020. Nylig var NSIs generalsekretær Guro Røen med i Debatten på NRK. Der argumenterte hun for at systemet som var på plass var for rigid, samtidig som hun presiserte at hjemmetrening for mange ikke vil fylle et hull for dem som savner idretten. Bakketun deler denne frustrasjonen.

— Guro sier det jo ganske klart. Man har lovt til å bevege seg fritt på treningssentre uten for strenge rammer, samtidig som 2 tennisspillere som deler 600 kvadratmeter og har stor avstand ikke skal få lov til å holde på med idretten sin. Det er naturlig at man blir frustrert av den situasjon, forteller Bakketun.

TEATERANMELDELSE: Havboka

Håper på økonomisk støtte til idretten

Da Stortinget 23.februar fikk gjennomslag på den mye omtalte “studentpakka” sendte NSI forslag til Kunnskapsdepartementet om legge spesielt fokus på studentfrivilligheten og studentidretten når det skal deles ut penger til sosiale lavterskeltilbud.

— Støtten vil kunne hjelpe klubbene våre med å kunne sette i gang nye aktiviteter som ikke bare kan aktivisere de allerede eksisterende medlemmene, men også gi et godt tilbud til alle aktivitetshungrie studenter, skriver forbundet.

Forbundet presiserer at det viktigste er at man nå igjen får lov til å starte med aktivitet og idrett igjen. Den økonomiske støtten som de ønsker for idretten vil likevel være viktig ettersom flere klubber opplever tapte medlemsinntekter og reduserte dugnadsinntekter, samtidig som enda ikke vet hva de langsiktige økonomiske effektene vil være på klubbene.

LES OGSÅ: Vil gi medlemsrett til Fotogagskolen

Powered by Labrador CMS