Leder

NTNU må vise at de tar studentene på alvor

Publisert Sist oppdatert

I 2021 skrev Under Dusken på lederplass om at «Under Dusken trenger studenter som tør å si hva de mener». Dette er fortsatt svært relevant i dag. Vi opplever at mange studenter generelt er redde for å snakke med oss, men særlig når det kommer til å belyse kritikkverdige forhold ved NTNU. Vår erfaring er at NTNU bidrar til å bygge opp under denne frykten.

For et års tid siden måtte studenter som skulle på studietur til Caen signere et skjema hvor ett av punktene spesifiserte at studentene ikke fikk lov til å uttale seg til pressen, og at pressen heller skulle henvises til instituttet. Å skrive under på dette dokumentet var en forutsetning for at studentene skulle få reise på studieturen. Instituttet valgte riktignok å endre ordlyden i dokumentet etter å ha vært i kontakt med Under Dusken, men det at instituttet så ut til å legge føringer for hva studentene fikk lov til å si om egen studiesituasjon til media, gir uheldige signaler som legger en demper på debatten.

Nylig publiserte Under Dusken en sak som belyste forhold knyttet til dårlige kvinnesyn på filosofistudiet. I forbindelse med denne saken var det flere kvinnelige studenter som ikke turte å stå frem og fortelle om ukulturen da de var redde for negative konsekvenser fra universitetet. Det er viktig å anerkjenne at mange studenter føler på en frykt for å uttale seg offentlig, og dette er noe NTNU er nødt til å ta på alvor. Vi kan ikke ha en offentlig utdanningsinstitusjon med studenter som ikke uttaler seg om kritikkverdige forhold på studiestedet sitt fordi de er redde for at dette skal få konsekvenser.

I mange tilfeller ønsker faktisk studentene å fortelle om erfaringene sine, så lenge de får være anonyme. Dette fordi de er redde for at uttalelsene vil gå ut over karakterer eller hvordan forelesere eller instituttet ser på dem dersom de står frem med fullt navn om kritikkverdige forhold ved studiestedet.

Som avis er jobben vår å avdekke kritikkverdige forhold, og som studentavis har vi et spesielt ansvar å rette søkelyset mot ting som ikke fungerer i hverdagen til studentene. For at vi som presse skal kunne gjøre nettopp det, er vi avhengige av at studentene tør å komme til oss og uttale seg om ting de opplever. Da er det også viktig at de blir møtt med støtte fra NTNU, og at universitetet anerkjenner studentenes opplevelser som legitime.

For at NTNU skal være en trygg og velfungerende institusjon, er det essensielt at studentene tør å stå frem, og at NTNU signaliserer at kritikken vil bli møtt på en konstruktiv måte i alle ledd. Vi er alle tjent med en saklig og fornuftig debatt.

LES OGSÅ: Samfundet reviderer eget demokrati

Skriv til oss:

Ønsker du å ytre deg i Under Dusken?

Send ditt innlegg til debatt@studentmediene.no

Retningslinjer for debattinnlegg finner du her.

Powered by Labrador CMS