FORHÅNDSMELDTE: Det er tre forhåndsmeldte kandidater til tirsdagens ledervalg.

Dette er de forhåndsmeldte kandidatene til ledervalget

I kveld utpeker Storsalen den neste lederen av Samfundet. I forkant har tre meldt sitt kandidatur.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag kveld er det duket for ledervalg. Under Dusken har intervjuet de tre kandidatene om deres bakgrunn og Samfundets retning videre under deres ledelse.

Utspørringen starter fra klokken 18. Voteringen vil foregå utelukkende fysisk. Det betyr at alle som vil stemme ved årets valg må møte opp i Storsalen med gyldig medlemskort.

Her er kandidatenes svar:

Jonas Strøm Scheie

Studie: Bygg og Miljøteknikk

Hvorfor stiller du til valg?

– Samfundet har gjort tiden min i Trondheim helt fantastisk. Jeg stiller fordi jeg virkelig vil gi min innsats til Studentersamfundet i en utrolig spennende overgangsfase, på vei ut av pandemi og inn i ett stort nybygg. Jeg vil jobbe for å gjøre Samfundet til et hus hvor alle føler at de hører hjemme, uansett campus, verv eller grad av interesse for øl.

MENINGSBÆRER: For Jonas Strøm Scheie er det viktig at Studentersafundet blir en enda viktigere meningsbærer for studentene i Trondheim.

Scheie synes også en del av sjarmen med Samfundet er det utrolig allsidige livet som foregår på innsiden, men presiserer at det skal være tilgjengelig for alle medlemmene.

– Vi må også finne en måte å åpne for dem som ikke tørr å gå inn med mindre det er kø på en fredag. Slik kan vi bli flere som går på konsert, tar en kaffe, ser foredrag og danser.

For Scheie er det også viktig at Studentersamfundet blir en enda viktigere meningsbærer for studentene i Trondheim.

– Slik kan vi sammen kan få mer tyngde og fortelle politikere hva vi mener om kollektivprisene, studielån, klimaendringer og krigen i Europa.

Hva vil du jobbe mot dersom du blir valgt?

– Jeg vil jobbe mot at alle medlemmene føler at det er naturlig å være på Samfundet både på fest og til hverdags. Jeg vil også jobbe for at Samfundet setter de problemene studenter har på dagsorden.

Hva er ditt beste minne fra Samfundet?

– Det var en utrolig følelse å sitte med mye ansvar i Byggeprosjektet under UKA-21, og komme til det punktet at vi skjønte at det kom til å bli bra. Også var det magisk å stå i Dødens dal på konsert med Sigrid under UKA-19 og applaudere sammen med 6000 andre.

Vi informerer om at Jonas Strøm Scheie er nåværende medlem av Studentmediene i Trondheim, som Under Dusken er en del av.

LES OGSÅ: Pandemien har gjort forskning på luktesansen høyaktuelt

Una Onsrud

Studie: Bachelor i informatikk

Hvorfor stiller du til valg?

– Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker at Studentersamfundet skal ta en større plass i samfunnsdebatten og være med på å sette dagsorden både lokalt og i storsamfunnet. Jeg er også opptatt av at avstanden mellom styret og medlemmene skal bli enda mindre, og at det skal være bedre informasjonsflyt rundt arbeidet styret gjør, som f.eks. samfundsmøter og nybyggprosessen.

ARENA: Una Onsrud vil jobbe for at Studentersamfundet skal være en arena for nyskaping og engasjement, og fortsette å dyrke ildsjeler.

Onsrud ønsker også at det skal være mer åpenhet rundt det som skjer på huset. Det håper hun vil gjøre det lettere for medlemmene å delta aktivt i saker på Samfundet.

– Nå går vi også inn i en veldig spennende periode hvor vi skal utvide Studentersamfundet til å fylle et nybygg. Dette er en stor mulighet for Studentersamfundet til å inkludere flere og bidra til at ensomme studenter kan finne et fellesskap og en arena for engasjement her på huset. Jeg håper vi kan gjøre det mulig for enda flere studenter å få muligheten til å være en del av dette fantastiske fellesskapet på huset vårt som jeg selv har blitt så glad i.

Har du engasjert deg i frivilligheten tidligere?

– Jeg har vært med i nyhetsprogrammet Lytt på Nytt på Radio Revolt i to og et halvt år. De siste to årene har jeg også vært nestleder og økonomiansvarlig i Kulturutvalget, som arrangerer kulturarrangementer på hverdager på huset.

Hva vil du jobbe mot dersom du blir valgt?

– Hvis jeg blir valgt som leder kommer jeg til å jobbe for et Studentersamfund som vekker enda større engasjement blant sine medlemmer, og bli enda flinkere til å inkludere medlemmene i prosesser som skjer på huset. Jeg vil jobbe for at Studentersamfundet tar for seg enda flere saker som studenter engasjerer seg i.

Onsrud forteller at hun ønsker å være en leder som er transparent, deler informasjon og inkluderer alle medlemmer og frivillige i saker som angår Studentersamfundet, studenter og samfunnet i sin helhet.

– Jeg vil jobbe for at Studentersamfundet skal være en arena for nyskaping og engasjement, og fortsette å dyrke ildsjeler.

Hva er ditt beste minne fra Samfundet?

– Det er vanskelig å velge – det er mye å ta av! En av de sterkeste minnene jeg har fra Samfundet var da KU arrangerte et foredrag under korona med strenge restriksjoner. Én av de som kom sa at han satt utrolig stor pris på at vi hadde arrangementer, og at dette var den ene gangen i uken hvor han møtte folk. Det gjorde meg veldig bevisst på hvor viktig Studentersamfundet er som møteplass for studenter i denne byen, og hvor mye arbeidet vi gjør faktisk betyr.

Vi informerer om at Una Onsrud er tidligere medlem av Studentmediene i Trondheim, som Under Dusken er en del av.

LES OGSÅ: Storsalen vedtok resolusjonsforslag om støtte til Ukraina

Jon Paulsen Skjerdingstad

Studie: Bachelor i maskiningeniør

Hvorfor stiller du til valg?

– Gjennom å ha vært aktiv på Studentersamfundet har jeg blitt mer og mer engasjert i det politiske som Studentersamfundet driver med både internt blant medlemmer, men også utad. Jeg har også sett viktigheten av det styret driver med og storsalens betydning for studentene i byen. Det å være representant for Studentene er noe jeg ser på som veldig givende og spennende.

KOMMUNIKASJON: Jon Paulsen Skjerdingstad ønsker å jobbe mot en bedre informasjonsflyt fra styret til medlemmene på Studentersamfundet.

Har du engasjert deg i frivilligheten tidligere?

– Jeg har hatt flere frivillige verv, men jeg har lagt inn flest timer er i Klubbstyret der jeg er på mitt tredje år som frivillig. Jeg har også vært med på å starte BISO Society for å engasjere BI studentene til å ta verv ved Studentersamfundet.

Hva vil du jobbe mot dersom du blir valgt som leder?

– En av de tingene jeg ønsker å jobbe mot er en bedre informasjonsflyt fra styret til medlemmene på Studentersamfundet. Jeg mener dette er en av de viktigste funksjonene til styret, og at dette er noe som bør legges enda mer vekt på nå når vi er på vei ut av pandemien.

Hva er ditt beste minne fra Samfundet?

– Det beste minnet jeg har fra Samfundet må være fra den tiden jeg var helt fersk i Klubbstyret. Jeg hadde enda ikke rukket å bli ordentlig godt kjent med de andre i gjengen, og man møtte hele tiden nye personer som var utrolig imøtekommende og ønsket å bli kjent med deg. Den følelsen av å være nyopptatt, og bli helt sugd inn og nesten litt overveldet over alt det morsomme som skjer rundt deg, og samtidig kjenne at du har kommet til riktig sted var fantastisk.

Powered by Labrador CMS