Slutt på digital votering på Samfundsmøter

Under Samfundsmøtet 19. februar meddelte Rådet at digital votering ikke lenger er en lovlig voteringsform på Samfundet. Det betyr at alle som skal stemme nå må møte fysisk.

Publisert Sist oppdatert

På tampen av Samfundsmøtet “Adrenalinjunkie” fortalte Petter Hjørungnes Jacobsen, medlem i Rådet, at det ikke lenger er gyldig å opprettholde digital votering.

— Rådet har meddelt styret at vi ikke lenger finner grunnlag for å fravike paragraf 18 i Samfundets lover gjeldende hvordan avstemninger skal holdes. Det betyr at digital votering, som vi har praktisert siden pandemien brøt ut, ikke lenger vil være en gyldig voteringsform.

SLUTT: Medlem i Rådet, Petter Hjørungnes Jacobsen, informerte om at det var slutt på digital votering på Samfundsmøtet 19. februar.

Det vil si at det nå kun er lov å stemme ved fysisk oppmøte. Ved resolusjonsforslaget om støtte til Ukraina lørdag 26. februar og ved ledervalget 1. mars. blir det dermed ikke mulig å stemme digitalt slik som tidligere.

Leder av Rådet Sveinung Heide Vaskinn forteller at digital votering i utgangspunktet er utenfor Samfundets lover.

— Pandemien var bakgrunnen for at vi åpnet for digital votering. Det var en løsning under unntakstilstanden, når korona satte begrensinger om hvem som kunne komme til Storsalen, som gjorde det ubalansert hvem som kunne stemme, sier Vaskinn.

Samfundsmøter vil fortsatt filmes direkte, men votering vil ikke lenger være lov i digital form.

Digitale løsninger er aldri lufttette

Det beste med urnevalg er at en kan observere stemmeseddelen fra en faktisk person til den legges i urnen, forteller Vaskinn. Med digitale stemmesedler var personen kun en IP-adresse, der Samfundets IT-komite hadde ansvaret for koden og tellesystemet.

— Vi har snakka med kodekyndige som har kvalitetssikret voteringssystemet. Men man kan aldri garantere at noen ikke finner en bakdør og passerer sikkerhetssystemet. Noen i IT-komiteene kunne, endret koden og påvirket valgresultater.

Fysisk votering gjør også at det ikke er en kobling mellom stemmeseddelen og personen, som er lettere å kvalitetssikre og hemmeligholde ifølge Vaskinn. Men selv om urnevalg er sikrere, er det likevel mer tidkrevende.

— Erfaringen fra under korona viste at det digitale systemet gjorde stemmeprosessen mye raskere. Ved urnevalg kan opptelling ta fra en til halvannen time. Med digital votering tok det som regel ett kvarter, sier Vaskinn.

ULOVLIG: Leder av Rådet, Sveinung Heide Vaskinn (her avbildet på et tidligere samfundsmøte), forteller at digital votering i utgangspunktet er utenfor Samfundets lover.

Det er Samfundets lover som setter en stopper for å fortsette med en digital løsning:

— Det står i lovene at man ikke kan stemme ved frafall. Likevel det er et tap at de som følger på stream ikke kan votere, sier Vaskinn.

LES OGSÅ: Skulle bare benyttes unntaksvis – nå skal 18 654 likevel ha skoleeksamen

Vil endre lovverket

Styret og IT-komiteen er i en pågående dialog med Rådet om å endre Samfundets lover. Da kan det bli mulig å stemme ved valg på Samfundet selv om man er på utveksling, er syk eller ellers ikke kan komme til Storsalen.

— Et utvalg fra Rådet jobber med saken om å endre lovene som kan åpne for å legge til rette for digital votering igjen. Vi har foreløpig ingen dato for når det skal bli ferdig. Dette er det Storsalen som bestemmer, noe som krever at man vedtar et lovforslag som åpner for det.

Vaskinn understreker at de ønsker å arbeide for at det kan brukes i framtiden.

— Samfundet er basert på tillit. Man må finne et system som medlemmene har full tillit til og ha løsninger på alle problemer før et slikt system iverksettes. Vi trenger mer diskusjon og mer debatt for at vi skal få opp en ny løsning.

I en tidligere versjon av saken sto det at det kun var fysiske avstemninger ved urnevalg, men hovedregelen nå er at votering skjer ved håndsopprekking av medlemskort. Det sto også at Rådet ikke hadde mulighet til å jobbe med digital votering under pandemien, men det stemmer ikke. Dette er nå rettet opp i.

Powered by Labrador CMS