Ledervalg:

Slik var ledervalget

Vi dekket valget live. Her er noen av høydepunktene.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag 24. februar velges det ny leder av Studentersamfundet. Vedkommende vil tre inn i vervet fra 17. mai 2021. Før valget har tre personer meldt sitt kandidatur: Jacob Wulff Wold, Fredrik Akre og Daria Barjaktarevic. Her gir vi deg høydepunktene etter hvert som de kommer.

Les mer om kandidatene

LES OGSÅ: Den neste lederen for Studentersamfundet i Trondhjem er valgt, les hvem det ble her.

Andre spørsmålsrunde

Har dere ideer til tre konkrete samfundsmøter?

Wulff: Vi burde hatt noe om rasisme, om borgerlønn og om koronapandemien.

Akre: Myanmar-konflikten og muslimene i Myanmar. Jeg ønsker å få til et samarbeid med FN. Hvilket ansvar har i-land for vaksineringen av u-land? Noe om festmøte i India?

Hvordan tenker dere å inkludere de som har fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser?

Wulff: Da tenker jeg at nybygget er viktig. Ellers så tenker jeg at folk i for eksempel rullestol, som eksempel har problemer med å komme seg opp. Da tenker jeg det er viktig at de frivillige har en god innstilling for å hjelpe folk.

Akre: Jeg er veldig enig i at nybygg kan bidra til at de med funksjonsnedsettelse kan delta oftere på Samfundet. Angående psykiske utfordringer tenker jeg på opptaksordningene og hvordan vi kan tilpasse de slik at det ikke blir for “intervjuaktig”.

Har dere tenkt til å gjøre noe for å gjøre onsdagsdebattene mer entusiastiske, der ikke alle er enige med hverandre?

Wulff: Jeg vil ikke ha inn kontroversielle innledere bare fordi de er kontroversielle, men gjerne ha med folk hvis det er en god debattant.

UNDER FEMTI: Fredrik Akre ønsker å ha flere studenter inn i debattene.

Akre: Jeg ønsker vi skal ha flere studenter inn i debattene. Vi er et studentersamfund, og vi bør ikke bry oss så mye om hva eksperter på femti mener, men heller hva studenter mener. I tillegg er jeg for å ha kontroversielle debattanter, så lenge de er av høy kvalitet.

Første valgrunde

Ingen av kandidatene fikk over 50 prosent av stemmene, og valget går videre til andre runde. Kandidatene som er med videre er Jacob Wulff Wold, med 27.1 prosent av stemmene, og Fredrik Akre, som så vidt ikke vant, med 48,4 prosent av stemmene

Avslutningsapell

Alle kandidatene har nå hatt sine avslutningsappeller, og det er straks klart for votering.

Hva tenker dere om at flere og flere vil bruke tiden sin på frivillig arbeid her på huset, og det derfor er flere som får avslag, på mail. Hvordan skal de som ikke er interne føle seg like velkomne hit?

Barjaktarevic: Dette er en av de viktigste grunnene til at vi trenger nybygg. Det er synd at vi ikke kan tilby alle verv. Jeg mener nybygg er svaret, da får vi utvidet frivilligheten. Vi må også jobbe for å skape mer tilhørighet.

Akre: Vi skal ikke ha annenrangs medlemmer av dette huset. Vi må ha åpenhet, og passe på at det ikke bli for internt her på samfundsmøtene. Vi må også bli bedre på å forklare forkortelser, og passe på at det som legges fram på møtene blir lagt godt nok fram. Kan gjerne samarbeide med andre, for eksempel Sit.

Wulff: Det er viktig å håndtere opptaket bra, når man gir avslag. Viktig å kommunisere at selv om man ikke blir tatt opp har man ikke vært en dårlig kandidat. Man burde ringe og ikke sende mail. Nybygg gjør at vi trenger flere frivillige, og dette gir plass til å bryte ned skillene mellom Samfundet og andre studentorganisasjoner. Gjøre Samfundet til et sted for alle.

Første spørsmålsrunde, etter pause

Spørsmål fra Storsalen og digitalt stilles. Kandidatene svarer i tur.

Hva kan dere gjøre for å senke terskelen for de som faktisk trenger å møte andre for å ikke føle på ensomheten?

Wulff: Jeg tror vi har alt for lite fokus på forebygging når det kommer til psykisk helse. Jeg tror vi trenger å skrifte perspektiv fra at enten er man syk eller så er man frisk til å tenke på det som en kontinuerlig skala der det lønner seg å flytt folk opp på denne skalaen. Når det kommer til hva man kan gjøre så handler det om å ha en åpen arena og ha ting som folk kan gå på. Det er noe man må ha i bakhodet, og noe man kan ta opp på samfundsmøte om noen har noen forslag til hva man kan gjøre.

INSPIRERT: Daria Barjaktarevic vil ha flere arrangementer som Studentenes store vennespleising.

Barjaktarevic: Her er det enkelt å treffe frem vennespleisingen som Samfundet har hatt. Jeg tror man kan ta inspirasjon fra denne og implementere flere arrangementer på Samfundet som setter sammen tilfeldige mennesker slik at man kan bli kjent uten å måtte ha noen å dra med. Jeg har også lyst til at man skal se på mulighetene til å bruke Samfundet som lesesal under korona. Jeg synes også at vi kan bli bedre til å fremme studentenes behov ovenfor kommunen.

Akre: Et av de viktigste utgangspunktene for jobben vi gjør er Studenters helse- og trivselsundersøkelse som er en nasjonal undersøkelse der vi ser på studentenes helse. Den ble sist gjennomført i 2018 og da satte man i gang tiltak. Det kommer en ny utgave av denne i 2021 og da kan vi se hvilken effekt korona har hatt og om tiltakene våre har fungert. I tillegg må vi bruke de ressursene vi har. Vennespleis er et veldig godt tiltak.

Pause

Det er pause og kunstnerisk innslag.

SPENSTIG: Som vanlig på ledervalg var det flere gøyale innslag fra SiT.

Første spørsmålsrunde, før pause

Spørsmål fra Storsalen og digitalt stilles. Kandidatene svarer i tur.

Hva er deres mest kontroversielle mening?

Wulff: Borgerlønn, gratis penger til alle. Jeg tror det faktisk funker. Teknologien utvikler seg eksponensielt. Om vi ser tilbake på de femti siste årene, kan vi bare tenke oss hvor store endringer vi kommer til å se i samfunnet de neste femti.

Barjaktarevic: Har ikke så mange radikale meninger. Jeg er ganske gjennomsnittlig med andre trondheimssstudenter. Om jeg skal trekke fram noe så synes jeg man kan bli mer radikal i måten man håndterer klimaendringer på. Jeg tror man kunne trengt en skikkelig sterk internasjonal aktør som hadde myndighet til å saksjonere industri og bedrifter som driver på en helt grusom måte for kloden.

Akre: Jeg er en veldig hard Palestina-fan, men dette er ikke noe jeg kommer til å gå og flagge på vegne av Samfundet med mindre en overvekt av medlemmene ønsker det.

Hva tenker dere om invitasjon av kontroversielle stemmer, hvor går grensen? Er det noen som er for kontroversielle?

Akre: Jeg er veldig for å få kontroversielle stemmer, som skaper mer debatt hit. Jeg svarte nei på å invitere SIAN, fordi jeg opplever de alt for reaksjonære. I et debattpanel vil de ikke være med på å belyse noe, og de vil ikke bidra til informert og saklig debatt av høy kvalitet. Vi kan godt ha folk som er sterkt på høyresiden, som for eksempel Ben Shapiro. Det viktigste er å invitere innledere med høy kvalitet, Hans Jørgen Lysglimt Johansen har for lav kvalitet. Det handler ikke om hvor kontroversielle de er, men om de kan debattere godt.

VIKTIG SKILLE: Jacob Wulff Wold mener at det engasjement, og ikke harde fronter som har noe å si når man skal velge hvem man skal invitere til debatt.

Wold: For meg handler det om man tror denne personen kan være med i en saklig debatt. Målet må ikke være harde fronter, men engasjement. Det ligger et viktig skille der. Det er lite sannsynlig at man finner en god debattant fra SIAN.

Barjaktarevic: Jeg mener det er vktig å skille mellom retten til å ytre seg, og retten til en plattform for disse ytringene. Det er ikke automatikk i å ha en mening, og derfor få lov til å komme hit og snakke. Det handler også om kontekst og vinkling. Jeg tror det finnes mange temaer der man kan finne kontroversielle innledere, men de må ha noe å bidra med. Jeg sliter med å finne en vinkling hvor de (SIAN) kan bidra med noe i en debatt.

Åpningsappeller

Fredrik Akre holder kveldens første appell, og forteller historier om sitt første møte med Samfundet. Etter mange år som frivillig på Samfundet stiller han nå til valg som leder på Samfundet. Akre forteller at han kommer til å sette studiene på pause dersom han blir valgt. Han ønsker å styrke fellesskapet på Huset, og har satt seg godt inn i hvordan koronaen har påvirket Samfundet.

Neste på lista er Jacob Wulff Wold. Han forteller om sine mål som fremtidige leder: Han vil gjøre samfundet til en mer politisk arena, styrke frivillighetskulturen og aktiv jobbe for å få med så mange studenter som mulig med i beslutninger rundt nybygg.

Barjaktarevic forteller at hun, i likhet med de fleste andre studenter, ikke helt vet hvilken vei hun skal gå i livet. Det hun derimot kan si er at Samfundet har vært det beste som har skjedd henne, og at hun nå ønsker å gi noe tilbake. Viktige saker for Barjaktarevic er at alle skal bli hørt i byggeprosessen og mener at Samfundet skal være mer inkluderende.

FOLKETOMT: På grunn av koronarestriksjonene var det få som kunne møte fysisk opp i Storsalen, og det var derfor mange som fulgte med på Samfundets stream.

Valget er i gang!

På tross av strenge smittevernregler er det god stemning i Storsalen, og vi starter valgvaken med kunstnerisk innslag fra Studentersamfundets Interne Teater. Salen er halvfull, men det stopper ikke engasjementet!

Karen Mjør er på talerstolen og oppsummerer året som har gått.

Ikke i Storsalen? Se Samfundets egen stream her!

Powered by Labrador CMS