Meinich er sikker på at UKA-21 blir en suksess

UKEsjefvervet ligger i blodet hans fra både mamma, onkel, og farfar, men engasjementet for UKA har Max Meinich funnet på egen hånd.

Publisert Sist oppdatert

Trafoen er et bygg fullt av historie. Veggene prydes av gamle UKE-plakater, restene av UKA-19 ligger strødd, og akkurat nå har én mann ene og alene ansvaret for det neste kapittelet i denne historien.

– Det føles jo litt merkelig, det er mye ansvar, men jeg trives veldig med det.

Det er over et og et halvt år før UKA braker løs igjen i 2021, og så langt har kun én av de rundt 1800 frivillige blitt tatt opp – UKEsjef Max Meinich. Etter å ha jobbet med lys og scene under UKA-17 og i UKA-19, innså han at han at han hadde engasjementet og arbeidsviljen til å stille som UKEsjef. I andre votering under valget 29. januar vant han med 58,8 prosent av stemmene.

UKESJEF: Max Meinich er valgt som ukesjef for UKA-21.
UKESJEF: Max Meinich er valgt som ukesjef for UKA-21.

Veien til vervet

Meinich vokste opp i Oslo, først på Lysejordet og senere på Bjørnsletta. Han husker seg selv som skoleflink og glad i å leke med Lego.

– Jeg var veldig opptatt av å gjøre det bra på skolen og den ble prioritert veldig høyt i mange år.

Etter tre år på Oslo Handels-gymnasium falt valget på Trondheim, selv om han egentlig hadde planer om å studere enten i Bergen eller i utlandet. Allerede den første høsten ble han tatt opp i gjengen Regi på Samfundet og var nærmest umiddelbart med da byggeperioden til UKA begynte på høsten i 2017. Han forklarer at etterhvert som han ble eldre begynte han å bruke mer tid på andre ting enn skole.

– Jeg dro på en omvisning på Studentersamfundet som gjorde at jeg søkte. Her møtte jeg en fyr som het Jostein som var så blid. Jeg tenkte at hvis man blir så blid av å være på Samfundet, så vil jeg også være med!

Før UKA-19 ble han gjengsjef i Regi, både på Samfundet og i UKA. Herfra bestemte han seg for å stille som UKEsjef, et valg han ikke tok lett på.

– Man må gå noen runder med seg selv. Det ble reelt da jeg snakket med Martin Næss [UKEsjef i 2017] og Julian Mæhlen [UKEsjef i 2019] i forkant av Samfundsmøtet hvor jeg stilte. Jeg hørte hvor gøy det kunne være, hvor givende kan det være, men også hvor utfordrende det kan være. Synspunktene fra begge virket så utrolig motiverende, så da forsto jeg at dette har jeg skikkelig lyst til.

Les også: – Studenter balanserer på en knivsegg mellom kos og alkoholisme

SNAKKET MED TIDLIGERE UKESJEFER: Før han stilte til valg, snakket Meinich snakket med tidligere UKEsjefer som kunne fortelle om både hvor givende og utfordrende vervet kunne være.
SNAKKET MED TIDLIGERE UKESJEFER: Før han stilte til valg, snakket Meinich snakket med tidligere UKEsjefer som kunne fortelle om både hvor givende og utfordrende vervet kunne være.

Norges første UKE-dynasti

Max er ikke den første i sin familie som har vært UKEsjef, da både farfaren, moren og onkelen hans har vært UKEsjefer tidligere. Meinichene gjør sannelig dette om til det runde, røde House of Cards. Max mener likevel ikke dette er grunnen til at han stilte selv.

– Jeg tror jeg er veldig engasjert, men det handler nok mer om hva Samfundet og UKA har gjort for meg direkte. Jeg har fått se hvor gode vennskap som kan dannes av det å jobbe med UKA og Samfundet sammen med andre.

Det var heller ikke UKE-veteranene hjemme i Oslo som pushet han til å stille.

– Mamma var den som var mest skeptisk. Det var utrolig viktig for henne at jeg gjorde det av de riktige grunnene. Det gjør deg ikke til en bedre eller dårligere UKEsjef å ha kjennskap til de som har vært gjennom dette før.

Han presiserer også at selv om han er i slekt med tidligere UKEsjefer så kommer ikke UKA-21 til å bli et forsøk på å gjenskape noe som har vært før.

– Jeg har ikke tenkt å la UKA-21 bli for farget av tidligere UKEr. UKA-21 skal bli en festival for de menneskene som trenger den nå, og man skal ikke gjenoppleve en festival som var for 30 år siden bare for å gjøre det.

Meinich løfter også fram viktigheten av at hans eget engasjement ikke ligger i blodet, men er et resultat av det Studentersamfundet og UKA har gjort for han.

– Jeg tror ikke en person som kjenner noen som har vært med på UKA er mer anlagt for å bli engasjert enn en som ikke gjør det.

Grønnprofilering skal ikke gå utover UKA

UKA-19 fikk kritikk for å grønnvaske Equinor og om det var etisk rett å ha et oljeselskap som hovedsponsor. Meinich mener et av de viktigste ansvarsområdene hans som UKEsjef er å sørge for levedyktigheten til UKA, og han ønsker ikke at en grønn-profilering skal gå utover forpleining til UKEfunker eller konsertpriser.

– UKA-19 forsøkte å sette lys på et problem, men i den prosessen utsatte UKEstyret seg litt for å bli kalt hyklere.

Meinich ønsker ikke å komme med noen løfter eller konkrete tiltak, men sier at ingen beslutninger kommer til å være forutbestemt, og at han ser fram til gode diskusjoner med UKEstyret etter det er valgt. Et eksempel på dette er å lede strøm til Dødens Dal for å slippe å bruke diesel-aggregat som ble forsøkt under UKA-17, noe Meinich ønsker å forsøke igjen i 2021.

– Når det kommer til hele miljøprofilen og valg av samarbeids-partner kommer jeg til å gjøre det som er best for UKA. Slike avgjørelser er også veldig mye lettere å ta når man er et samlet UKEstyre, da tenker man mye bedre enn når man er én person.

Ledervalget: Storsalen klarte ikke å velge ny Samfundetleder

Visjoner

Hvilke egenskaper har du som vil gjøre deg til en god UKEsjef, og UKA-21 til en suksess?

– Jeg liker å se på meg selv som en kreativ person, og jeg tror jeg kan dra noen kreative løsninger. Noe av det viktigste er kanskje likevel engasjementet mitt for UKA og Samfundet, og at jeg gjør dette for at det skal være et UKA og Samfundet om 100 år også.

Meinich er sikker på at UKA-21 blir en suksess, ikke fordi han selv ble valgt, men på grunn av den enorme studentfrivilligheten i Trondheim.

– Det kan jo ikke ikke bli bra! sier han og smiler bredt.

Et poeng Meinich trekker fram for at UKA-21 skal bli enda bedre enn tidligere UKEr er å prøve å forbedre gruppedynamikken i mange områder av UKA, både med interne og eksterne. En av disse eksterne gruppene er linjeforeningene, som han også på UKEsjefvalget snakket om viktigheten av å samarbeide tettere med.

– Jeg ønsker at UKA skal huskes som noe bra for alle gjengene på Samfundet og for alle studenter i Trondheim. Samtidig skal UKEfunkene ha en eierskapsfølelse til jobben de gjør.

Du har snakket om å se på muligheten til å gi alle UKEfunkene hvert sitt UKE-flagg, hva er bakgrunnen for denne ideen? – En viktig del av UKA sitt ansvar er å skape fest og moro for hele Trondheim by under hele festivalperioden. Det er derfor jeg har tenkt på de flaggene da, for å gjøre UKA synlig for folk flest.

Hvordan ønsker du at UKA-21 skal bli husket?

– En organisasjon som tar på seg de samfunnsoppdragene som den gjør, primært da for å forme studenter, gi studenter muligheten til å få et inkluderende sosialt nettverk og å jobbe for noe større enn seg selv. En organisasjon som er der for studenter, men også for andre, samtidig som jeg vil at det skal være en heidundrandes god fest som folk kan nyte, og som gjør noe bra for alle den berører.

Powered by Labrador CMS